Önkormányzati segítség a lakások fenntartásához

A hegyvidéki önkormányzat a szociális törvény adta lehetőségeket kitágítva igyekszik segíteni helyi lakásfenntartási támogatásával azoknak a háztartásoknak, amelyek nem képesek kifizetni a lakás rezsiköltségeit.
A helyi rendelet szerint lakásfenntartási támogatás – függetlenül a lakás tulajdoni viszonyaitól – annak a személynek állapítható meg, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2008. január 1-jétől 28 460 Ft) két és félszeresét, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége eléri, vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20%-át. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel magasabb összegű családi pótlékban részesülő háztartás esetében a háztartás összjövedelmének a 15%-át. A lakástámogatás összege a háztartásban egy főre jutó jövedelemtől függően 2500 és 9000 forint között állapítható meg. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő nyilatkozatát a saját és családtagjainak havi jövedelméről valamint az azokat tanúsító igazolásokat. Rendszeres jövedelem esetén ennek utolsó havi igazolása szükséges, ami lehet a nyugdíjszelvény, fizetési kimutatás vagy ösztöndíj-igazolás. Nem rendszeres jövedelemnél az elmúlt egy év átlagkeresetét kell igazolni, amihez vállalkozások esetében elfogadják az APEH vagy könyvelő által kiállított igazolást. Ugyancsak mellékelni kell valamilyen hitelt érdemlő igazolást a lakás nagyságáról. Ez lehet alapító okirat, adásvételi szerződés, közös képviselő által aláírt igazolás, a HÁGO Kft.  igazolása vagy akár régebbi tulajdoni lap. A támogatást magántulajdonú lakás bérlője is kérheti, ilyenkor azonban szükség van a tulajdonos nyilatkozatára, amelyben szerepelnie kell annak, hogy a bérlő fizeti a költségeket. Ugyancsak mellékelni kell az (al)bérleti  szerződés másolatát is, míg a lakásban való tényleges lakás lakcímkártyával gazolható. Az önkormányzat népjóléti irodájához benyújtott lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. A kérelemhez szükséges nyomtatványok átvehetők az irodán, illetve letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www. hegyvidek.eu).