Veszélyeztetett kerületi szobrok

Örömmel olvashattuk a Hegyvidék június 27-i számában, hogy számos kerületi szobrot védettség alá helyeztek. Ennek kapcsán továbbgondoltuk, mely alkotások, emlékművek érdemelnének hasonló „bánásmódot”. A még csak nem is teljes felsorolásból kiderül, rendkívül gazdag a kínálat.
Kerületi szobrok
Gerelyhajító a TF-sportpályánál

Rendkívül fontos és halaszthatatlan volt ez az önkormányzati határozat, s bizonyos szempontból talán egy kicsit megkésve is született, hiszen sok értékes szobor és emlékmű tűnt el a kerületből az elmúlt évtizedek alatt. Megsemmisültek, áthelyezték őket, esetleg ismeretlen helyen várják jobb sorsukat.

Kerületi szobrok
Galambosleány
Soroljunk fel néhányat a teljesség igénye nélkül! A második világháború harcai, pusztításai miatt veszítette el a kerület az egykori Tabáni temető helyén álló Öreg honvéd című szobrot, Horvay János alkotását. Ugyancsak az ő műve volt az ostrom idején elpusztuló, a Farkasréti temetőben álló Jó pásztor szobor. A vári kitörési kísérlet során semmisült meg Bory Jenő földgömbös Világposta szobra a Postapalota sarkán. De a háború előtt is elveszett néhány alkotás: Páduai Szent Antal és Szent János apostol szobra, vagy Ferenczy István műve, A szépművészetek kezdete.

A háborút követő nehéz évek döntései pusztították el a Böszörményi úti csendőrlaktanya kertjében a Csendőr vértanúk emlékművét, Pásztor János alkotását. Az ötvenes években verték le a MOM ipari épületének csúcsáról Haich Erzsébet nyilazó fi úját. A hatvanas években szállították el az Alkotás utcából, a Csörsz utcai sporttelep mellől az egykori Tisza István-emlékmű nagyméretű főalakját, a kígyó szorításában vergődő kőoroszlánt, Zala György és Orbán Antal közös művét. 1970-ben helyezték át a Gesztenyés kertből a Vérmező területére Nagy István János fekvő nőt ábrázoló mészkőszobrát.

A rendszerváltás után is érték hasonló veszteségek a kerületet. Így a Királyhágó tér rózsakertjében álló Joliot Curie-portrészobor (Marton László műve), valamint az egykori Pest megyei MSZMP-székház előtt álló, éneklő fi atalokat ábrázoló hármas szoborkompozíció (Kiss István alkotása), a rendőr-akadémia kertjében álló Kun Béla-szobor (ugyancsak Kiss Istvántól). A MOM-ipartelep bontása során szintén több alkotást megsemmisítettek: Boda Gábornak az irodaház sarkain lévő négy nagyméretű domborművét, valamint Metky Ödön kerti plasztikáit. 

Kerületi szobrok
Egressy Béni-szobra
Az utóbbi évekből is fel kell sorolnunk néhány esetet! Pár esztendeje még állt a Budapest Kongreszszusi Központ mellett Paizs László színes műanyagból készült gömbszobra, illetve a NOVOTEL főbejárata előtt Fajó János sárga-barna geometrikus térplasztikája. A Sportkórház kertjéből az új szárnyépület építése előtt távolították el Völgyesi István ülő leányszobrát, Kisfaludi Stróbl Zsigmond Dr. Lumnitzer- és Kamotsay István Dalmady-portrészobrát, s ugyanitt egy évtizeddel korábban Laluja András Futók című tégladomborművét és Stefániai Edit absztrakt kompozícióját.

A mostani rendeletben védetté nyilvánított huszonhárom szobor csak egy szelet, még igen sok műalkotás hiányzik a listáról. Ezeket soroljuk most fel, remélve a védetté nyilvánítás folytatását. (A lista bizonyára nem teljes, és néhány szobor értékelése is valószínűleg kívánatos lenne.)

Javaslatok rangsorolás nélkül: a Csörsz utcai sporttelepen felállított Gerelyhajító-szobor (Antal József alkotása), a Csörsz utcai parkban álló, 1945 feliratú kőoszlop előtt lebegő bronz nőalak (Kiss Kovács Gyula), a katonai temető helyén. Horvay János Beethoven- szobra a Városmajorban, Mayer Ferenc félalakos szobra a Városmajor utcai általános iskola (volt fi únevelő) előkertjében, a Lóitató kút emlékműve az Istenhegyi úton (Andrássy Kurta János). A MOM-Park belső területén: Buczkó György absztrakt Gerelyhajító a TF-sportpályánál üvegkompozíciója a vízmedencével, G. Heller Zsuzsa absztrakt kerámiaszobra és Gulyás Gyula Üzenet a jövőnek című absztrakt szoborcsoportja. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kertjében: a Berlini falmaradványok emlékmű és A befogadás szobra – Rieger Tibor műve. Továbbá Laborcz Ferenc Halászfi ú szobra a Kékgolyó utca torkolatában, Mészáros Dezső Kapás lánya a Tanítóképző mellett, a Kiss János altábornagy utcában, valamint Hajnóczy József portrészobra a Kékgolyó utcai barokk műemlékkapu előtt. A kerületi önkormányzat előtt álló három mellszobor is méltán védetté nyilvánítható lenne: Hunyadi Mátyás (Eskulits Tamás), Erkel Ferenc (Szmre csányi Boldizsár), Egressy Béni (Nagy István János), továbbá a Barabás Villa kertjében Barabás Miklós mellszobra.

Kerületi szobrok
Barabás Miklós szobra
Megfontolandó lenne jó néhány közintézmény, kórház, iskola területén, illetve az azok kertjében álló kvalitásos szobrok és emlékművek védetté nyilvánítása: az Onkológiai Intézet kertjében a Hauszmann Alajos által tervezett Horánszkyemlékpad, a szökőkút-figurák, A reménység frissen elkészült emlékműszobra. A MÁV szanatórium kertjében Ungvári Lajos Nő virággal szobra, a János kórház kertjében a Wodianer-emlék (Hűvös László), a nőgyógyászati pavilon mellett Bory Jenő gólyaháton ülő csecsemőszobra, a néhány éve felavatott Kossuth Zsuzsanna-emlékmű és Marton László Nepomuki Szent János-szobra.

A Sportkórház kertjében lévő vízmedence a női aktszoborral (Szandai Sándor). A Korányi kórház parkterületén álló nagyszámú szobor: Ligeti Miklós Korányi Frigyest ábrázoló mellszobra, Bencsik István Játszó mackók, Jankovits József napórás szobra, G. Fekete Géza ülő női aktja, Makrisz Aga memnon kettős női ülő aktja, Berczeller Rezső Táncoló leányok alkotása, Bokros Birmann Dezső Napbanéző, Mikus Sándor Ugróköteles leány szobra, Andrássy Kurta János ülő férfi szobra. A Honvéd Tiszti Kórház kertjében ifj . Szabó István absztrakt kompozíciója. Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet parkjában: Martsa István Szerelmespárja, Meszlényi János álló nő szobra, Till Aranka absztrakt ülőszobra, Ungvári Lajos fehér mészkőből készült, fekvő aktszobra. A korábbi Agro Hotel, ma öregek otthona előtt álló két fából faragott naiv népies szobor.

Kerületi szobrok
Táncoló leányok - három grácia
A városmajori templom előtt álló Árkay Aladár-emlékmű (Árkay Bertalan terve). A Testnevelési Egyetem kertjében álló Toldi Miklós- és Kinizsi Pálbronzszobor (Pásztor János művei) és az egyetemi tanárok portrészobrainak sora. Az Arany János Gimnázium kertjében Arany János posztamensen álló portrészobra (Stróbl Alajos). Az Alkotás utcai Syghenia irodaház homlokzatán elhelyezett Szent Flóriánszobor, amelyet egyúttal illendő lenne emléktáblával is megjelölni (az alkotó, Telcs Ede egykori lakóháza és műterme). A Kiss János iskola előtt Paulikovits Iván Kiss János altábornagy-szobra. A Kós Károly iskola előtt Bálványosi Huba Kós Károly-portréja és Lesennyei Márta Táncoló leányok szobra. A Németvölgyi úti általános iskola előtti két szoborcsoport: Mackó bácsi a gyermekek között, illetve egy gyermekcsoport (Lányi Dezső).

A Konkoly Thege Miklós úti csillagvizsgáló kertjében Pásztor János Ad astra szobra. A tévéadótorony kertjében Csontos László Galambos leánya és Somogyi József Lármafa szoborkompozíciója, valamint Ispánki József Napba néző című domborműve.

A kerületben jelentős számú egyházi szobor áll védelem nélkül. Ezek között említhető a Szilágyi Erzsébet fasorban álló Ecce Homo, illetve Krisztus-szobor az Apor Vilmos téren (Máriahegyi János) és a Szarvas Gábor úton (Gabay Sándor), valamint feszületek az Árnyas úton, a Diana templom mellett, a Diós árokban, az Eötvös úton, az Istenhegyi úton (Gerliczi-oltár), a Galgóczy-kápolna előtt.

Kerületi szobrok
Emlékmű a Csörsz utcai parkban
Mária-szobor az Apor Vilmos téren (Máriahegyi János), a városmajori templom mellett (Antal Károly), Mária-kút a Galgóczy utcai templom mellett (Fayköd Mária Zsuzsa), a Szent Márton-kápolna domborműve (Szmre csányi Boldizsár), Szent Ferenc-szobor egy Királyhágó téri épülethomlokzaton (Krivátsi Miklós).

Valószínűleg védeni kellene néhány fából készült, anyaga miatt is múlandóbb emlékművet, például a Rácz Aladár úti Tornai országgyűlés-emlékoszlopot, vagy a Pethényi úti ’56-os kopjafákat. Ezek sajnos csak állandó karbantartás, impregnálás esetén állnak ellen az időnek. 

Mindenképpen dicséretes, hogy a kerület elkezdte az emlékművek védelmét, és szükséges ennek folytatása, hogy értelmetlen napi indulatok, a privatizációt követő nyerészkedési szándékok, valamint az emberi butaság és gondatlanság ne veszélyeztesse képzőművészeti értékeinket.

Rosch Gábor