A gyakorlóiskola színvonalat garantál

Hegyvidék önkormányzata és az ELTE együttműködése eredményeként a Kiss János Általános és Középiskola az egyetem fenntartásában működő, szomszédos gyakorlóiskolával együtt, egy intézményként működik a következő tanévtől. Az átszervezés, bár pedagóguselbocsátásokkal jár, előnyt jelenthet a beolvasztásra kerülő és a befogadó intézmény számára egyaránt.

Évről évre kevesebb gyermek jár a kerület általános iskoláiba. Az elmúlt öt esztendőben – nem számítva a Semmelweis Egyetem fenntartásába került Dianát és a fővárosi kezelésbe adott Táncsicsot – mintegy harminc százalékkal, majdnem nyolcszáz fővel csökkent a tanulók száma, ami gyakorlatilag két közepes méretű iskola létszámának felel meg. A gyermeklétszám-csökkenés egyik nagy vesztese a Kiss János iskola volt, ahol öt év alatt majdnem megfeleződött, 468-ról 235-re apadt az első nyolc évfolyam létszáma.

150 milliós megtakarítás Bak Ferenc, az önkormányzat oktatási irodájának vezetője elmondta: a Kiss János különösen nehéz helyzetben volt a gyermekekért folytatott versenyben, hiszen az intézmény környezetében, mindössze pár száz méteren belül két iskola is működik – a Németvölgyi, valamint az ELTE gyakorlóiskolája. Mivel ez utóbbi a Kiss János iskolával egy utcában található, ráadásul az ELTE kívánatosnak tartotta gyakorlóiskolájának bővítését, az önkormányzat az egyetem vezetésével folytatott tárgyalásokat követően úgy döntött: a gyakorlóiskolába integrálják a Kiss János Általános és Középiskolát.

Mivel a gyakorlóiskola speciális feladatai miatt más általános iskolákhoz képest kétszeres állami normatívára jogosult, az új, kibővített intézmény is megkaphatja majd az államtól az emelt fejkvótát. Az önkormányzat évi ötvenmillió forint hozzájárulást ad az ELTE-nek amiatt, hogy átvállalja a körzeti oktatási feladatokat, hiszen ezentúl a kibővített gyakorlóiskolának kell felvennie azokat a gyerekeket, akik eddig a Kiss János körzetéhez tartoztak.

Az önkormányzat amellett, hogy huszonöt évig (azaz arra az időszakra, amíg az ELTE használja a kerületi tulajdonban maradó iskolaépületet) évi ötvenmillióval támogatja a gyakorlóiskolát, évente mintegy 150 millió forint megtakarítással is számolhat, eddig ugyanis közel 200 millió forinttal kellett kiegészíteni a Kiss Jánosnak járó 150 milliós állami alapnormatívát. A pénz előteremtése a folyamatosan csökkenő állami fi nanszírozás miatt egyre nagyobb terhet jelentett.

A gyakorlóiskola színvonalat garantál
Jövőre, veletek, ugyanitt
 

Az irodavezető hangsúlyozta: az intézmények összevonásakor a kerület arra törekszik, hogy a Kiss János diákjai a megszokott környezetben és osztályközösségben folytathassák tanulmányaikat, s a fenntartóváltás a lehető legkisebb mértékben bolygassa meg hétköznapjaikat. Ami az oktató-nevelő munkát illeti, szerinte ennek magas színvonala garantált lesz a tanítóképzést folytató gyakorlóiskola jellegéből adódóan. Bak Ferenc elmondta: a gyermeklétszám-csökkenés következményeként végrehajtott intézmény-összevonás legsúlyosabb ára, hogy a Kiss János iskolában több pedagógustól meg kellett válni. Ők a lehető legmagasabb juttatással (végkielégítéssel és a felmentési időre járó pénzösszeggel) távozhatnak. A Kiss Jánostól összesen 41,5 pedagógusstátuszt és 25 technikai dolgozót vesz át az ELTE.

Megmaradnak a "vívmányok" A Kiss János iskola eddigi igazgatója, Kemény Gáborné vezetői munkája során a legfájdalmasabb döntést az elmúlt hónapokban volt kénytelen meghozni: a kötelező óraszámemelés és a csoportszámok csökkenése miatt nemrégiben tíz pedagógusnak kellett felmondania. Most pedig, az integráció következményeként – az ELTE döntése következtében – újabb tizenhárom pedagógust és három technikai dolgozót küld el, így a korábbi 64 fős gárda 41 főre apadt.

Az igazgató lapunk érdeklődésére kifejtette: az iskola-összevonásból a gyerekek szeptemberben mindössze annyit éreznek majd, hogy a megszokottnál nagyobb arányban cserélődnek tanáraik. Nagyobb változás azonban egyelőre nem lesz, megállapodtak ugyanis az ELTE-vel, hogy a következő tanévben minden osztály a megszokott helyén kezdhet. Megmaradnak az intézmény „vívmányai” is, mint például az általános iskolai drámapedagógia, vagy a középiskolában a közgazdaságtan és az emelt szintű informatikaoktatás. Az informatikai szakképzés is minden bizonnyal marad, sőt, jó esély van arra, hogy a jelenlegi, emelt szintű OKJ-s képzést az egyetem felügyelete mellett felsőfokúvá minősítsék át.

Kemény Gáborné úgy látja: azáltal, hogy az ELTE gyakorlóiskolájaként fognak működni, emelkedhet az oktatás színvonala, s az új intézmény vonzóbb lesz a gyermeküknek iskolát kereső szülők számára. Tanítóképzés amúgy már korábban is zajlott a Kiss János falai között: külső A gyakorlóiskola színvonalat garantál gyakorlóhelyként, kijelölt szakvezető tanárok felügyelete mellett hallgatói csoportoknak, illetve egyéni tanítási gyakorlatoknak és záróvizsgáknak biztosítottak lehetőséget.

Amennyiben a későbbiekben a két összevont iskola kihasználja egymás infrastruktúráját, azzal szintén jól járhat minden diák – vélte az igazgató. Mint mondta: a gyakorlóiskola a számos, jól felszerelt szaktantermével tud e téren többet nyújtani, míg a Kiss János a nagyobb számítógépparkjával biztosít előnyösebb feltételeket az informatikaoktatáshoz.

A szülők bizakodnak Kissné Kertai Edithez, akinek három gyermeke jár a Kiss János Általános és Középiskolába, eddig csak a pedagóguselbocsátások híre jutott el. Az édesanya, aki negyven évvel ezelőtt maga is a Kiss János tanulója volt, az utóbbi években pedig az iskolaszék vezetői feladatát látta el, lapunknak elmondta: nagyon sajnálja, hogy a létszámleépítés azokat a jól képzett, lelkes pedagógusokat is érintette, akik színvonalas oktató-nevelő munkát folytattak. Az iskola-összevonásról e pillanatban még nem igazán tud véleményt alkotni, hiszen a szülők a részletekről nem kaptak tájékoztatást az ELTE-től. Abban mindenesetre bízik: a gyakorlóiskola a Kiss János tanulóinak is képes lesz magas szintű oktatást biztosítani.

(A Kiss János iskola új fenntartója, az ELTE képviselőjét lapzártánkig nem sikerült elérnünk; az egyetem elképzeléseiről lapunk következő számában kívánunk írni – a szerk.)

 

-z-