Kerületi útfelújítás

Kerületi útfelújítási és közlekedésbiztonsági program indul

A Hegyvidéki Útfejlesztési Testület – nyár eleji megalakulását követően – első alkalommal ült össze, feladata a kommunális adó felhasználásának koordinálása a kerületi utak felújítása érdekében. Az ülésen az elnökség tagjai akciótervet dolgoztak ki, melynek értelmében október végéig elkészül a kerületi úthálózat állapotfelmérése.

Szálka Miklós, a testület választott elnöke bevezetőjében elmondta, már a nyár folyamán is számos hasznos észrevétel, javaslat érkezett az elnökséghez. Ez azt mutatja, hogy a testület tagjai komolyan veszik megbízatásukat. A közeljövőben várható kerületi útfelújításokról szólva Lovas Pál alpolgármester kiemelte: még szeptemberben elindul a kátyúzási és a lépcsők javítását célzó program, amelyre ötvenmillió forintot biztosít az önkormányzat. Ennél is több, mintegy 53 millió forint jut a nagyfelületi aszfaltjavításra, ami gyakorlatilag egy adott útszakasz kopórétegének járdától járdáig tartó teljes cseréjét jelenti.

Első lépésben a Kikerics és az Öröm utca, valamint a Rácz Aladár út 17–23. közötti szakasz újul meg. Úgyszintén ebben az esztendőben megépül a sportközponthoz vezető új bekötőút. További öt útszakasz felújítása várhatóan jövőre fejeződik be, a Mese utca, a Kálló esperes utca, a Napos utca, illetve a Varázs és a Tóth Lőrinc utca rekonstrukciójára 106 millió forintot költ az önkormányzat.

A beruházások sora ezzel nem ér véget, a fejlesztések folyamatossá tétele érdekében már most megkezdődik a következő évek feladatainak előkészítése. Ennek érdekében minden eddiginél több pénzt, összesen húszmillió forintot fordítanak az út- és lépcsőfelújítások, fejlesztések terveinek közbeszerzési pályázatok keretében történő elkészítésére.

Kerületi útfelújítás
A gyerekek biztonsága érdekében indított programot az önkormányzat

Az úthálózat mindenkori karbantartása kapcsán az alpolgármester külön kitért a Biztonságos úton az iskolákba elnevezésű programra. A kezdeményezés célja, hogy Hegyvidék valamennyi oktatási intézményének környékét és az azokhoz vezető utakat biztonságban használhassák a gyerekek. Ennek érdekében az önkormányzat felújította az érintett útszakaszok felfestéseit, illetve az autósokat nagyobb óvatosságra intő fi gyelmeztető táblákat helyezett ki az intézmények közelében. Szintén az őszi időszakhoz kötődik az a nagyszabású faültetési program, amelynek végén 174 fával, zömében a városi léthez jól alkalmazkodó hárssal és kőrissel gazdagodik a kerület. A fákat olyan területeken ültetik el, ahol szegényes a növényzet, vagy a fák egy része korábban kipusztult.

Az útfejlesztési testülethez beérkezett lakossági észrevételekről szólva Lovas Pál emlékeztetett: a polgárok általában számos olyan problémát hoznak felszínre, amelyek eddig elkerülték az önkormányzat fi gyelmét. Nincs ez máshogy az utakkal kapcsolatban sem, ezért is fontos, hogy a testület tagjai napi kapcsolatban legyenek a lakossággal. A konkrét észrevételek közül az alpolgármester kiemelte a Kálló esperes utca forgalomcsillapításának kérdését. Lovas Pál hangsúlyozta, fekvőrendőrök telepítése elsősorban azokon a területeken képzelhető el, ahol ez irányú akaratát a lakosság aláírásgyűjtéssel is kifejezi. Erre azért van szükség, mert nemegyszer előfordul, hogy egyegy lakossági kérelemre meghozott forgalomtechnikai változtatást később éppen a környéken élők miatt kell visszavonni.

Zárszavában Lovas Pál felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzat stratégiai gondolkodást és ennek megfelelő döntéseket vár az útfejlesztési testülettől. Olyan javaslatokat, amelyek valós segítséget nyújtanak a képviselő-testület számára az egész éves útfejlesztési program kidolgozásakor.

A beszámolót követően az elnökség megegyezett abban, hogy a legfontosabb teendő a kerület úthálózatának állapotfelmérése. A testület 55 tagja ezért október végéig egy előre meghatározott szempontrendszer szerint saját körzetében felméri az utak állapotát, majd javaslatokat tesz a legszükségesebb munkálatok elvégzésére. Külön figyelmet fordítanak a balesetveszélyes helyek, illetve a kevésbé súlyos, de annál bosszantóbb hibák kiszűrésére. Mivel bizonyos úthibák felismeréséhez szükség van szakmai ismeretekre, októberben továbbképzésen vesznek részt az útfejlesztési testület tagjai. 

Mm.