Kultúrák találkozása

A magyar és bolgár képzőművészeti hagyományokból táplálkozó, különböző utakon járó, mégis egy irányba mutató alkotások kaptak helyet a polgármesteri hivatal folyosógalériájának legújabb kiállításán.
*
Gendova Mira: Szerelem
Doncsev Toso az „Össz” című tárlat megnyitóján arra emlékeztetett, hogy a folyosógalérián ezúttal négy olyan művész mutatkozik be, akikre egyaránt hatott a magyar és a bolgár kultúra. Gendova Mira, Bozukova Zsenja, Tavasz Patrícia és Vladimirova Milena munkáit e kettősség ihlette. Műveik rávilágítanak arra, hogyan erősíti és egészíti ki egymást a két eltérő világ, miképpen születik meg azok egyesüléséből valami ismerős, ám teljességgel új. Bár a művészek képeinek témájában és kivitelezésük technikájában első pillantásra nem találunk sok hasonlóságot, mégis érezzük, hogy közös értékek mentén munkálkodnak. Ezek: a kettősségből adódó identitás keresése, a származás kutatása és a felemelő megújulás létrehozása.

Ahogy Doncsev Toso megjegyezte, „elég néhány percig elidőzni a képek előtt, és lelkünk közelebb kerül a magasabb égi dimenziókhoz”. Véleménye szerint azért megfelelő hely a tárlat számára a folyosógaléria, mert itt olyanok is találkozhatnak az alkotásokkal, akikhez másképp nem jutna el a művészek üzenete. Ha a hivatalban ügyeiket intézők csak egy percig is elidőznek a képek előtt, ha sikerül őket kizökkenteni néhány pillanatra a mindennapi monotonitásból, a művészeknek máris sikerül megvalósítani céljukat: elhozni a szépet, a harmóniát és a meglepetést életünkbe, akár a legváratlanabb helyeken és pillanatokban is.

M