Arany Érdemkereszt az igazgatónak

Kemény Gáborné, az ELTE Gyakorlóiskolájába olvadó Kiss János Általános és Középiskola leköszönő igazgatója a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át augusztus 20-án Sólyom László államfő megbízásából Hiller István oktatási és kulturális minisztertől. A pedagógussal kitüntetése alkalmából beszélgettünk.
Arany Érdemkereszt az igazgatónak
Kemény Gáborné

Mikor kezdte tanári munkáját a kerületben?
– Negyvenkét éve. Az ELTE-n szerzett matematika–fizika tanári szakos diplomámmal 1965-ben a Táncsics gimnáziumban kezdtem el tanítani. Miután itt a hetvenes évektől kezdve matematika tagozat működött, az emelt szintű matematika oktatása lett a fő feladatom. 1989-ig dolgoztam a Táncsicsban – ekkor több kollégámmal együtt az újonnan induló Városmajori Gimnáziumba mentem át. Ott az igazgatóhelyettesi feladat mellett matematika tagozaton, illetve matematika fakultáción tanítottam. 1999-ben felkérésre a Kiss János Általános és Középiskola megbízott igazgatója lettem. Három évig vezettem ily módon az iskolát, aztán 2002-től, a vezetői tisztségre kiírt pályázat nyerteseként már kinevezett igazgatóként folytattam munkámat. Mivel a Kiss János iskola ez év szeptemberétől már az ELTE gyakorlóiskola részeként folytatja tovább működését, és augusztus elsejével lejárt igazgatói megbízásom, a most lezárult, kimerítő időszak után úgy döntöttem, nyugdíjba vonulok.

Milyen eredményeket sikerült elérnie a Kiss János iskola igazgatójaként?
– A Kiss János Általános és Középiskolában a nyolc év igazgatói munkám alatt stabilizálódott a tantestület, az iskola pedagógiai munkáját, követelményrendszerét pedig tovább fejlesztettük az oktatás színvonalasabbá tétele érdekében, figyelembe véve a környezet elvárásait is. Ennek szellemében bővítettük az alapító okiratban az iskola tevékenységi körét, illetve alakítottunk ki ismét szoros kapcsolatot az ELTE Tanítóképző Főiskolájával. Tovább erősítettük a középiskolai képzést, ezen belül is az emelt óraszámú tantárgyak – matematika, informatika, közgazdaságtan, nyelvek – oktatását. A szakközépiskolai osztály mellett gimnáziumi osztályt is indítottunk, illetve bevezettük a "nulladik" évfolyamot a magas szintű nyelv- és informatikaoktatás céljából. A szakképzések körét, újabb OKJ-s szakmaként, az "európai üzleti asszisztens" képzéssel bővítettük. Az iskolai környezetet sikerült esztétikusabbá tenni, a taneszköz-állományt pedig – különösen az informatikai eszközparkot – jelentősen meg tudtuk újítani.

A diákok mellett saját gyermekeire is hatott a reál tudományok iránti érdeklődésével?
– Úgy tűnik, igen, hiszen a leányom hozzám hasonlóan matematika–fizika szakos, a fiam pedig közlekedésmérnök. A reál tudományok iránti érdeklődés persze nemcsak tőlem, hanem a férjemtől is eredeztethető, hiszen korábban ő is műszaki vonalon dolgozott.

-z-

KEMÉNY GÁBORNÉ KORÁBBI KITÜNTETÉSEI:
Németh László-díj – Oktatási Minisztérium (2001)
Eötvös József-díj – XII. kerületi önkormányzat (1997)
Kiváló Munkáért – Művelődési Minisztérium (1987)
Miniszteri Dicséret – Művelődési Minisztérium (1975)