Átadták a Győri Gáspár-emlékdíjat

A kerület könyvtárostanárainak munkaközössége 2002 óta minden évben kiválaszt tagjai közül egy pedagógust, aki példamutató munkájának elismeréseként átveheti a Győri Gáspáremlékdíjat. Idén Sándorfi Mária, a Kós Károly Énekzene Emeltszintű Általános Iskola tanára kapta a kitüntetést.


Az idei díjazott az eddigi kitüntetettekkel
Sándorfi Mária tizennégy éve dolgozik a Városmajor utcai általános iskola könyvtáros tanáraként, 2000 óta pedig hitoktatóként is tevékenykedik. A tanárnő a tantervben is szereplő könyvtárhasználati órákat tart a gyerekeknek - évente közel hetvennyolcvan órában -, emellett egyéb tantárgyi gyűjtőmunkákban, előadásokra, versenyekre való felkészülésben segíti a diákokat. Rendszeresen indít felső tagozatosokat a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen, akik minden alkalommal szép eredményeket érnek el.

Mivel a Kós Károly iskola könyvtárának alapjait egykor Győri Gáspár könyvtárostanár rakta le, a Sándorfi Mária vezette bibliotéka tiszteletből felvette alapítója nevét. Ez motiválta az iskolát abban is, hogy a 2005-2006-os tanévben meghirdesse a Győri Gáspár Könyvtárismereti Tehetségkutató Versenyt a főváros minden általános iskolája számára - azóta e vetélkedősorozat szervezését is jelentős részben a tanárnő végzi.

Sándorfi Mária - mint Bal langó Jánosné szaktanácsadó méltatásában elhangzott - minden igyekezetével azon van, hogy megszerettesse a gyerekekkel az olvasást. Közreműködik abban is, hogy a lelkes olvasók a tanév végén elismerésben részesülhessenek - az évzáró ünnepségeken a legtöbbet olvasó alsós és felsős osztályok tanulói könyveket kapnak jutalmul.


Győri Gáspár (1923-1983) nevét - gimnáziumi oktatói és nevelőintézeti működése mellett - az iskolai könyvtárak hálózatának kiépítése, az iskolai könyvtárosok szakmai feladatainak meghatározása, a könyvtárosi szakma elfogadtatásának szándéka tette elsősorban ismertté. Modern könyvtárat teremtett többek között a Kós Károly és a Virányos Általános Iskola, valamint élete utolsó tizenhárom évében a Táncsics Mihály Gimnázium könytárostanáraként. A Virányos Általános Iskolában felesége, Győri Gáspárné vette át tőle a "stafétabotot".


kd