Bemutatók a polgári védelem napján

Március elseje a Polgári Védelem Világnapja. Ennek alkalmából a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság a kerületi kirendeltséggel közösen kiállítást és elsősegélynyújtási bemutatót rendez a MOM Park Bevásárlóközpontban.

A mai polgári védelmi szervezetek csírái, a légoltalmi egységek Európa legtöbb országában, így Magyarországon is az első világháborút követően jöttek létre. Nálunk 1935-ben fogadták el a hatósági légoltalom kiépítésére vonatkozó jogszabályokat, majd 1937-ben alapították meg a Légoltalmi Ligát mint országos társadalmi szervezetet. A cél a háborús légitámadások elleni védelem kiépítése, pusztításainak csökkentése volt, ami – a háború utolsó hónapjaiig, az ország hadszíntérré válásáig – jól működött.

Az 1950-ben újjászervezett légoltalom elsőrendű feladata a következő évtizedekre a nukleáris támadásra való felkészülés lett, az ötvenes évek közepétől azonban a természeti csapások elleni küzdelemből is kivette a részét. Egy rendelettel 1964-ben átalakult az egész országot átfogó polgári védelmi rendszerré, amelyre – a honvédelmi feladatok mellett – a nyolcvanas évek közepétől egyre több tennivaló hárult az elemi csapásokkal, természeti és ipari katasztrófákkal szembeni védekezés terén. E funkciók azóta is változatlanok: az 1996-os polgári védelmi törvény rögzítette, hogy a szervezet feladata fegyveres összeütközés, katasztrófa, valamint más veszélyhelyzet esetén az emberi élet, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak megóvása, illetve a lakosság védekezésre való felkészítése.

Március elsején, a Polgári Védelem Világnapján – a Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-jei megalakulására emlékezve – Magyarországon 1992 óta rendeznek különböző polgári védelmi programokat. A korábbi években a fővárosi igazgatóság látványos mentési gyakorlatokat és bemutatókat szervezett Budapest egyegy kiemelt pontján, idén azonban más jellegű rendezvények lesznek.

Dr. Bojtor Gábor alezredes, a XII. kerületi polgári védelmi kirendeltség vezetője elmondta: a világnapon megemlékeznek a védelmi feladatokban részt vevők áldozatos munkájáról, valamint szeretnék bemutatni a nagyközönségnek a hivatásos szervezet és az önkéntes csoportok tevékenységét. Ennek megfelelően a kerületi kirendeltség a Közép-budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesülettel közösen fotókiállítást, valamint – tevékenységük egy szegmensét illusztrálandó – oktatással egybekötött elsősegély-nyújtási bemutatót rendez a MOM Park Bevásárlóközpont legalsó szintjén.

A mi az elsősegélynyújtást illeti, az érdeklődők orvos iránymutatásával és egy gumibábu (vagy egy önként jelentkező) közreműködésével sajátíthatják el azokat az alapvető fogásokat, amelyek életmentőek lehetnek a mindennapokban egy baleset vagy rosszullét során. Ilyen többek között az eszméletlen betegek stabil oldalfekvésbe helyezése, a mesterséges lélegeztetés leállt légzés során, vagy a Heimlich-féle műfogás, amit akkor érdemes alkalmazni, amikor valaki félrenyel, és elkezd fulladni.

z.