Kirándulások a határon túlra

Pokorni Zoltán polgármester kezdeményezésére tavaly indult útjára az a program, amelynek keretében önkormányzati segítséggel határon túli magyar lakta területekre látogathatnak el a hegyvidéki iskolák tanulói. A cél az, hogy a fiatalok ne csak a tankönyvek lapjairól ismerjék meg az elszakított részek történelmi emlékhelyeit és kulturális örökségeit.
Kirándulások a határon túlra

A Tamási iskolások 2007 májusában Erdélyben jártak

Még 2007-ben fogalmazta meg a hegyvidéki önkormányzat azt az igényt, hogy a kerületi fenntartású általános iskolák valamennyi tanulója diákévei alatt legalább egyszer eljusson a határon túli történelmi helyszínek egyikére – tájékoztatta lapunkat Bak Ferenc, a polgármesteri hivatal oktatási és közművelődési irodájának vezetője. Ennek megfelelően az elmúlt tanévtől az intézmények pedagógiai programjában a korábbinál is hangsúlyosabb szerepet kapott a magyar hagyományok ápolását, a nemzeti érzés erősítését, az összmagyar kultúra minél jobb megismerését célzó nevelőmunka.

Mindezt azzal támogatja a kerületi önkormányzat, hogy magára vállalja a határon túli magyar lakta területekre kiránduló osztályok útiköltségét, így a szülőknek csak a szállásért és az ellátásért kell fizetniük. A legtöbb iskola már meglévő határon túli kapcsolatait kihasználva választott úti célt, de kérésre az önkormányzat is segít a kapcsolatfelvételben. Tavaly hat iskola közel kétszáz tanulója vett részt a programban, a gyerekek erdélyi, kárpátaljai és felvidéki városokba látogattak el. Megismerkedtek egyebek mellett Besztercebánya, Lőcse, Kolozsvár, Nagyvárad és Munkács nevezetességeivel, s eljutottak olyan magyar vonatkozású emlékhelyekre, mint Thököly Imre késmárki mauzóleuma, Kós Károly Házsongárdi temetőben lévő sírja, az aradi vértanúk emlékműve vagy a gyimesbükki egykori országhatár.

A kezdeményezés sikerét jelzi, hogy idén már nyolc iskola összesen tizennégy útra kérte az önkormányzat támogatását, ami ötszáz hegyvidéki iskolás utaztatását teszi lehetővé.

mm.