Segítség a rászoruló hallgatóknak

A hegyvidéki önkormányzat csatlakozott az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett 2008. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, így jövőre támogatást kaphatnak tanulmányaikhoz a kerületben élő, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók. A rászorulók ösztöndíjához a kerület és a minisztérium egyenlő arányban, havonta maximálisan öt-ötezer – összesen maximum tízezer – forinttal járul hozzá.

A Bursa Hungarica-programon belül kétféle támogatási forma működik. Az "A" jelű pályázatra azok jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben, illetve felsőfokú szakképzésben vesznek részt. A "B" pályázaton azok az érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert fi atalok indulhatnak, akik a következő tanévtől valamely egyetem vagy főiskola keretei közt (államilag támogatott, nappali tagozatos képzésen) kívánják megkezdeni tanulmányaikat.

Az "A" pályázat esetében 10 hónapos az ösztöndíj, amely a 2007–2008-as tanév második és a 2008–2009-es tanév első félévére szól, míg a "B" jelűnél háromszor tíz hónap, azaz a jövő szeptembertől számítva három tanév a folyósítás időtartama. Ez utóbbi természetesen csak akkor jár, ha a kérelmező ténylegesen megkezdi tanulmányait a 2008–2009-es tanévben.

Az önkormányzat a pályázatok elbírálása során elsősorban azokat kívánja támogatni, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét (54 260 forint). Az elbírálásnál figyelembe veszik, ha a pályázónak ingáznia kell a lakóhelye és a felsőoktatási intézmény között, vagy kollégiumi ellátást vesz igénybe. A bírálat során tekintettel vannak arra is, ha a kérelmező szülei különváltak, vagy a családban munkanélküli, tartósan beteg, illetve rokkant személy él. A fogyatékossággal élők, árvák, félárvák, gyámoltak és állami gondozottak szintén méltányosságra számíthatnak.

Az önkormányzat a következő évre kétmillió forintot különít el a támogatások fedezeteként. A legutoljára (2001-ben) meghirdetett pályázat tapasztalatait alapul véve mintegy harminc-negyven hallgató pályázatára számít a kerület.

-z-