Új sószoba a KIMBI óvodában

Évek óta fogad légúti nehézségekkel küzdő gyerekeket a KIMBI óvoda. A Csiha Katalin által tervezett, 1983-ban építészeti Nívó Díjat kapott épületben működő intézmény októberben vadonatúj sószobával gazdagodik.

Az intézmény saját pedagógiai programmal rendelkezik, amelyben kiemelt szerepet kap az integráció kérdése – tájékoztatta lapunkat Palotai Istvánné óvodavezető. Mint kiemelte, kihasználva környezeti adottságaikat, nagy hangsúlyt helyeznek az egészséges életmódra nevelésre. Ebbe a korszerű táplálkozás, a mindennapos testmozgás, a gerincet és lábboltozatot erősítő speciális torna ugyanúgy beletartozik, mint az asztmaprevenció. A gyerekek képességfejlesztését a sportfoglalkozások mellett a négy óvodai korosztály életkori sajátosságainak megfelelő zenei, irodalmi, logikai, vizuális és a környezet megismerésére irányuló nevelés szolgálja. Délután úgynevezett felzárkóztató foglalkozásokat tartanak a betegségük miatt sokat hiányzó gyerekeknek. Ugyancsak a zökkenőmentes és sikeres integrációt segíti a már évek óta jól működő, a tehetséggondozás és a terápiás lehetőségek sokaságát magában foglaló művészeti nevelés.

Népszerűek a fakultatív programok, amelyek keretében a gyerekek és a szülők egyéni igényeiknek megfelelően logopédia, angol, illetve játékos gyermektorna választható. Balatoni táborozásra évente két alkalommal nyílik lehetőség, ezenkívül a Külkereskedelmi Sportparkban szervezett úszótábor, illetve a szülőkkel közös sítábor szerepel az óvoda kínálatában.

Új sószoba a KIMBI óvodában
Vigyáznak rájuk

2004 óta fogadják az asztmás, légúti nehézségekkel küzdő gyerekeket – tudtuk meg az óvodavezetőtől. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az alkalmazott speciális „egészséges életmód-központú” óvodai programok jótékonyan hatnak az asztmás, allergiás kicsik tüdőkapacitásának fejlődésére. Szintén ezt a célt szolgálja a csoportszobák levegőjét tisztábbá tevő párologtató, levegőtisztító és szűrőberendezés, amelyet ez év szeptemberében szülői felajánlásokból tudott megvásárolni az intézmény. Éveken át jó kapcsolatot ápoltak az óvoda szomszédságában található, sajnos, azóta bezárt svábhegyi gyermekklinikával, melynek munkatársai többször tartottak előadásokat, felkészítő foglalkozásokat a pedagógusok számára.

Palotainé elmondta, az új tanévben szeretnék bővíteni prevenciós szolgáltatásukat a különleges gondozás területén, ezért a pincehelyiség egy részének leválasztásával sószobát alakítanak ki. A tervek szerint az új helyiség ad majd otthont a játékos versfoglalkozásoknak. Szintén terápiás céllal mind a beteg, mind az egészséges gyerekek rendszeresen kirándulnak a közeli hegyekbe, illetve a Pálvölgyi- és a Szemlőhegyi-barlangba.

mm.