Szigorú szabályozás a közterületek védelméért

A jó idő beálltával megszaporodó építkezések, lakásfelújítások csalhatatlan jele az úttestre, parkoló autók közé, vagy éppen a járdára kihelyezett, sok esetben a forgalmat is zavaró sittes konténerek megjelenése. Bár az esetek többségében az érintettek a vonatkozó szabályoknak megfelelően járnak el, mindig akadnak olyanok, akik a rövidebb utat választják, és engedély nélkül veszik igénybe a közterületeket. Lovas Pál alpolgármestert a kerületi tapasztalatokról kérdeztük.
Szigorú szabályozás a közterületek védelméért
Hogyan szabályozza a kerület a tulajdonában álló közterületek használatának rendjét?
– A közterületek alapvetően közösségi célokat szolgálnak, így azokat bizonyos korlátozások mellett bárki igénybe veheti. Ezeket a korlátozásokat jogszabályi felhatalmazás alapján a kerületi önkormányzat 18/1995 rendelete tartalmazza.

Melyek a lakosságot érintő legfontosabb rendelkezések?
– A közterület használatáért díjat kell fizetni, amelynek mértékét az önkormányzat hatályos rendelete tartalmazza. A közterület-használati díjat utólag kell leróni, a számlát a jogerőssé válást követően készíti el és postázza az önkormányzat az ügyfél részére. A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványhoz az ügyfélszolgálati irodán juthatnak hozzá az érintettek. A kitöltött nyomtatványt 2200 forintos, postán kapható illetékbélyeggel kell ellátni, majd leadni az ügyfélszolgálaton. Döntéshozatalra a leadástól számított harminc nap áll rendelkezésre, tehát a kérelmet úgy érdemes benyújtani, hogy a tervezett közterület-használat időpontjára jogerős hozzájárulással rendelkezzen az ügyfél.

Mik a legjellemzőbb kihágások?
– Sok bosszúságot okoz a környéken lakóknak és a járdán közlekedőknek a "néhány órára" engedély nélkül a közterületen hagyott építési konténer, illetve az engedély nélküli építőanyag-tárolás. Ezek mellett visszatérően előfordul a megadott hozzájárulásban foglaltaktól eltérő tartalmú és méretű területhasználat is.

Milyen büntetésre számíthatnak a rendeletben foglaltak ellen vétők?
– Szabálytalan és engedély nélküli közterület-használat esetén az önkormányzat tízszeres díjtételű közterület-használati díjat állapít meg és hajt be, valamint szabálysértési eljárást kezdeményez a jogszerűtlen közterület-használók ellen. A Fővárosi Közterület-felügyelet, a kerülettől függetlenül, külön szabálysértési eljárást indít a szabályokat megszegőkkel szemben.

A hatékonyabb fellépés érdekében tervezi a kerület önálló közterület-felügyelet felállítását?
– Már több alkalommal felvetődött ennek létrehozása – ez a megfelelő helyen, megfelelő időben, megfelelő döntéshozók általi állásfoglalás függvénye lesz. Addig is a rendeletben foglaltaknak a kerületi önkormányzat és a Fővárosi Közterület-felügyelet rendszeres helyszíni ellenőrzésekkel próbál érvényt szerezni.

mm