Támogató szolgálat

A XII. kerület területén életvitelszerűen életvitelszerűen tartózkodó fogyatékos személyek részére biztosít szállítást, információnyújtást, tanácsadást az Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány Támogató Szolgálata II. Az önálló, önrendelkező élethez az alábbi tevékenységekkel nyújt segítséget: egészségügyi, oktatási, kulturális intézményekbe való kísérés; hivatalos ügyintézés; otthoni felügyelet; bevásárlás segítése; házimunkában való segítségnyújtás, személyi higiéné. A szolgálat speciális kerekes székes utasok szállítására is alkalmas mobilrámpás gépjárművel rendelkezik, amellyel a fogyatékos személyek közszolgáltatásokhoz való hozzájutását, kulturális, szabadidős, családi, közösségi programokra való eljutását segítik. Ezenfelül ingyenes információnyújtást, tanácsadást biztosítanak. A támogató szolgáltatás igénybevételére az a személy jogosult, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül. A szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. Rendeletben szabályozottak szerint.

Ügyfélfogadás az érdeklődök részére:
Minden páros héten pénteken délután 14 és 15 óra között a XII. kerületi Németvölgy Gondozási Központban. Cím: 1126 Budapest, Kiss Jánosaltábornagy u. 34.
 
Egyéb elérhetőségek:
Egalitás Alapítvány Támogató Szolgálata II. – 1028  Budapest, Len utca 17/a; a támogató szolgálat vezetője: László Viktória – 274-6233