A polgármester kompenzálja a lakbérek áfaterhét

Ismét a legrászorultabbakat sújtja a kormány, amikor az általános forgalmi adóról szóló törvény (áfatörvény) január elsejétől életbe lépő változásával rendkívüli terheket rótt az önkormányzati bérlakásokban élőkre. A megszorító csomag újabb lépésének eredményeképpen ugyanis áfakötelessé válnak a lakbérek, ami húsz százalékos díjemelkedést jelent a családok számára. Az idén hatályba lépett új törvény nem tesz különbséget lakóingatlan és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok, például irodahelyiségek bérbeadása között, tehát az önkormányzati lakásbérlemények után fizetendő lakbért is adóztatja. Az áfa a kormányhoz folyik be közvetlenül. Annak érdekében, hogy a legrászorultabbak mentesüljenek a többletbefizetés alól, Pokorni Zoltán önálló képviselői indítvánnyal fordul az Országgyűléshez.

A kerületi polgármester szeretné elérni, hogy az új áfatörvény módosításával az önkormányzati lakóingatlanok bérbeadása akkor is áfamentes legyen, ha az egyéb ingatlanok esetén az önkormányzatot adófizetési kötelezettség is terheli. Annak érdekében, hogy a bérlakásokban élő kerületi polgárok a képviselői indítvány elutasítása esetén se kerüljenek hátrányos helyzetbe, Pokorni Zoltán a kerület ez évi költségvetésében az áfateher kompenzálására egy speciális, méltányossági szociális alap létrehozását is kezdeményezi. A polgármester javaslatára elkülönített pénzösszeg terhére a rászorulók – külön kérelemre – az áfa mértékével megegyező támogatásban részesülnek, számukra tehát a lakbér áfáját visszautalja az önkormányzat. A szociális alapról és a pályázásmódjáról a Hegyvidékben részletesen tájékoztatjuk majd olvasóinkat.