Még az idén fizetni kell

Legkésőbb október közepéig minden hegyvidéki polgár kézhez kaphatja az általa fizetendő kommunális adó mértékéről szóló határozatot – amennyiben a benyújtott bevallást helyesen kitöltötte. Ezt követően harminc nap áll rendelkezésre a megállapított adó befizetésére. A január elsejével bevezetett kommunális adóból a Járda- és Útfejlesztési Alapon keresztül a kerület járdáinak és útjainak építését, illetve karbantartását finanszírozza az önkormányzat.

Az önkormányzat a központi források drasztikus csökkenése miatt kényszerült a kommunális adó bevezetésére. Igyekeztek ugyanakkor „értelmessé” tenni az új adót, amelynek megállapításakor figyelembe veszik a tulajdon nagyságát, a gyermekek számát, míg a rászorulók mentesülnek a fizetés alól. Annak érdekében, hogy a kerület polgárai lássák, van értelme áldozatvállalásuknak, a kommunális adóból származó bevételt teljes egészében útfejlesztésekre, javításokra költi a kerület. A felhasználás módját a civilekből álló útfejlesztési testület határozza meg.

Kinek kell fizetni?
Kommunális adót köteles fizetni az a magánszemély, aki lakás tulajdonosa, nem magántulajdonú lakás bérlője, illetve üres telek tulajdonosa. Lakóingatlannál az adó mértékét az alapterület alapján határozzák meg, míg telkeknél egységes az adókulcs. A rászorulók érdekeit figyelembe véve a rendszerbe számos kedvezményt beépítettek. Adókedvezményt vehetnek igénybe a kiskorú gyermeket nevelő lakástulajdonosok és bérlők arra a lakásra, amelyben életvitelszerűen élnek.

Egy gyermek után 20 négyzetméter, két gyermeknél 40 négyzetméter, három vagy több gyermek esetén fejenként további 12 négyzetméter vonható le a lakás hasznos alapterületéből. Amenynyiben az alapterület-kedvezmény levonása után az adó számításának alapjául szolgáló terület nulla vagy annál kevesebb, a lakás után nem kell kommunális adót fizetni.

Ki kap mentességet?
Mentesülnek az adó megfizetése alól a rendszeres szociális ellátásban részesülők, míg méltányossági okokból eltekinthet az adó beszedésétől a hatóság, amennyiben annak megfi zetése az adózó megélhetését súlyosan veszélyezteti. A kedvezmények kizárólag az életvitelszerűen használt lakásra vonatkoznak, akkor is, ha az adózó a kerületen belül rendelkezik állandó és bejelentett lakhellyel, vagy akár több lakóingatlannal.

Bevallás, befizetés
A kommunális adó bevallásához szükséges nyomtatványt és tájékoztatót január végéig valamenynyi lakásba eljuttatta az önkormányzat. Mivel a bevallás benyújtása kötelező, ennek akkor is eleget kell tenni, ha egyébként valaki adómentességre jogosult. A bevallás elmulasztása, illetve a késedelmes bevallás akár 100 000 forintig terjedő mulasztási bírságot vonhat maga után. Akik valamely okból nem kapták meg a nyomtatványt, azok az önkormányzat Böszörményi úti ügyfélszolgálatán személyesen is átvehetik.

Aki idén még nem fizetett kommunális adót, annak egy összegben kell azt befizetni a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül. Az önkormányzat adóirodáján folyamatosan történik a beérkezett kommunálisadó-bevallások feldolgozása. Eddig 23 ezer bevallás érkezett meg az önkormányzathoz, ebből közel 20 ezer elbírálása már megtörtént. Az elfogadott bevallásokról szóló határozatokat várhatóan október közepéig térti vevényes ajánlott küldemény formájában vehetik kézbe a kerületiek. Mivel a polgárok nem egy időben küldték el bevallásaikat, előfordulhat, hogy akár egy házon belül is különböző időpontokban érkezik meg az adó megállapításáról szóló határozat.

A rendelkezésre álló adatok szerint mintegy kilencezer bevallást még nem nyújtottak be. A bevallást elmulasztók ellenőrzését a tulajdoni lapok vizsgálatával haladéktalanul megkezdi az önkormányzat. Az adóhatóság által megállapított adó 2008-tól évente két részletben lesz fizetendő. Az első félévi adó pótlékmentes befizetési határideje március 15., míg a második félévre eső adó megfizetését szeptember 15-ig kell majd teljesíteni. 

A hibásan, hiányosan kitöltött bevallások egyeztetésére október közepétől kerül sor, az adózónak telefonon vagy írásban jelzi az adóhatóság a hiányzó adatok, aláírások szükségességét.

A kommunális adó bevezetésével párhuzamosan megszűnt a vállalkozás telephelyeként, székhelyeként használt lakások építményadója, így a magánszemély tulajdonosoknak (haszonélvezőknek) nem kell fizetniük építményadót.

Cégek – garázsok
Január elsejétől ugyanakkor a nem magánszemély, azaz cég tulajdonában lévő lakások után építményadót állapít meg az adóhatóság. Ennek mértéke 1042 forint/nm/év. Az erre vonatkozó bevallást kérésre az adóigazgatási iroda postázza, vagy a dokumentum letölthető a honlapról. Az inflációnak megfelelően emelkedett a nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő adó mértéke. Ennek összege január elsejétől az eddigi 900 forint helyett 1042 forint/nm/év. Külön szabály vonatkozik a garázsokra, amelyek esetében 30 négyzetméterig 25 százalék kedvezmény vehető igénybe.

mm.