UPC-járdaburkolás: hiba hiba hátán

Az utóbbi hónapokban számos lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz a UPC kerületi kábelfeketése kapcsán. Legtöbben a járdák újraburkolását kifogásolják: a megsüllyedt, töredezett térkő nem csupán esztétikai problémákat vet fel, hanem balesetet is okozhat. A hibák mihamarabbi kijavítása érdekében az önkormányzat megtette a szükséges lépéseket.

Lovas Pál alpolgármester tájékoztatása szerint a UPC múlt év júniusa óta végez hálózatépítési munkálatokat a kerületben. Az útbontásokkal járó fejlesztés során a cég kivitelezői több esetben a kiadott engedélyektől eltérően, a lakosságnak számtalan problémát és kellemetlenséget okozva végezték munkájukat. Erről értesülve a polgármesteri hivatal több alkalommal fi gyelmeztetést küldött a UPC-nek, és tudatta kifogásait a munkavégzéssel, valamint a kivitelezés utáni helyreállítással kapcsolatban.

Ezt követően is számos visszajelzés, a közterületek állapotáért aggódó bejelentés érkezett az önkormányzathoz a lakosság részéről, annak ellenére, hogy az önkormányzat közterületekkel foglalkozó munkatársai folyamatos ellenőrzésekkel igyekeztek megfelelő munkavégzésre bírni a kivitelezőket. Nem megfelelő, a kiadott engedélyektől eltérő munkavégzés esetén szabálysértési eljárást kezdeményeztek, ugyanakkor a további munkálatok leállítására nem volt mód, hiszen a legtöbb helyen már felszedték a járdaburkolatot. Sajnos az utóbbi hónapokban bizonyossá vált, hogy a UPC által kábelfektetéssel megbízott alvállalkozók többsége felkészületlen volt, nem ismerte a roncsolásmentesen bontható térkő burkolat építésének, fektetésének technológiáját.

A hibás teljesítés miatt a munkavégzéssel érintett területek átadásátvétele egy kis szakasz kivételével még nem történt meg. Lovas Pál a lakosság megnyugtatása érdekében külön kiemelte: a polgármesteri hivatal szakemberei kizárólag azokat a UPC kábelfektetésében érintett munkaterületeket veszik át, amelyek maradéktalanul megfelelnek az előírt esztétikai és műszaki követelményeknek. Amíg a javításokkal nem készül el, a UPC további bontási engedélyt nem kaphat a kerületben.

A történtekből okulva a jövőben a hegyvidéki önkormányzat csak annak kikötése mellett ad ki járdabontási engedélyt, hogy a munkaterület helyreállítását kizárólag az önkormányzat közbeszerzési pályázatán győztes vállalkozó végezheti el, ami biztosítékot jelent a szakszerű, az előírásokat messzemenően betartó kivitelezésre.

Az önkormányzat kéri a kerület polgárait, hogy a munkavégzéssel jelenleg is érintett, valamint a már elkészült hálózattal kapcsolatos közterületi hibákat, hiányosságokat a UPC 06-80-985-300-as, ingyenesen hívható telefonszámán, vagy az önkormányzat szintén ingyenes zöldszámán (06-80-200-907), illetve a czuczor.gergely@upc.hu e-mail címen jelezzék.

(k.)     


A UPC képviselője lapunknak elmondta: a cég kivitelezője már az összes szükséges munkálatot elvégezte, így a szolgáltató is abban bízik, hogy az önkormányzat által még át nem vett, újraburkolt járdaszakaszok átadása a kerület számára mihamarabb megtörténhet.

A UPC hangsúlyozza, hogy alapvetően nem díszburkolásra, járdaépítésre és -rekonstrukcióra, hanem telekommunikációs hálózat kiépítésére és az ezzel járó munkálatokat követő helyreállításra vállalkozott. Ennek ellenére, az önkormányzat kérésének eleget téve, az elmúlt időszakban a korszerű távközlési kábelek lefektetésén túlmenően, több százmillió forintos költséggel, összesen mintegy ötven kilométer hosszúságban burkoltatta le a kerület járdáit és tereit - legnagyobbrészt vadonatúj - Viacolor díszkő burkolattal. Megtörtént a járdavégek előírásszerű akadálymentesítése, így a mozgássérültek vagy a babakocsit toló szülők ma már sokkal könnyebben közlekedhetnek.

A munkálatok többszöri leállításával is eleget tett a UPC azoknak az önkormányzattól menet közben érkezett kéréseknek, hogy az egyéb közművek fedlapjait emelje feljebb, vagy éppen süllyessze le, építsen lépcsőket és pótlólag helyezzen el parkolásgátló oszlopokat. Az egyébként komoly referenciákkal rendelkező kivitelező által elvégzett munkálatok egy részénél valóban felmerültek kisebb-nagyobb hiányosságok, ám ezek mennyisége összességében nem haladta meg az érintett járdaszakaszok hosszának egytizedét. Az alvállalkozó az összes kifogásolt részt egy héten belül kijavította.

Eddig már az újraburkolt járdák felének, tehát mintegy 25 kilométernyi szakasznak megtörtént az átadás-átvétele, a UPC szeretné a többi, már befejezett szakaszt is záros határidőn belül átadni a kerület lakosságának. A cég bízik benne, hogy az önkormányzat együttműködő segítségével ez mihamarabb megvalósulhat.