Világszínvonalú gyógyítás

A Kékgolyó utcában működő Országos Onkológiai Intézet több mint fél évszázada a magyar onkológia epidemiológiai, szervezési, módszertani, terápiás, kutatási és oktatási központja. Nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő munka folyik a 95 százalékos betegelégedettségi mutatóval büszkélkedő intézmény falai között, amely a környező országokat is fi gyelembe véve úttörő szerepet vállal a daganatos betegségek gyógykezelésében. Prof. dr. Kásler Miklós főigazgatóval beszélgettünk.
Világszínvonalú gyógyítás
A 2005-ben kialakított CT szimulációs labor

Bár az Országos Onkológiai Intézet jogelődje tavaly ünnepelte megalakulásának hetvenedik évfordulóját, a Ráth György utcai telken működő egészségügyi intézmények története majd’ százötven éves múltra tekint vissza. Alig néhány esztendővel a ’48-as szabadságharc leverése után, 1852-ben itt, a Sváb-hegy déli lejtőjén, idilli környezetben alakult meg Schwartzer Ferenc ideggyógyintézete. A Budai Magán Elme- és Ideggyógyintézet, vagy ahogyan akkoriban nevezték, "magántébolyda", korát megelőzve a szelíd és céltudatos gyógyítás mellett kötelezte el magát, amibe remekül illeszkedett a nyugtató természeti környezet. 1921-ben a református egyház kezelésében megalakult a Siesta szanatórium, ahol többek között Babits Mihályt és József Attilát is kezelték. A háború alatt a Magyar Postához került az ingatlan, ekkor épült fel a kápolna is, amelyet a katolikus egyház segítségével 2004-ben építettek újjá. Azóta itt tartják a katolikus szentmise mellett a református, unitárius és evangélikus istentiszteleteket is. Budapest ostroma alatt a kórház több épületét lebombázták, a berendezések 70-80 százaléka megsemmisült. Mégis 1950 júliusáig működött a Posta Betegbiztosító Intézetének kórházaként, míg a Bakáts téri Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézettel – az 1936-ban alakult intézmény volt Közép-Európa legmodernebb onkológiai központja – össze nem vonták országos intézetté. Ettől kezdve először Kékgolyó utcai Állami Kórház, majd a profi ltisztítást követően, 1952-től Országos Onkológiai Intézet néven működik az intézmény. Módszertani, pedagógiai és tudományos intézetként fő feladata a daganatos betegségek leküzdése és a rákkutatás.

Világszínvonalú gyógyítás
A régi kápolna...
Jelenleg milyen keretek között dolgoznak? – kérdeztük a főigazgatót.
– Kezdetben háromszáz ággyal működött az intézet, mára ez a szám háromszáznegyvennégyre emelkedett, azonban jelentősen változott a klinikai részlegek tagozódása. 1952-ben még hét klinikai fekvőbeteg-osztály működött, ma ezek száma tíz. 2000 óta menedzser típusú vezetési struktúrában működik az intézet, ami jobban megfelel az állandóan változó finanszírozási feltételeknek és az európai normáknak.

Az évek során hogyan alakultak az intézet feladatai?
– A kezdetektől fogva a magyar sugárzáskezelés, sugárfizika, az onkológiai gyógyszerkutatás, valamint számtalan új sugár-, sebészi és kemoterápiás kezelés bölcsője az intézet, amely maga alakította ki és irányította az ötvenes években az onkológiai gondozói hálózatot, illetve vezette a Szakmai Kollégiumot 1992-ig, majd 1998 és 2004 között. Innen indult a hazai méhnyakrákszűrés 1977-ben, de mi javasoltuk 1993-ban első lépésként az emlő- és colorectális tumorok, majd egy következő állomásként a prosztata- és szájüregi rákok népességszintű szűrését. Az Országos Onkológiai Intézet dolgozta ki 1993-ban a Magyar Nemzeti Rákkontroll Programot, amely többszöri változtatás után, Nemzeti Rákellenes Program néven, 2005-ben kormányprogrammá vált.

A daganatok gyógyításában különös jelentőséggel bír a betegség korai felismerése. Milyen eszközök állnak a rendelkezésükre a diagnosztika terén?
– 1998-ban kezdte meg működését az új diagnosztikai tömb, amelyben hagyományos röntgengépek, modern ultrahangvizsgálók és az angiográfi a kaptak helyet, illetve itt működik a digitális, képtárolásra is alkalmas átvilágító készülék. 1999-ben sikerült átépíteni a CT-épületet, így beépíthettük az új spirál CTt, a 16 szeletes CT-t és az 1,5 teszlás mágneses rezonancia készüléket. Ezek óriási lépést jelentenek a daganatos betegek korszerű radiológiai ellátásában. 2006-ban szoros együttműködés alakult ki a Positron Kft.-vel, így már a PET CT-vizsgálatok is a diagnosztika részét képezik. Az intézet patológiai és kutatóosztályai révén képes a daganatos betegségek klinikai fázisainak vizsgálatára. Köszönhetően a meglévő modern eszközparknak, a képalkotó diagnosztikai osztályok milliméteres nagyságrendig követik a daganatok és áttételeik elhelyezkedését. A kilencvenes évektől a kiváló személyi feltételek mellett a sugárterápiás eszközpark megduplázódott, ez tette lehetővé, hogy a betegek számának növekedése mellett is európai színvonalon folyjék a gyógyítás. A tumor marker laboratórium és farmako kinetikai osztályok szintén jelentősen hozzájárulnak a korszerű terápiához és betegkövetéshez. Tevékenységük úttörő és példamutató Magyarországon.

Világszínvonalú gyógyítás
...és az új (2004)
Milyen oktatói feladatokat látnak el?
– Az intézet életében mindig kitüntetett helyet foglalt el az oktatás, a szakorvos-utánpótlás kinevelése. Az első saját tanszék 1970-ben alakult meg, később még több követte. Nálunk indult meg a magyar klinikai onkológus szakorvos-, valamint a sugárterapeuta- képzés. Oktatóink évi húsz tanfolyamot szerveznek, s teszik ezt mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül, a szakma iránti tiszteletből. Az utóbbi harminc évben itt szerzett képesítést az összes magyar klinikai onkológus és sugárterapeuta, ez utóbbiak közül minden nyolcadik tudományos fokozatot is kapott. Tavaly óta a határokon is túlnyúlik az oktatás, hiszen a Marosvásárhelyi Egyetem Orvostovábbképző Kara Onkológiai Tanszéke intézetünk bázisán doktori iskolát működtet.

A daganatos betegek számára különösen fontos a rehabilitáció és a lelki gondozás.
– A beteg orvosi, családi és szociális rehabilitációja a daganat diagnózisának felállításával kezdődik. A rehabilitációt a szomatikus és a lelki panaszok kezelésének egysége jelenti. Az intézetben gyógytornászok, stomakezelés ben jártas nővérek, logopédusok dolgoznak. A kápolna felújítására éppen a lelki gondozás fontossága miatt volt szükség. Azóta a katolikus egyház kórházi szolgálatának budapesti központjaként is működik. Szintén a betegek lelki rehabilitációja érdekében dolgoznak az intézeti pszichiáterek és betegszervezetek. A rehabilitációt a 2006-ban induló első magyar rehabilitációs osztály fogja öszsze, ami remélhetőleg a magyar onkológiai rehabilitáció mintája lesz.

Mennyiben érinti a kórházreform az intézetet?
– Jelenleg az onkológiai ellátás centralizációja folyik, ami azt jelenti, hogy az eddigi széttagoltság megszűnik, és valódi onkológiai központok jönnek létre. Az új struktúra kedvez a betegeknek, mert jól felszerelt kórházakban, kiváló szakemberek segítik gyógyulásukat. Ami minket illet, megmaradt a tavalyi ágyszám és teljesítményvolumen. Országos intézményként továbbra is valamennyi hozzánk érkező beteget ellátjuk.

mm