Harmincezret is érhet a tiltott zajongás

A korábbinál részletesebb, a helyi sajátosságokat és a lakosság igényeit messzemenően szem előtt tartó új kerületi zajrendelet szigorúbb keretek közé szorítja, egyes esetekben tiltja a felesleges vagy túlzott zajterheléssel járó tevékenységek végzését. A szabályozás február elsejével lépett hatályba.
Harmincezret is érhet a tiltott zajongás
A falfúrás – főleg hétvégén – állandó panaszforrás

A későbbi vitás esetek elkerülése érdekében a rendelet pontosan meghatározza a zajforrásnak minősülő tevékenységek és üzemi létesítmények körét. Kiemelten foglalkozik a kisebb zajjal járó, de a lakosságot esetleg mégis jobban érintő tevékenységekkel: az építési kivitelezési munkálatokkal, a kertrendezéssel, a lakásfelújítással, a pirotechnikai eszközök – például születésnapi tűzijáték – használatával járó zajhatásokkal vagy az otthoni zenehallgatással.

A kerületi szabályozásra éppen azért volt szükség, mert a vonatkozó magasabb szintű jogszabályok egy-egy konkrét esetben nem nyújtanak teljes körű megoldást – tájékoztatta lapunkat Kovács Lajos. Az alpolgármester elmondta, eddig nehezen lehetett szankcionálni az adott esetben csak alkalomszerűen tapasztalható, vagy ritkán ismétlődő, így nem könynyen mérhető zajterhelést okozó tevékenységeket. Elég csak arra gondolni, hogyan tudják mérni, mekkora zajt okoz a hétvége csendjében a szomszéd fűnyírója, ha éppen akkor nem kapcsolja be, amikor a mérést végző szakember a helyszínen tartózkodik.

Az új rendelet ezért számos olyan tevékenységet nevesít, egyúttal időben korlátoz, amelyekről tudható, hogy túllépik a magasabb szintű jogszabályban megengedett zajterhelési határértékeket, illetve ha nincs is túllépés, azok rendkívüli mértékben zavarják az emberek pihenését. Mindez azt jelenti, hogy ilyen esetekben az eljárás során nincs szükség külön zajmérés elvégzésére. Azok a tulajdonosok és üzemeltetők, akik a rendeletben megjelölt hétvégi és éjszakai időszakokban végeznek zajos tevékenységet, a helyszínen felvett – akár rendőrségi – jegyzőkönyvek alapján is szabálysértési bírsággal sújthatók.

Az új szabályozás megkülönbözteti az engedélyhez kötött, illetve az egyedi engedéllyel végezhető tevékenységeket. Ez utóbbi csoportba tartoznak egyebek között az életveszély-elhárításból és a technológiai szükségszerűségből adódó munkálatok. Tilos ugyanakkor a munkaterületen, közterületen vagy építési telken folytatott, jelentősebb zajjal járó építési, bontási és felújítási tevékenység munkanapokon este 8 és reggel 7 óra között, szombaton éjfél és 8 óra, valamint délután 2 óra és éjfél között, munkaszüneti és ünnepnapokon, illetve vasárnap. Bizonyos kerti munkaeszközök, például a robbanómotoros fűnyíró, a motoros fűrész vagy a kerti traktor használata szintén nem engedélyezett munkanapokon este 8 és reggel 7, valamint hétvégén és pihenőnapokon éjfél és reggel 8, illetve délután 2 óra és éjfél között. Lakóépületen belüli zajos munkálatok – különösen az állandó panaszforrást jelentő falfúrás és vésés – kizárólag a házirendben előírt időhatárokon belül, a közös képviselő, illetve az érintettek előzetes értesítésével végezhető. Természetesen vészelhárítás esetén nincs szükség előzetes bejelentésre.

A jövőben bizonyos esetekben lehetőség lesz fellépni azok ellen is, akik este 10 és reggel 7 óra között a kelleténél hangosabban hallgatnak zenét, vagy túl magasra állítják a televízió hangerejét. Szintén időkorlátok közé szorítja a szabályozás a koncertek és más jelentős zajkibocsátással járó szabadtéri programok megtartását. Az állami és önkormányzati ünnepségeken kívül ilyen rendezvények csak délelőtt 10 és este 10 óra között engedélyezettek.

A szabálysértők első fokon harmincezer forintig terjedő pénzbírságra számíthatnak, azonban adott esetben a zajkibocsátási határértéket meghaladó zaj okozójának külön jogszabályban meghatározott zajbírságot is kell fizetnie.

mm