Adósságkezelési támogatás

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy az adósságspirálba került családok képtelenek fedezni lakhatási költségeiket. Hegyvidék önkormányzata a bajba jutott és a törvényi feltételeket teljesítő polgárok számára 2004 óta adósságkezelési támogatást nyújt.

A lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásra az a kerületi polgár - tulajdonos, bérlő vagy haszonélvező - jogosult, akinek valamely közüzemidíj- tartozása a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapon belül keletkezett, legalább hat hónapja fennáll, és a teljes adósság meghaladja az 50 ezer forintot, de kevesebb, mint 500 ezer forint. A tartozás lehet: vezetékes gáz, áram, távhő, víz-csatorna, szemétszállítás díja, társasházi lakás esetén közösköltség-hátralék, illetve lakbérhátralék. A támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósság 75%-át, és összege maximum 200 ezer forint lehet. Ennél nagyobb adósság esetén lehetőség van a többlépcsős adósságkezelésre. Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak minősül.

További feltétel, hogy a kérelmező háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül állók esetében a két és félszeresét, és nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott értékű vagyonnal, kivéve az adósságteherrel érintett lakott lakást. Nem részesülhet adósságkezelésben az a kérelmező, akinek lakása egy- és kéttagú háztartás esetén 60 négyzetméternél nagyobb. Amennyiben a lakásban hárman vagy ennél többen élnek, úgy a beadás feltételeként megállapított maximális lakásméret személyenként további 10 négyzetméterrel emelkedik. A támogatás összegének megállapítása során előnyt élveznek a három- vagy többgyermekes családok, a gyermekét egyedül nevelő szülők, a rokkant vagy súlyosan fogyatékos személyek, illetve a 75 éven felüli, egyedül álló kérelmezők.

A kérelmet a Családterápiás és Családsegítő Központban (XII., Jagelló út 24.) lehet benyújtani az év bármely szakában. A kérelmezővel a központban dolgozó adósságkezelési tanácsadó személyesen foglalkozik. Felméri a család helyzetét, az adósság összetételét, illetve azt, hogy a kérelmező képes-e kifizetni a meghatározott, minimum 25%-os önrészt. Ugyancsak a tanácsadó nyújt tájékoztatást a kérelem mellé csatolandó iratokról. A tanácsadó segítségével öszszeállított anyagot az önkormányzat népjóléti irodája bírálja el. Amennyiben a kérelem elbírálása pozitív, a felhalmozott hátralék önrésszel csökkentett részét az önkormányzat egyenesen a szolgáltatóknak fizeti ki. Az önrészt egy öszszegben, vagy a hitelezővel történő megállapodás alapján legfeljebb 24 havi részletben is megfizetheti az igénylő.

Fontos tudnivaló, hogy adósságkezelésben csak az vehet részt, aki a támogatás igénybevételének ideje alatt együttműködik az önkormányzattal, számláit rendszeresen fizeti, részt vesz a tanácsadáson, valamint vállalja, hogy az adósságkezelést követő három hónapig nem halmoz fel újabb tartozást. Amennyiben a megállapodás bármelyik pontja sérül, az önkormányzat visszakövetelheti a támogatás összegét.

A megszüntetett adósságkezelési támogatás 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. A támogatás lejártát követő 12 hónapban újabb adósságkezelésre csak akkor jogosult a kérelmező, ha a korábban odaítélt támogatást több részletben folyósítják.

K. Á.