Pedagóguselbocsátások a kerületben

A hegyvidéki iskolák és óvodák helyzete volt a többi közt a témája annak a megbeszélésnek, amely Pokorni Zoltán polgármester és a kerületi intézményvezetők között zajlott a Csörsz utcai művelődési központban. A polgármesteri tájékoztató során elhangzott: jövő évtől más számítási képlet szerint finanszírozza az állam az óvodákat és az iskolákat.

Az új számítás szerint 2007- ben már látszatra nem a gyermekek, hanem a meghatárott minimumlétszámú osztályok után kapnak pénzt az intézmények. Ám valójában az új számítási mód alapja továbbra is a gyerekek száma alapján kalkulált támogatás, amely országos szinten 2008-ra mintegy 30 millárd forinttal kevesebb pénzt fordít majd rájuk. Eddig az óvodások után járó éves normatíva 199 000 forint volt, most ez az összeg 177 200 forintra csökken. Egy első osztályos általános iskolás esetében még drasztikusabb, közel 30%-os az elvonás mértéke: idén még 204 000 forint volt az állami támogatás, jövőre azonban már csak 145 700 forintot kaphat az intézmény diákonként.

Váczi János, a polgármesteri hivatal kabinetfőnöke lapunknak elmondta: a kormány intézkedései kényszerhelyzet elé állítják a kerület óvodáit és iskoláit, hiszen a bevezetni kívánt, úgynevezett csoportfi - nanszírozással nem fenntartható a jelenlegi pedagóguslétszám. Leépítésre kényszeríti az intézményeket a kormánynak az a korábbi döntése is, miszerint két, illetve négy órával kell növelni a tanárok munkaidejét. Az intézkedések nyomán a kerületben jelenleg foglalkoztatott 506 pedagógus közül több mint 80-at el kell bocsátani, az állami hozzájárulások ugyanis már csak lényegesen kevesebb alkalmazott további foglalkoztatására nyújtanak fedezetet.

Bár a hegyvidéki önkormányzat eddig is jóval a kötelező szint felett igyekezett támogatni az óvodákat és az iskolákat, a rossz pénzügyi kilátások miatt a jövőben nem lesz képes saját erőből pótolni a jelentős mértékű elvonásokat. A romló pénzügyi helyzet oka az előbbiekben említetteken túl az, hogy 2007-ben a kerület mintegy 300 millió forinttal kevesebb bevételre számíthat a fővárosi forrásmegosztásból, emellett a személyi jövedelemadó helyben maradó része is számottevően csökken.

Váczi János hangsúlyozta: az önkormányzat az aggasztó körülmények ellenére is biztosítani fogja az intézmények működőképességét. Mint megtudtuk: a szükséges elbocsátásokra az intézményvezetőkkel történő alapos egyeztetéseket követően kerül sor, akik a létszámleépítések módjáról 2007 első negyedévében hoznak végleges döntést.

-d-