Naponta kell ellenőrizni a liftek állapotát

Nemrégiben tragikus liftbaleset történt a kerületben. Annak érdekében, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő, a Hegyvidék önkormányzata által szervezett szeptemberi társasházi fórumon az OTIS Felvonó Kft. szakemberei tartottak tájékoztatót a liftek üzemeltetésének alapvető biztonsági követelményeiről.

A nyár végén döbbenetes baleset helyszíne volt a Tóth Lőrinc utca egyik családi lakóháza: egy háromszintes villa tulajdonosának édesanyját halálra zúzta a házban működő felvonó. A kutyájával sétálni induló idős asszony akkor próbált a liftszekrénybe lépni, amikor az nem állt ott, hanem feltehetőleg a két emelet közt megragadt. Amikor a hölgy az aknába hajolt, a lift elindult és kettévágta. A híradások szerint a felvonó engedély nélkül épült és üzemelt, s nem szerepelt egyetlen hivatalos regiszterben sem.

Szabó Norbert, az OTIS Felvonó Kft. területi igazgatója a kerületi társasházi fórumon elmondta: minden liftet szakemberekkel kell megterveztetni, és a tervek megvalósításához ki kell kérni az ÉMI (Építésügyi Minőség-ellenőrző Innovációs Kht.) szakvéleményét is. A szakvélemény ismeretében az önkormányzat ad ki építési engedélyt, majd pedig – ha az elfogadott terveknek megfelelően történt a kivitelezés – használatbavételi engedélyt. Ez utóbbi hatósági dokumentumot akkor is be kell szerezni, ha a felvonó együtt épül a házzal – e nélkül nem is lehet kiadni egy új, liftes épület használatbavételi engedélyét.

A felvonók üzemeltetésével összefüggő tulajdonosi kötelezettségeket a 173/1999. (XII. 6.) számú kormányrendelet szabályozza. Ennek értelmében a tulajdonos köteles üzemeltetője útján a felvonó rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotáról, karbantartásáról, javításáról, illetve a rendszeres ellenőrzésről, műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatról, az üzemeltetés és a használat módjának folyamatos figyelemmel kíséréséről gondoskodni.

A kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat az üzemeltető megbízása alapján a tízévesnél nem régebbi, illetve felújított berendezés esetén évente, egyébként félévente kell egy akkreditált szervezet (jelenleg három ilyen működik az országban) ellenőrének elvégeznie. Emellett évente két alkalommal kötelező a karbantartás műszaki biztonsági felülvizsgálata is. Ez utóbbi feladatot a rendszeres karbantartással megbízott cég ellenőre is elvégezheti, amennyiben a társaságnak van tanúsított minőségügyi rendszere és felelősségbiztosítása. Az ellenőr balesetveszély esetén köteles a felvonót leállítani, s ugyancsak ő végezheti el a leállított berendezés újraindítását. Az intézkedésekről minden esetben értesíteni kell az illetékes építésügyi hatóságot.

A felvonók biztonsági berendezéseinek (villamos ajtóérintkezők, biztonsági reteszek, vészcsengők, aknaajtók, fülke, előtérvilágítás) üzemképes állapotát egy kijelölt üzemügyeletesnek kell naponta (!) ellenőriznie. A kiképzett és vizsgázott üzemügyeletes feladata az ellenőrzés mellett az, hogy a lift teljes üzemideje alatt fogadja a fülkéből adott vészjelzéseket, gondoskodjon a bent rekedt utasok kimentéséről, és intézkedjen egy esetleges baleset után.

A társasházak rendszerint egy lakótársat jelölnek ki az üzemügyeletesi teendők ellátására, de lehetőség van arra is, hogy külön a mentési feladatokat – amennyiben a felvonóban alkalmazható a távfelügyeleti rendszer – diszpécserközpont lássa el. A szolgáltató cégek általában egy órán belül vállalják, hogy a jelzést követően szerelőt küldenek a helyszínre.

-z-