Útfelújítás adóbevételből

Hosszú türelmi idő után megkezdte az önkormányzat azoknak a felkutatását, akik nem tesznek eleget kommunálisadó-fizetési kötelezettségüknek, s ezzel voltaképpen a becsületes adózók terheit növelték – eddig. A türelemnek vége: a mulasztási bírság felső határa kétszázezer forint.

A hegyvidéki önkormányzat a központi támogatások folyamatos csökkenése miatt 2007. január 1-jétől vezette be a kerületben a kommunális adót. Mint ismeretes, ennek az adónak mindazon magánszemély alanya, aki lakás vagy telek haszonélvezője – vagy ennek hiányában tulajdonosa –, illetve aki nem magántulajdonú lakást bérel. Az adóköteles magánszemélyeknek első ízben a 2007. január 1-jei állapotnak megfelelően, 2007. február 28-ig bezárólag kellett bevallást benyújtaniuk.

Az adóalanyok közül több mint 25 ezren beküldték bevallásukat, mintegy nyolc-kilencezerre tehető azonban azoknak a száma, akik mostanáig sem tettek eleget adóbevallási kötelezettségüknek – tudtuk meg a polgármesteri hivatal adóigazgatási irodájának vezetőjétől. Zólyomi Gáborné lapunknak elmondta: a beérkezett adóbevallások és a földhivatali ingatlan-nyilvántartás adatainak összevetésével elkezdték keresni a kommunális adót nem fizető személyeket. Akikről bebizonyosodik, hogy nem nyújtották be a bevallást, azokat nemcsak a bevallás elkészítésére és tavaly január 1-jéig visszamenőleg az adó befizetésére szólítják fel, hanem mulasztási bírságot is kiszabnak rájuk. Ennek összege az adózás rendjéről szóló törvény szerint akár 200 ezer forint is lehet. Ha a felszólításban szereplő határidőn belül sem nyújtják be a kitöltött adóbevallási nyomtatványt, úgy másodjára már dupla bírság szabható ki. Amennyiben az adót és a bírságot egyáltalán nem fizetik be az érintettek, az önkormányzat behajthatja a tartozást.

A kerület igencsak hosszú türelmi időt hagyott az adózással kapcsolatos nyilatkozattételre, ám azokkal szemben, akik ezt idáig sem tették meg, kénytelenek szankciókat alkalmazni – mondta az irodavezető, aki szerint jogosan háborodnak fel a tisztességesen fizető kerületiek, amikor azt látják, hogy egyesek önkényesen kivonják magukat a közteherviselés alól. Zólyomi Gáborné jelezte: sokan arra hivatkozva próbálják elkerülni az adófizetést, hogy a postai úton terjesztett – de nem ajánlott levélben küldött – bevallási nyomtatványt nem kapták kézhez. Ez a hivatkozás azonban téves, mert nem feltétele az adózásnak az adóalanyok ajánlott levélben történő tájékoztatása.

Az önkormányzat ettől függetlenül a sajtó, illetve külön erre a célra készített szórólapok segítségével hónapokon át felhívta a lakosság figyelmét az új adónem bevezetésére. Az adóiroda munkatársai az összes kerületi címre kiküldtek egy tájékoztatót, amelyben részletesen ismertették az adózási szabályokat, s ehhez egy bevallási nyomtatványt is mellékeltek. A nyomtatvány egyébként jelenleg is letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.eu), illetőleg átvehető a hivatalban.

Az önkormányzat kasszájába tavaly közel 189 millió forint folyt be kommunális adóként, idén ezen a címen legalább 200 millió forintos bevételre számít a hivatal. Az adóforintokat kizárólag út- és járdafelújításokra fordíthatják, az összeg felhasználására a kerületi lakók által delegált tagokból álló Hegyvidéki Útfejlesztési Testület tesz javaslatot. A pénzből 2007 és 2008 folyamán összesen tizenhárom utcában készülhet új járda és/vagy útfelület, s több ezer négyzetméternyi úthibát, kátyút tudnak kijavítani.

z.