Már lehet igányelni a jövő évi gázártámogatást

Akik már idén is részesültek gázártámogatásban, postán kapják meg az igénylőlapokat, az új kérelmezők a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálati irodáin juthatnak a szükséges nyomtatványokhoz. A novemberben postára adott igénylések után már január első napjától jár a kompenzáció.
Az idén beadott kérelmek esetében a jelenleg érvényes öregségi nyugdíjminimum (27 300 forint) szerint számolják a kompenzáció mértékét. Januártól azonban már a 28 500 forintra emelt juttatást veszik figyelembe, igaz, ebben az esetben a kompenzáció csak a beadást követő hónaptól vehető igénybe, visszamenőleg nem jár. A kincstár szerint a legkisebb jövedelműek akkor járnak jobban, ha még ebben az évben kérik az árkiegészítést, hiszen így már januártól részesülnek a támogatásban.
 
Más a helyzet azoknál a családoknál, amelyek az idén kimaradnának a támogatottak köréből, jövőre viszont az öregségi nyugdíjminimum emelése miatt jogosulttá válnak, mert az egy főre jutó jövedelem nem éri el náluk a 99 750 forintot. Az ő esetükben tehát érdemes jövőre leadni az igénylést. Támogatás az évi háromezer helyett már csak kétezer köbméteres fogyasztásig jár a rászorulóknak, míg a három- vagy többgyermekes nagycsaládosoknál ötezer köbméter a felső határ. Kompenzációra az a háztartás jogosult, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 3,5 -szeresét.
 
Ezen belül a támogatást a jövedelem nagysága szerint négy kategóriába sorolják, a kompenzáció mértéke a jövedelem arányában változik. Az idei évhez képest változatlan támogatáshoz jutnak azok a háztartások, ahol az egy főre jutó kereset a nyugdíjminimum kétszerese alatt marad, illetve nem haladja meg annak 2,5 -szeresét. Azon családok számára, amelyeknél az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 2,5 -szerese és háromszorosa között, vagy háromszorosa és 3,5-szerese között marad, a gáz és a távhő ára az infláció mértékével, de legalább 4,5 százalékkal emelkedik. Ehhez járul az esetleges fogyasztói gázáremelés.
 
Új elem, hogy a kérelemnek tartalmaznia kell valamennyi egy lakcímen bejelentett és a valóságban is ott élő családtag adóazonosító jelét. Az igényléshez csatolni kell az utolsó havi számla másolatát, amelyet nem helyettesít a befizetést igazoló csekk beküldése. Fontos tudnivaló, hogy a támogatást igénylő és a számlafizető személynek ugyanannak kell lennie. Lényeges változás, hogy a jövő évben beadott igénylések esetében már nem az előző háromhavi átlagjövedelmet, hanem csak az utolsó havi bevételt kell feltüntetni. A kérelmek valóságtartalmát az Államkincstár jövőre is az APEH segítségével, szúrópróbaszerűen vizsgálja. Idén a 2,2 millió igénylésből eddig 180 ezer akadt fent az ellenőrzéseken.