Luther 95 tézise ismét közzé tétetett

A reformáció hónapja alkalmából Fabiny László püspök kifüggesztette Luther Márton 95 tételét a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerülete székházának kapujára. A hitújító tézisei így mindenki számára szabadon elérhetők.

Luther Márton tanai, amelyek az egyház megreformálását célozták, először 1517-ben kerültek a nyilvánosság elé. Természetesen a római katolikus egyház nem vette jó néven a „forradalmát”, ezért kiátkozta őt. Luther válaszul Wittenberg főterén 1520-ban nyilvánosan elégette az őt kiközösítő pápai bullát.

A hitújító buzgón és odaadóan munkálkodott azon, hogy minél több ember megismerhesse nézeteit, sőt egy alkalommal nyomtatásban is kiadta Philippe Melanchtonnal folytatott levelezését, így használva fel a nyilvánosság erejét saját védelme érdekében. Hasonló a célja az evangélikus egyház megújult honlapjának is: a modern kor médiáját felhasználva minél többeket megismertetni az üzenetekkel. Az internet lehetőséget kínál arra, hogy azok a templomok falai közül kilépve eljussanak az emberek otthonába. A fórumoknak köszönhetően pedig mindenkinek alkalma nyílik arra, hogy gondolatait, ötleteit megossza a többiekkel.

Luther

Az érdeklődők a naponta frissülő www.evangelikus.hu ökomenikus hírportált keressék. A Szilágyi Erzsébet fasor 24. előtt elsétálók pedig a közel ötszáz éves dokumentumba beleolvasva gondolkodhatnak el azon, mit üzen Luther a ma embere számára.

(em.)