Egybehangzó döntés az új adókról

Megszűnik a magántulajdonú lakások építményadója, egyúttal bevezetik a minden lakás- és telektulajdonost, valamint a nem magántulajdonú lakás bérlőit érintő kommunális adót. A befolyó pénz a kerületi utak, járdák felújítására szolgál majd.

Felügyelőbizottsági tagok választásával kezdődött a képviselő-testület december 7- i, idei utolsó ülése. A 2006. évi költségvetés módosítását 15 523 045 ezer forint kiadási és 15 023 045 ezer forint bevételi főösszeggel, 500 000 ezer forint hiánnyal fogadta el a testület. Megszületett az önkormányzat 2007-2010-es évekre vonatkozó gazdasági programja és a 2007. évi költségvetési koncepció.

A helyi adók rendszere gyökeresen változik, az erről szóló rendeleteket egyhangúlag szavazták meg a képviselők. A jövő évtől a magánszemélyeknek nem kell a tulajdonukban lévő lakásuk után építményadót fizetniük akkor sem, ha az egyéni vállalkozás vagy cég bejelentett székhelye. Ezzel szemben továbbra is fizetni kell építményadót a nem magánszemély tulajdonában álló lakás után. A gépjárműtárolók után fizetendő adó eddigi 50 százalékos kedvezménye 25 százalékra csökken, tehát az adó mértéke ennyivel emelkedik.

Új adófajta a kommunális adó, amelyet a magánszemélyek tulajdonában álló lakások és telkek után, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakások bérlőinek kell fizetni. Az adó mértékét a lakások alapterülete alapján, három sávban határozta meg a testület: 40 m2-ig 3900 forint, 40 és 80 m2 között 9900 forint, 80 m2-nél nagyobb lakás esetén 13 900 forint kommunális adót kell fizetni évente. A családoknak egy gyermek után 20 m2-t, két gyermek esetében 40 m2-t, három és ennél több gyermek esetében gyermekenként további 12 m2-t kell levonni, így jön ki az adófizetés alapját képező lakás-alapterület. Nem kell adót fizetnie, akinek a számítás alapján 0 m2, vagy mínusz szám az eredménye, de adómentesség illeti meg azt is, aki valamilyen rendszeres szociális támogatási formában részesül. A telkek után egységesen 13 900 forint az éves adó.

Először 2007. február 28-ig kell kommunális adót bevallani egy erre szolgáló nyomtatványon, de mindaddig nem kell új bevallást készítenünk, amíg olyan változás nem következik be körülményeinkben, amely érinti az adókötelezettséget. A kommunális adókból befolyó pénz útja követhető lesz: a Kerületi Járda- és Útfejlesztési Alapba kerül. A járdaés útfelújítások kiválasztása pedig egy új szervezet, a Hegyvidéki Útfelújítási Testület joga lesz, amelyet a jövő év elején a lakosság széles körű bevonásával hoz létre az önkormányzat.

Módosulnak a szociális és gyermekvédelmi rendeletek. A lakásfenntartási támogatás kiszámítása kedvezőbb feltételekkel történik. A bölcsődei elhelyezéseknél előnyben részesülnek azok a gyermekek, akiknek szülei a szociális helyzetük miatt kérik az ellátást. Arról is döntöttek a képviselők, hogy változnak, átlagban 35 százalékkal nőnek a közterület-használati díjak, mivel a közel két éve megállapított díjak reálértéke csökkent.

Határozott a testület a súlykorlátozás feltételeinek szigorításáról és a behajtási engedélyek árának emeléséről, mert úgy vélte, hogy a 2005 nyarán bevezetett súlykorlátozás óta a közutak terhelése továbbra sem csökkent. Azóta évente 2500 behajtási engedélyt adnak ki.

A jegyzői pályázat kiírásáról szóló, a 2006. júniusi testületi ülésen született döntést kiegészítve a pályázati kiírást most további követelményekkel bővítette ki a testület.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum alakul a kerületi iskolák, intézmények és szervezetek szakemberei közreműködésével - döntöttek a képviselők. A szervezetnek helyi stratégiát kell kidolgoznia a kábítószer-probléma kezelésére.

A képviselő-testület állásfoglalásban fejezte ki véleményét, hogy a Költő utca 21-23. szám alatti Jókai-kertet ne értékesítsék. Három helyiség bérbeadását követően polgármesteri beszámolóval zárult a testületi ülés.

-jj-