Felkészülés a téli hónapokra

Az elmúlt évekhez képest az idén korábban köszöntött be a hideg idő. A hirtelen lehulló hótól síkos utak és a zord időjárás többletterhet rónak a lakosságra, a társasházak kezelőire. Összeállításunkban a téli hónapok könnyebb átvészeléséhez kínálunk hasznos tanácsokat.
*
A járdák állapotát a Fővárosi Közterület-felügyelet folyamatosan ellenőrzi
ELLENŐRIZZÜK A GÁZKÉSZÜLÉKEKET
Aki még nem tette meg, ellenőrizze a csapadék elvezetését szolgáló épületrészek állapotát. A sérült vagy elmozdult cserepeket és hófogókat azonnal ki kell cserélni, ugyanis a tetőről lecsúszó cserép vagy fagyott hó veszélyeztetheti a gyalogosok testi épségét. Jó tudni, hogy nem elegendő a házak falára kitenni a „vigyázat, hóomlásveszély” táblát, ugyanis ha baj történik, a felelősséget a figyelmeztetés ellenére a társasháznak kell vállalnia. Saját érdekünkben is érdemes szakemberrel átnézetni a héjazatot, hiszen a sérült cserepeken vagy bádogon keresztül becsurgó hólé és esővíz rövid idő alatt kikezdi a tetőszerkezetet.

A bedőlő, omló falú kémények nem csupán balesetveszélyesek, hanem az elégtelen szelelés miatt a fűtőberendezések hatásfokát is csökkentik. Szintén többlet- energiafelhasználást okoznak a rosszul szigetelt nyílászárók és a helytelenül, vagy egyáltalán nem légtelenített fűtési rendszerek. Utólag akár magunk is leszigetelhetjük lakásunk ablakait és a bejárati ajtót, ezzel 2-3 fokos hőnyereség is elérhető, ahogyan a fűtési rendszert sem késő még légteleníteni. Szereljünk rácsokat a pinceablakokra, ami meggátolja a melegre vágyó állatok beköltözését.

A rossz, elhanyagolt kémények és gázkészülékek könnyen szénmonoxid-mérgezést okozhatnak. Figyelni kell arra is, hogy a ventillációs pára- és szagelszívók ne üzemeljenek egy időben a gázkészülékekkel, a ventillátor ugyanis visszaszívhatja a kéményből az égésterméket.

Telekhatáron belül a tulajdonosok felelőssége a gázvezetékek és a fogyasztói berendezések karbantartása, a telekhatártól a gázmérőig a társasház, míg a gázmérőtől a kéményig a lakás tulajdonosa, illetve annak használója vagy kezelője felel a vezetékek és készülékek állapotáért. A gázkészülékek kötelező felülvizsgálatáról a 2003. évi XLII. törvény rendelkezik. E szerint a 2004 előtt kiépített csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések ellenőriztetéséről legkésőbb ez év végéig kell gondoskodniuk a tulajdonosoknak. Szivárgás vagy más hiba esetén a Főgáz köteles szüneteltetni a gázszolgáltatást.

SEGÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT: OLCSÓBB SÍKOSSÁGMENTESÍTŐ
A köztisztaságról szóló 48/1994. (VIII. 1.) fővárosi rendelet értelmében Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése gondoskodik a fővárosban a burkolt közutak, valamint az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdák (közjárdák) tisztán tartásáról, síkosságmentesítéséről és a hó eltakarításáról. A járda síkosságmentesítése és a hó eltakarítása a telekhatártól számított egy méteren belül az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának, kezelőjének feladata. Szintén a tulajdonos kötelessége a járda és a kocsiút között kiépített vagy kiépítetlen terület tisztán tartása.

A síkosságmentesítés elmulasztása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért a társasház közössége felel. A járdák állapotát a Fővárosi Közterület-felügyelet emberei ellenőrzik, ha szükséges, először figyelmeztetnek, majd bírságot rónak ki. Amennyiben ez sem vezet eredményre, szabálysértési feljelentést tehetnek.

Hegyvidék önkormányzata az idén is a piaci árnál ötven százalékkal olcsóbban biztosít környezetbarát csúszásgátló homokot a társasházak számára. A lapunkból kivágható igénylőlapot (5. oldal) kitöltve az ügyfélszolgálaton (Böszörményi út 23–25., bejárat a 102-es busz megállója mögött) kihelyezett gyűjtőládába dobhatják be a társasházak közös képviselői. A megrendelt homok várhatóan december első hetétől a HÁGO Kft. Bürök utcai telephelyén vehető át, a síkosságmentesítő ellenértékét a helyszínen kapott csekken utólag kell befizetni. További információ az önkormányzat városgazdálkodási irodáján kapható.

A lakosság a síkos ság mentesítésre alkalmas anyagokat és a hó eltakarításához szükséges eszközöket az FKF Zrt. lakossági hulladékgyűjtő udvaraiban, valamint a közönségszolgálati irodákban is megvásárolhatja.

m.