Örökbe lehet fogadni a Dunát

Négyszázötven kilométert tett meg gyalog három hét alatt a WWF Magyarország Világ Természeti Alap igazgatója, Márkus Ferenc. A Dunakilititől Újmohácsig tartó túra célja az volt, hogy a szervezet felhívja a figyelmet a Duna értékeinek védelmére. A WWF azonban nem elégszik meg ennyivel: örökbefogadási akciót is indított.


Márkus Ferenc
a Dunáért gyalogolt
Márkus Ferenc igazgató kiemelte: a Németvölgyi úti székhelyű WWF fennállásának tizenöt esztendeje alatt sokat tett a budai erdők védelméért, most azonban fi gyelmüket a Duna felé fordítják. Az első lépést a túra jelentette, amely azonban igazából "némileg" több volt ennél: a 450 kilométer megtételéhez összesen 751 ezer 889 lépést kellett megtenni...

Mi volt a célja a Duna-túrának? - kérdeztük a WWF igazgatóját.

Arra kívántuk felhívni a figyelmet, hogy az Európai Unió hajózásfejlesztési programja összhangba kerüljön a Duna értékeinek védelmével.

Kik csatlakoztak kezdeményezésükhöz?

Helyi polgármesterek, mérnökök, halászok, horgászok, erdészek, ökológusok, vízparton élők, halbiológus, múzeumigazgató, vízkémikusok - összesen százhét szakember fogadott szívélyesen egy-egy szakaszon. Esztergomban csaknem kétszázan tartottak velem egy rövid sétára. A túra második napján Ásványrárónál sikerült összefutnom Sólyom László köztársasági elnökkel. Mire bejártam a folyó magyarországi szakaszát, már más képem volt róla, mint azelőtt: megismertem, megértettem. A WWF szeretné, ha fejlesztések történnének a Duna mentén. Folyónkat és értékeit, gazdag élővilágát, színes természeti képét nem szabad feláldozni az európai vízi kereskedelem oltárán.

Mi lenne a teendő önök szerint?

Úgy véljük, hogy az elavult hajópark, a logisztika és az európai színvonalú kikötők hiánya a fő okai annak, hogy országhatárainknál elakad az európai vízi kereskedelem. Kismerülésű teherhajókat kellene vízre bocsátani ahelyett, hogy az egész folyót a mélymerülésű rajnai flottához alakítanánk.

Hogyan kívánják a közvélemény figyelmét felhívni a Duna védelmére?

Úgy gondoltuk, először Hegyvidék lakosságát keressük meg. Úgynevezett örökbefogadási akciót indítottunk. A Duna magyarországi szakasza négyszáztizenhét folyamkilométer, amelyből egy folyamkilométert jelképesen megvásárolhatnának azok, akiknek kedves a folyó. Ha a védnök egy speciális szakaszt kér, arra is van lehetőség. Támogatásként egyszeri háromezer forintot kell fi zetni, ezért a WWF egy kis fahajót küld ajándékként, amelyet vízre lehet bocsátani, miután a védnök egy üzenetet írt a Dunának.

Széplaki Kálmán     

Ha szívesen támogatná a WWF kezdeményezését, írjon Pásztor Zsuzsának (zsuzsa. pasztor@wwf.hu), vagy hívja a 214-5554/114-es telefonszámot.