Megint a kéményekről

Bár már lassan elmúlik a fűtési szezon, és lakásaink egyik fontos szerkezeti részét, a kéményeinket egyre kevesebbet használjuk, mégis ejtenünk kell néhány szót az állapotukról. Felvetésünk apropóját az adja, hogy közeledik a kerületi társasházi pályázatok beadásának határideje, és – amint a korábbiakban beszámoltunk a társasházi fórumokon elhangzottakról – az idei pályázaton részvételi feltétel lesz a kémények állapota.

Természetesen az önkormányzat nem kívánhatja meg azt, hogy minden egyes kémény egyszerre tökéletes legyen, de a pályázat elbírálásánál figyelembe veszi azt, hogy a társasház mennyit törődik e fontos szerkezet állapotának fenntartásával. Már most felhívjuk a közös képviselők figyelmét: a feltételek között szerepel majd az, hogy a rendes évi felülvizsgálat során a lakások legalább 85%-ában megtörténjen a kéményvizsgálat. Nem kaphat továbbá támogatást az a társasház, amelynél a kéményseprő életveszélyt állapított meg, és annak megszüntetése nem történt meg.

A gyűjtőkéménnyel rendelkező épületek esetén a feltételek között szerepelni fog az is, hogy a közgyűlés a kémények bélelésére programot fogadjon el, amelynek időarányos teljesítése szintén pályázati feltétel.

Felhívjuk a közös képviselők figyelmét arra, a kéményseprői vizsgálatokat követően tanulmányozzák a részükre megküldött összesítést, mert abban mindenfontos adat a rendelkezésükre áll, és még nem késő a pályázat beadásáig intézkedni.

XII. kerületi önkormányzat Városüzemeltetési iroda