Közérdekű információk

VÁLTOZÁSOK A GÉPJÁRMŰADÓBAN
2008. január elsejétől kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott személyt, illetve a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú és a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülőt (ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt) illeti meg a tulajdonában lévő személygépkocsira vonatkozó adó megfizetése alóli mentesség. A feltételek megléte esetén is csak abban az esetben nem kell megfizetni az adót, ha a gépjármű-teljesítmény kevesebb, mint 100 kilowatt, és nem üzemel személytaxiként. Amennyiben a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményű jármű után jár.
 
MEGEMLÉKEZÉS
A Nemzeti Kegyeleti Bizottság megemlékezést rendez a Farkasréti temetőben lévő második világháborús civil tömegsírnál (19/1-es parcella) február 13-án 11 órakor. Az emlékező beszédet Lomnici Zoltán, a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke tartja.
 
TANÁCSADÁS
Az önkormányzat ingyenes társasházi tanácsadó szolgáltatását Kőhalminé S. Eleonóra tartja minden kedden 16 órától a szokott helyen, a polgármesteri hivatalban.
 
EGY SZÁZALÉK
A Budapest XII. kerületi Közrendvédelmi Közalapítvány kuratóriuma tisztelettel kéri a kerületben élőket, dolgozókat, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a közalapítványt. A közalapítvány célja: a bűnmegelőzés, közbiztonság, közrendvédelem feladatainak segítése, ezen belül a XII. kerületi rendőrkapitányság részére anyagi, technikai eszközök biztosítása. Az alapítvány címe: 1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. Adószáma: 18007277-1-43. Bankszámlaszáma: OTP Rt. 11784009- 20300216. Adományozni lehet az szja 1%-ának felajánlásával, csekken feladott pénzzel, a támogatási szerződés szerint meghatározott céllal. Csekk a közalapítványtól kérhető. Telefon: 224-5907. 2007-ben a közalapítvány 359 ezer forintot kapott az szja 1%-ának felajánlásából, amit a XII. kerületi rendőrkapitányság támogatására fordított.
 
Egy százalékért köszönet! Az összeget banki számlavezetés céljára használtuk fel. Kék Üstökös Alapítvány, 1126 Budapest Böszörményi
út 13–15.
 
DÍSZOKLEVÉL NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOKNAK
Tisztelt Hegyvidéki Pedagógusok! Önkormányzatunk hosszú évek óta nyújt lehetőséget az 50–60–65–70 éve tanítóként vagy óvónőként végzett pedagógusoknak, hogy díszoklevelüket lakóhelyükön, itt a kerületben vehessék át. Ez évben ismét segíteni szeretnénk az ügyintézésben. A díszdiplomák igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtására van szükség:
 
Aranydiploma esetén:
  • az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél fénymásolata,
  • a munkakönyv 9–12. oldalának fénymásolata vagy munkahelyi igazolás az ott eltöltött évekről (minimum 30 évnek kell lennie!),
  • rövid szakmai önéletrajz,
  • személyi adatok (név, leánykori név), lakcím, adószám, TAJ-szám, telefonszám).
 
Gyémánt (60 év), vas (65 év) és rubin (70 év) oklevél esetén:
  • a korábban kapott díszoklevél másolata
  • rövid szakmai önéletrajz,
  • személyi adatok (név, leánykori név), lakcím, adószám, TAJ-szám, telefonszám).
 
A fenti dokumentumok 2008. február 28-ig a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Oktatási és Közművelődési Irodáján (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. fszt. 28.) adhatók le. Amennyiben további információra van szüksége, úgy a téma felelőse, Kanász Zsófi a készséggel áll rendelkezésükre. Telefon: 224-5940/215. E-mail: kanasz.zsofi a@bp12hegyvidek.hu. Bak Ferenc irodavezető