A Helyi Választási Iroda közleményei

Felhívás

Felkérem a XII. kerület választópolgárait a 2008. március 9-én tartandó népszavazás SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGAIBAN póttagként való részvételre. A póttagoknak választási felkészítésen kell részt venniük, a szavazás napján való készenlétért 2000 Ft tiszteletdíjban részesülnek. Jelentkezni személyesen lehet 2008. február 7-ig Szalmáné Bánutay Ildikónál (XII., Böszörményi út 23–25. II. emelet 213., telefon: 224-5947).

Dr. Gaál Szabolcs Barna jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője
Dr. Sólyom László köztársasági elnök 2008. március 9. napjára (vasárnapra) országos ügydöntő népszavazást rendelt el a következő kérdésekben: 1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni? 2. Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni? 3. Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük? A szavazás 2008. március 9-énreggel 6 órától este 19 óráig tart. A szavazás a 2006. évi országgyűlési és önkormányzati választások alkalmával kijelölt 55 szavazókörben kerül lebonyolításra. Azok a választópolgárok, akik lakóhelyüktől távol igazolással kívánnak szavazni, illetve akiknek lakcíme csak a település– Budapest, XII.kerület – megnevezését tartalmazza, a 29. sz. szavazókörben – Budapest XII. kerület, Csörsz utca 18. (XII. kerületi, volt MOM Művelődési Központ) – adhatják le szavazataikat. A Helyi Választási Iroda a választópolgárokat a névjegyzékbe vételről, továbbá a szavazás helyéről, idejéről, a szavazással kapcsolatos  egyéb tudnivalókról legkésőbb 2008. február 22-ig értesítő küldésével tájékoztatja. A névjegyzék 2008. február 20- tól február 27-én 16 óráig tekinthető meg a Helyi Választási Iroda Névjegyzéki Csoportjánál (Budapest XII. kerület, Böszörményi út 23–25. alagsor 3. sz. tárgyaló). A névjegyzékből kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt szintén a közszemlére tétel időtartama alatt, azaz 2008. február 20-tól február 27-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez. Azok a XII. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján nem tartózkodnak lakóhelyükön, igazolást 2008. február 18-tól kérhetnek a névjegyzéki csoportnál. A külképviseleti névjegyzékbe vételt 2008. február 18-tól február 22- ig lehet kezdeményezni. A névjegyzékről, az igazolással szavazás feltételeiről, illetve a külképviseleti szavazás szabályairól a Hegyvidék következő lapszámában részletes tájékoztatás jelenik meg.

A helyi választási iroda vezetője:
dr. Gaál Szabolcs Barna jegyző
 
A helyi választási iroda elérhetőségei:
1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. I. em. 111.
Telefon: 224-5934. Fax: 224-5934.
E-mail cím: nepszavazas@bp12ker.hu