Változtatási tilalom a János kórházra

Változtatási tilalmat rendelt el legutóbbi ülésén a képviselőtestület a Szent János Kórház épületegyüttesére. Új tagokat választottak a Helyi Választási Bizottságba, ám e napirendi pont tárgyalásán nem vettek részt az ellenzéki képviselők. Június 1-jétől elektronikus úton, interneten is lehet hivatalos ügyeket intézni.

Az ülés kezdetén Nádasi Tibor képviselő javasolta, hogy vegyék le a napirendről a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztását, mivel előzetes egyeztetés nélkül készült a javaslat, és zárt ülés lévén az ellenzék véleményét nem tudja tolmácsolni a sajtó. A testület a módosító indítványt nem fogadta el.

Két szociális témájú fellebezés tárgyalása után a Land-Trade Kft. felügyelőbizottságába Philippovich Győzőt választották meg a képviselők. A Helyi Választási Bizottság márciusban lemondott tagjai és póttagjai helyére Baracskai Gézánét, Rozgonyi Ivánt és dr. Völgyesi Miklóst (tagok), valamint dr. Nemes Tibort és Péch Antalt (póttagok) szavazta meg a testület. A napirendi pont tárgyalása idejére az SZDSZ és az MSZP képviselői távoztak az ülésteremből.

Elektronikus úton, interneten is lehet intézni hivatalos ügyeket június 1-jétől a polgármesteri hivatalban – erről hozott helyi rendeletet a képviselő-testület. Többféle igazolás, igazolvány, engedély kiállítása kérhető ily módon, és ezeken felül további tizennyolc fajta, hatósági eljárásnak nem minősülő bejelentés, bejelentkezés, kérelem ügyében is megkereshetjük számítógépünkkel a hivatalt. Ennek az ügyintézési formának a további bővítését is tervezi a hivatal vezetése. Az ügytípusok részletes jegyzéke a rendelet szövegében olvasható.

A Kiss János altábornagy utca 31. alatti általános és középiskola 2007 szeptemberétől az ELTE gyakolóiskolája lesz, miközben ellátja az iskolai körzeti feladatokat is. Az eddigi iskola jogutód nélkül megszűnik. A lakossági igények azt mutatják, hogy az itt élő szülők gyermekeiket szeretnék olyan általános és középiskolába íratni, ahol a képzés színvonalát egyetemi háttér is garantálja. A Diana utcai iskola esetében szerzett kedvező tapasztalatok is a döntés mellett szólnak. A változás az iskola 480 tanulóját nem érinti, viszont a 82 fős közalkalmazotti létszámból 10-15 főt igen – tőlük végkielégítéssel kell majd megválni. A többi munkatársat az ELTE várhatóan tovább foglalkoztatja.

Élénk vitát váltott ki a Szent János Kórház területére tervezett változtatási tilalom. Nádasi Tibor és Élő Norbert álláspontja szerint a kórházat senki nem akarja bezárni, hiszen jogszabály szerint is súlyponti, kiemelt intézmény. A tilalom csak a jelenlegi, rossz állapotokat konzerválná, ami nem szolgálja a kerületi lakosok érdekeit – nem szabad útját állni a fejlődésnek. Kecskés Márton – aki földmérnökként maga is részt vett néhány éve a kórház állapotának felmérésében – állítja, hogy az épületek nem felelnek meg egy kórház mai fogalmának. Salamin András amellett érvelt, hogy nem lebontani, hanem felújítani kell a védett épületegyüttest.

Kosztolányi Dénes tapasztalata szerint zűrzavar uralkodik az egészségügy irányításában, és amíg nem tisztul le a folyamat, nem alakulnak ki a végleges szakmai vélemények, a kerületnek a változtatási tilalom az egyetlen eszköze. Pokorni Zoltán polgármester hangsúlyozta, hogy a felújításra szoruló kórház kétszázezer embert lát el, és kizárt, hogy a Kútvölgyi kórház képes átvenni a János feladatait. Kovács Lajos alpolgármester hangsúlyozta, hogy a tárgyalások során az építészeti értékek védelme és a jobb egészségügyi feltételek elérése a cél, ez motiválja a tervezett lépést. A képviselők 17 "igen" és 8 "nem" szavazattal a változtatási tilalom elrendelése mellett döntöttek.

Két önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadásáról született döntés: a Költő utca 8. alatt kutyakozmetika és állatfelszerelési üzlet nyílhat, míg a Maros utca 4.-ben cipő- és bőráruüzlet. Az évi 10 lakásos keret terhére (az eddigi hat után) újabb lakás bérbeadásáról döntött a képviselőtestület. A Városmajor utcai, kétszobás bérleményt egy öt kiskorú gyermeket nevelő család kapja meg.

A Bürök utca 77–87. alatti ingatlan (eredetileg az IKV karbantartó telepe volt) hasznosítását többször tárgyalták már a képviselők, elsősorban a helyiségek hasznosítási problémái miatt. A képviselő-testület most úgy döntött, hogy a telephelyet ismét a HÁGO Kft. üzemeltesse, de az üzemeltetési díj teljesíthető szintre csökkent azzal, hogy egy év elteltével felül kell vizsgálni annak mértékét.

Az írásban kiosztott polgármesteri beszámolóból kiemelésre érdemes, hogy befejeződött az ötvenöt fős Hegyvidéki Útfejlesztési Testület tagjainak kiválasztása az ajánlószelvények összesítése alapján. Fontos hír még, hogy várhatóan sikerül megduplázni a hegyvidéken járőröző rendőrök számát – egy önkormányzati finanszírozású megoldás előkészítése folyik.

Halmai Katalin az interpellációk keretében egy birtokháborítási ügyben kért felvilágosítást a polgármestertől. A válasz szerint jogszabályból adódóan nem lehetett intézkedni. Papp Sándor a Hollósy Simon utcából a Németvölgyi útra kihajtó autósokat zavaró, a kilátást akadályozó sövényre hívta fel a fi gyelmet, illetve egy tükör kihelyezését javasolta. Mint kiderült, a sövény visszanyírásáról már intézkedtek, a forgalombiztonsági tükör kihelyezését pedig javasolják a főpolgármesteri hivatalnak. Másik interpellációjában Papp Sándor az eligazodást segítő utcanévtáblákat hiányolta a Kútvölgyi úton. A válasz szerint a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után megtörténik a táblák kihelyezése.

-jj-