Hegyvidéki magánóvodák

A budai kerületek között talán a XII. kerületben van a legtöbb olyan óvoda, amely nem önkormányzati fenntartású. Ezek színesítik, gazdagítják az óvodai nevelés palettáját. Megtaláljuk köztük a nemzetközi, a többcélú (óvoda és iskola), valamint csak az általános óvodai ellátást biztosító intézményeket, amelyeknek a működési engedélyt vagy az oktatási és kulturális miniszter, vagy a főjegyző, vagy a kerületi jegyző hivatott kiadni (minden esetben az engedélyező hatóságnak van hatásköre a törvényességi felügyeletre).

A hegyvidéki önkormányzat célja, hogy csak azok az óvodák működhessenek, amelyek a törvényekben megfogalmazott kritériumoknak minden oldalról megfelelnek. Ez vonatkozik akár a pedagógiai programjukra, akár az alkalmazotti közösségükre, vagy éppen arra az ingatlanra, amelyen, amelyben az óvoda működik. Mindez a polgármesteri hivatal részéről folyamatos odafi gyelést igényel, amit segít a rendszeres törvényességi ellenőrzés – ez elsősorban a fenntartói tevékenységet vizsgálja független szakértők bevonásával.

A nem önkormányzati fenntartású óvodák szolgáltatásaiért fizetni kell. A havi térítési díj akár a 180 ezer forintot is elérheti. Az intézmények között vannak vallási, felekezeti óvodák, idegen nyelvre (angol, német) specializálódott óvodák, intenzív logopédiai ellátást biztosító óvoda, és olyat is találunk, amelynek a programja az alternatív pedagógiai irányzatok egyikét képviseli. Az ELTE Gyakorló Óvoda (Kiss János altábornagy utca 29.) pedig körzeti óvodai feladatokat lát el.

(A nem önkormányzati óvodákról bővebben a www.hegyvidek.eu honlapon lehet olvasni az „Óvodák, Nem önkormányzati fenntartású óvodák” link alatt. Az önkormányzati fenntartású óvodák listáját 2008. április 8-i számunk 2. oldalán olvashatják.)

Bak Ferenc
a polgármesteri hivatal
oktatási és közművelődési
irodájának vezetője