Négyszázmillióval több jut a kerületi utakra

Nem függesztik fel a második világháborús polgári áldozatok emlékművével kapcsolatos építkezéseket – erről döntöttek a helyi önkormányzati képviselők a legutóbbi ülésükön. A testület elfogadta a kerület idei költségvetését, valamint egyetértett azzal, hogy megfelelő előkészítés után egyesülhet a Városmajori Gimnázium és a Kós Károly iskola.

A márciusi önkormányzati ülés elején (zárt tárgyalás keretében) egy engedély nélküli közterülethasználat miatt kiszabott tízszeres mértékű bírság ellen érkezett fellebbezés ügyében döntöttek a képviselők, az eredeti határozatot helybenhagyva. Lemondott a kulturális bizottság külsős (nem képviselő) tagja, Kaderják Dániel, akinek a helyére Pákay Zsoltnét választotta meg a testület.

Nő a szociális támogatások összege
A 2008. évi költségvetés tárgyalása során Pokorni Zoltán a negatívumok között jelezte, hogy a kerület összességében mintegy 350 millió forinttal kevesebb központi forrást kap az idén, ami – egyebek között – a normatív állami támogatások csökkenéséből és a fővárosi forrásmegosztási elvekből következik. A polgármester véleménye szerint ráadásul a kormány által előre jelzett infláció magasabb lesz, ami növelheti a közüzemi kiadásokat. Kiemelte ugyanakkor, hogy a közalkalmazottaknál garantálni tudják a keresetkiegészítés összegét, és hosszú idő után először egy teljes havi jutalmat terveznek adni a közalkalmazottak és köztisztviselők részére. A szociális területen 85 millióval növelhető a támogatásokra fordított összeg, és ebben az esztendőben 400 millióval több jut az utakra, parkokra. Az áfa-törvény módosítása következtében (amelyre vonatkozóan Pokorni is benyújtott törvényjavaslatot) a bérlőknek nem kell húsz százalékkal magasabb bért fizetniük, illetve az önkormányzatnak nem kell ezt kompenzálnia (cikkünk az 1. oldalon).

Élő Norbert elmondta, a pénzügyi bizottság elnökeként támogatja a költségvetést, bár a bizottsági ülésen az ellenzék nem értett egyet a tervezettel. Képviselőként külön szólt hozzá, és kijelentette: továbbra is hiányol egy gazdálkodásfejlesztési koncepciót, nem támogatja a jelenlegi „pénzbehajtó” módszert. Szocialista képviselőtársai nevében módosító javaslatot ismertetett és nyújtott át a polgármesternek 650 millió forint felhasználására. E szerint az európai uniós keretből 150 milliót elkülönítve lehetne támogatni a gyermekétkeztetést, a társasház-felújítást, a felnőtt szociális étkeztetést, a Hegyvidék Sportegyesületet, az átmeneti és a rendszeres szociális segélyezést, a lakásfenntartási támogatást, a gyermek- és nyugdíjas-üdültetést, a beiskolázási segélyt, valamint a szociális és a Bursa Hungaricaösztöndíjakat.

A Csörsz utcai sportcsarnok beruházásának elhúzódása kapcsán a szocialisták azt javasolják, hogy az önkormányzat 500 milliós kötbérigénnyel éljen a kivitelező felé. Ebből 380 millióval csökkenthető lenne a költségvetési hiány, míg a fennmaradó 120 millióból jutna a közrendvédelmi alapítványra, a járőrszolgálatra, a születési támogatásokra, a kisebbségi önkormányzatokra, hozzájárulnának valamennyi iskola dologi kiadásaihoz, a szociális bolthoz, az egészségügyi alapellátáshoz, az orvosi rendelők eszközrendszeréhez, a gyógyszertámogatáshoz, a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz és a közalkalmazotti jutalomkerethez.

Nádasi Tibor az elhangzott költségvetési negatívumokkal kapcsolatban másfajta megközelítést fogalmazott meg, majd módosító javaslatot nyújtott be szabaddemokrata képviselőtársai nevében. Ők bevételnövekedéssel számolnak az szja-ból és az iparűzési adóból, 150 millió forintot használnának fel az uniós keretből, a tervezettnél 35 millióval többet a vagyongazdálkodási területen, végezetül 50 milliós bevételnövekedést várnak a parkolási díjakból. Mindez a számításaik szerint összesen 280 millió forint forrást jelentene javaslatukhoz. Ebből 211 millióval csökkentenék a működési hitelt, míg a fennmaradó összeget a városmajori park kiadásaira, kerületi parkfejlesztésre és -fenntartásra, növényápolásra és gyommentesítésre, valamint a társasház-felújítási keret növelésére használnák fel.

A polgármester zárszavában tételesen sorolta, miért nem tartja indokoltnak, avagy megvalósíthatónak a felvetett módosításokat. A szavazások során a javaslatokról külön-külön döntöttek a képviselők, és 9 „igen”, 17 „nem” szavazattal, 1 tartózkodás (9–17–1) mellett elvetették azokat. A végszavazás során a 2008. évi költségvetési rendeletet eredeti formájában – 18–8–1 arányban – fogadta el a testület, 17 906 339 E Ft kiadási és 17 306 339 E Ft bevételi főösszeggel, illetve 600 000 E Ft hiánnyal tervezve. Ezután rendeletben szabályozták a képviselők a költségvetéshez és zárszámadáshoz csatolandó mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeit – a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Egyesülhet két kerületi iskola
Egyhangúlag módosította a testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért (szociális étkeztetésért, házi segítségnyújtásért, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért, időskorúak nappali ellátásáért, fogyatékkal élők nappali ellátásáért és pszichiátriai betegek nappali ellátásáért) fizetendő térítési díjak kiszámításának rendjét, amelyet jogszabályi változások írnak elő. Az új szabályozás lehetőséget adott alacsonyabb díjak megállapítására – ezzel élt is az önkormányzat, és jelentős mértékben csökkentette az összegeket.

Módosultak a közterület használatáért fizetendő díjak is, az erről szóló rendeletet 20–3–4 arányban fogadták el a képviselők. Az emelést az infláció és az önkormányzati bevétel növelésének szándéka együttesen teszi indokolttá – fogalmazta meg az előterjesztés. Néhány képviselő magasnak tartotta a rendezvényekhez kapcsolódó parkolási díjakat, szerintük az emeléseket általában is elegendő lenne az infláció mértékében tartani, ám végül az eredeti elképzelést szavazta meg a testület. A díjak általában 20 százalékos mértékben emelkednek. A kivételt a hirdetőberendezésekért, óriásplakátokért fizetendő tételek jelentik, amelyek a tavalyi szinten maradtak. Mint elhangzott, a 2007. évi emelés óta ezek a kimagaslóan legmagasabb díjak Budapesten.

Az oktatási és a kulturális bizottság írásban számolt be az átruházott jogkörben végzett 2007. évi tevékenységéről, amelyet a testület jóváhagyott. Az oktatásnál maradva: a Városmajori Gimnázium és a Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola szervezeti egyesítésének gondolatát vetette fel a két intézmény vezetője, s a fennálló iskolaszövetség is lehetőséget adna erre – az ötlettel a képviselők is egyetértettek. Az iskolák együttműködése évtizedek óta kiemelkedően jó, pedagógiai profiljuk harmonikusan illeszkedik egymáshoz.

A polgármester felkérést kapott a testülettől az egyeztetések lefolytatására mind a vezetőkkel, mind a szakszervezetekkel, a szülői szervezetekkel és a nevelőtestületekkel. Ezek után vélhetően az ősszel tárgyalhatja újra a témát a grémium. Ha pozitív a végeredmény, az iskoláknak még egy évük marad az integrációhoz szükséges további fi nomításokra – legkorábban 2009 őszén történhet meg az egyesítés.

Kávézó nyílhat a királyhágó téren
A Királyhágó tér 1. alatti üzlethelyiséget, ahol korábban élelmiszerüzlet működött, úgy pályáztatja a polgármesteri hivatal, hogy az üzletben ne csak élelmiszerbolt, hanem egy kis kávézó is működjön, amely illeszkedne a környék jövőbeni arculatához, a közeli sétálóutca elképzeléséhez. Papp Sándor és Vincze Géza képviselők szerint az üzlet a kis alapterülete miatt nem alkalmas ilyen funkcióra, illetve a környék idős lakóit is zavarná. A döntés során 4 ellenszavazat mellett elfogadta a testület az elképzelést.

Ez évben is egyhangúlag megszavazták a képviselők a polgármesteri hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott teljesítménykövetelmények alapját képező célokat. Mint dr. Gaál Szabolcs Barna jegyző elmondta, a jövőben elégségesnek tartja középtávon, nem pedig minden esztendőben meghatározni ezeket. A zugligeti Árnyas köz átnevezését javasolja a testület a Budapest Fővárosi Közgyűlésnek – egyetértve egy állampolgári kezdeményezéssel. A kis utca Sztehlo Gábor evangélikus lelkész nevét viselné a jövőben, aki a második világháború idején szülők és gondoskodás nélkül maradt zsidó gyerekek megmentésében szerzett elévülhetetlen érdemeket. Tevékenységéért 1972-ben megkapta a Világ Igaza címet.

Dr. Salamin András kérésére rendkívüli napirendre vették az elmúlt ülésen megszavazott világháborús polgári áldozatok emlékművének kérdését. Mint a képviselő elmondta, sajtóhírekből úgy értesült, hogy bírósági döntés értelmében le kell bontani a turulszobrot, és véleménye szerint amíg ez az ügy nem zárul le véglegesen, fel kellene függeszteni a polgári áldozatok emlékművének felállítását, annak előkészítő munkáit.

Élő Norbert nem támogatta a felvetést, mert azt „visszavágásnak” tartaná. „Legyünk nagyvonalúak, és a turul sorsától függetlenül építsük meg az emlékművet” – javasolta. Nádasi Tibor az emlékműveken szereplő nevek ügyében sürgetett döntést. Dr. Kosztolányi Dénes – akinek a körzetében épülne az új emlékhely – jelezte, hogy a polgárok örülnek az építkezésnek, mert rendeződhet a közterület helyzete. A két emlékmű sorsát szét kell választani, és a békességet szem előtt tartva mielőbb rendezni a helyzetet – mondta.

A polgármester kijelentette, hogy (személyes információi alapján is) lát még lehetőséget a békés, kompromisszumos megoldásra az elhúzódó ügyben, így nem javasolja az új emlékmű kivitelezésének felfüggesztését. Úgy vélte, a nevek kérdése érzékeny téma, körültekintően kell dönteni, és eddig nem volt idő az egyeztetésre. Salamin Andrást a vitában elhangzott érvek meggyőzték, és visszavonta indítványát, így nem került sor szavazásra.

A polgármester az írásban kiosztott beszámolójához nem fűzött kiegészítést, viszont kérte a képviselőket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a március 15-i helyi ünnepségen.

-jj-