Költségmegosztóként is működhetnek a mellékvízmérők

A vízdíjfizetéssel kapcsolatos tudnivalókról hangzott el előadás az idei első társasházi fórumon. Kiderült, a mellékvízmérőket nem kötelező hitelesíteni abban az esetben, ha azokat kizárólag a társasházon belüli elszámoláshoz használják.

Bognár Péter, a Fővárosi Vízművek ügyfélszolgálati igazgatója a társasházi fórumon beszámolt arról, hogy felméréseik szerint a lejárt hitelességű mellékvízmérők aránya egyes fővárosi kerületekben az 50%-ot is meghaladja, míg a XII. kerületben ezek aránya alacsonyabb, jelenleg mintegy 42%-os. Természetesen ez a szám is magas, ezért a társaság tájékoztató kampányt indított a hitelesítés érdekében. A közös képviselőket 2007 őszén tájékoztatták arról, hogy mely lakástulajdonosoknak kell elvégezniük saját vízórájuk újbóli, hat évre történő hitelesítését. Ez év elejétől pedig az érintett mellékvízmérő-tulajdonosokat már külön is figyelmeztetik hitelesítési kötelezettségükről a számla mellé csatolt felhívással.

Az ügyfélszolgálati vezető hangsúlyozta: mellékvízmérős számlázás csak hiteles mérő által szolgáltatott adatok alapján történhet – amennyiben hat év után a tulajdonos nem hitelesíti, vagy cseréli újra a berendezést, a mellékvízmérős szolgáltatási szerződés felbontható. Ha szerződésbontásra kerül sor, a fogyasztó – ahogy korábban is – a társasház közgyűlése által meghatározott módon a közös költségben fizetheti tovább a vízfogyasztását.

Kérdésre válaszolva Bognár Péter elmondta, amennyiben egy társasházban az egyéni mérőórák felszerelésével a tulajdonosok megteremtik a lakásonkénti vízfogyasztás mérésének lehetőségét, de az órák csak a házon belüli elszámolást segítik (azaz költségmegosztóként működnek, és nem kötnek a lakók mellékvízmérős szolgáltatási szerződést a Vízművekkel), nem vonatkozik rájuk a hatévenkénti mellékvízmérő-hitelesítési kötelezettség. A hitelesítés ilyen esetekben csak ajánlott, hiszen egy idő után a mérőórák pontatlanná válnak, s a lakók közti elszámolás nem tükrözi majd a valós fogyasztási értékeket.

Az ügyfélszolgálati igazgató jelezte, a mellékvízmérők és a fővízmérő által mért fogyasztás különbözetét minden esetben a társasháznak kell megfi zetnie. Mint kifejtette, a különbözet keletkezhet fizikai veszteség (szivárgás) vagy elszámolási veszteség miatt. Ez utóbbi körbe tartozik az illegális fogyasztás, a mérőórahiba, illetve a fő- és mellékmérők eltérő időben történő leolvasása. A pontosan egy időben történő leolvasás egyébként csak a távleolvasási rendszer bevezetésével garantálható, ami azonban többletköltséggel jár – a rádióadóval ellátott mérőberendezések 15-20 ezer forinttal többe kerülnek hagyományos társaikhoz képest.

A fórumon többen is felvetették, miért nem lehet egy társasházban kiiktatni a fővízmérőt és csak lakásonként fizetni a hitelesített vízórák által mért fogyasztást – úgy, ahogyan a gáz- vagy a villanyfogyasztás esetében is tesszük. Bognár Péter elmondta, hogy ez csak akkor lenne lehetséges, ha módosítanák a hatályos kormányrendeletet (38/1995 [IV. 5.]), továbbá rendeznék a felmerülő műszaki és gazdasági kérdéseket. Mivel ez a változtatás többletköltségekkel terhelné a szolgáltatót, így szükségszerűen a vízdíj is emelkedne.

(zé)