Táncünnep az Arany János iskolában

Első táncünnepét tartotta meg május végén az Arany János Általános Iskola és Gimnázium. A legendás Csillagszemű Táncegyüttes galgamenti, tyukodi, dél-alföldi üveges-botos, köröspataki és szatmári táncokkal szórakoztatta a közönséget. A diákok, szülők és tanárok a táncházban maguk is átélhették a közös tánc varázsát a Tündök zenekar talpalávalója mellett.

A néptánc az idei évtől már nemcsak egy ünnepnap, hanem a mindennapok része az Arany János iskolában. A Sas-hegyi Arany Iskolaalapítvány támogatásával ugyanis az 1–4. osztályosok órarendjébe a néptáncórák is bekerültek – az alsósok a tervek szerint legalább a nyolcadik osztály végéig folytathatják a tánctanulást. Novák János, az iskolaalapítvány elnöke lapunknak elmondta: szűkös anyagi lehetőségeik között azért épp a néptáncoktatást karolták fel, mert az fejleszti a gyerekek mozgáskultúráját, ritmusérzékét és állóképességét, emellett nevelő, személyiségfejlesztő, közösségépítő hatást is kifejt. Nem mellékes az sem, hogy a magyar néptánc a hazai kultúrkincs fontos része, amelyet megcsodálnak Japántól az Egyesült Államokig a világon mindenhol. "Mi magyarok annyi mindent elveszítettünk az elmúlt száz évben, hogy ami értékünk megmaradt, arra nagyon kell vigyázni" – fogalmazott az elnök.

Táncünnep az Arany János iskolában
A mindennapok része

Novák János megemlítette: az iskolai néptánctanítás elindításához Tímár Sándor nyújtott szakmai segítséget, akinek nevéhez saját néptánc- pedagógiai módszer fűződik – a néptánc világában ez azt jelenti, amit a Kodály-módszer a zenében. Ő és felesége, Tímár Böske 1993-ban alapította meg a Csillagszemű táncegyüttest, ahová hároméves kortól járnak a gyerekek, összesen mintegy ötszázan. Mára a magyar táncművészeti élet egyik legrangosabb társulatává vált, amely külföldi vendégszereplései során is sikerrel mutatja be hazánk tánckultúráját.

-d-