Egy hét múlva kezdődik az iskola

Az elmúlt évihez képest tíz százalékkal többen iratkoztak be a hegyvidéki általános iskolákba, a 336 elsős számára tizenöt osztályt indítottak. Továbbra is népszerűek a kerület középiskolái: az önkormányzati fenntartású intézményekben közel háromszáz kilencedikes kezdi meg tanulmányait. Míg a kisiskolások szinte kivétel nélkül kerületi lakosok, a gimnazistáknak csak alig fele helyi kötődésű.
A nyolc önkormányzati általános iskola mellett a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola negyvenegy, az ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola ötvennyolc, a Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tizennyolc elsőssel kezdi meg az őszi tanévet. Ezekkel együtt összesen húsz első osztály indul a kerületben. A 2006 óta évről évre örvendetesen emelkedő gyermeklétszám miatt az idén a Virányos Általános Iskolában két általános tantervű, míg a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskolában a normál mellett immár két nemzetiségi osztály indítására volt szükség.
 
Kötelező volt a körzetesek felvétele
Hasonlóan az elmúlt időszakhoz két első osztállyal vág neki a tanévnek a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium, a beiratkozott tanulók száma alapján egy osztályra való elsőssel kezdődik a szeptember az Arany, a Zugligeti és a Fekete István iskolában. Utóbbiban a speciális nevelési igényeknek megfelelően kis létszámú osztály alakult.
 
A normál osztályok mellett a Németvölgyi Általános Iskolában fejlesztő és logopédiai, a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolában pedig énekzene emelt szintű osztály is indul. Valamennyi intézményben az első hat évfolyamon napközis rendszerben, a magasabb évfolyamokon tanulószobai foglalkozások keretében felügyelnek délután a gyerekekre. A napközis csoportok száma a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnáziumban, valamint a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskolában egy-egy csoporttal növekszik a jelenlegi tanévhez képest.
 
A közoktatási törvény szerint az általános iskolákba az idén is kötelező volt felvenni a körzetes jelentkezőket. Abban az esetben, ha az induló osztály létszáma nem érte el a huszonhat főt, a fennmaradó helyeket körzeten kívüli jelentkezőkkel tölthette fel az intézmény. Ilyenkor előnyt élveznek az iskolába járók testvérei, a pedagógusok és az önkormányzat dolgozóinak gyermekei. Az iskolák akkor indíthattak több általános tantervű első osztályt, ha a körzetes jelentkezők száma meghaladta a harmincegyet. Erre ebben a tanévben a Tamási Áron mellett a Virányos iskolában volt példa.
 
Nem vonatkozik ugyanakkor a körzetes megkötés a nemzetiségi, valamint a speciális osztályokra, így ezekből a jelentkezők számától függően elvileg bármennyit indíthat az intézmény. A tízszázalékos gyermeklétszámnövekedés ellenére a két újonnan indított első osztálynak köszönhetően az előző évinél némileg alacsonyabb az átlagos osztálylétszám. Ugyan továbbra is előfordul, hogy kizárólag a beiratkozás miatt jelentkeznek be családok az iskolák vonzáskörzetébe, a hegyvidéki általános iskolások döntő többsége valóban a kerületben él.
 
Magas létszámok a középiskolákban
A három önkormányzati fenntartású középiskolába az előző évhez hasonlóan harminc körül alakul az átlagos osztálylétszám. Egy reál, egy emelt szintű angol–német/francia, valamint egy nyelvi előkészítő osztály indul az Arany Jánosban. A Tamási Áron iskolában a nemzetiségi tagozat mellett neolatin-előkészítő évfolyamra lehetett felvételt nyerni, a Városmajori Gimnáziumban két hatodik, egy nulladik évfolyam és két normál osztály kezdi meg az új tanévet.
A diákok többsége jellemzően más kerületekből érkezik, ugyanis a gimnáziumokra nem vonatkozik a körzetes megkötés.
 
Egyedül a felvételi eljárás során szerzett pontokat veszik figyelembe. A kerületi közoktatási koncepció szerint ugyanakkor a hegyvidéki diákok után plusz óraszámtömeget kap az intézmény. Szintén a kerületi középfokú oktatás magas színvonalának megtartása, illetve emelése érdekében osztályonként a Nemzeti Alaptanterv óraszámának harminc százalékát külön biztosítja az önkormányzat tanórán kívüli tevékenységekre, különböző fejlesztő foglalkozások támogatására, illetve csoportbontásra. Általános iskola esetében az önkormányzati segítség húsz százalék.
 
Kevesebbeknek jut tanulmányi támogatás
Annak ellenére, hogy egyre több család kerül nehéz anyagi helyzetbe, a kormányzat nem növelte a tankönyvtámogatás mértékét, ami így az előző évhez hasonlóan tízezer forint maradt. Ráadásul az idei tanévtől kezdve a gyermeküket egyedül nevelők már nem számíthatnak segítségre. Továbbra is alanyi jogon jár a tízezer forintos tankönyvtámogatás a tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott, a sajátos nevelési igényű, a három- vagy többgyermekes családban élő, a diszlexiás vagy diszgráfiás, a nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, illetve a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, nappali tagozatos 1–13. évfolyamos diákoknak.
 
A jogosultságot legkésőbb a beiratkozás napján igazolni kell az iskolákban. Amennyiben az induló csomag ára meghaladja a tízezer forintot, lehetőség van tartós tankönyv igénylésére. Ennek lényege, hogy a könyveket csak kölcsönbe kapja meg a tanuló, azokat az év végén vissza kell szolgáltatni az iskolának. Nem kötelező elfogadni a szakadt, erősen sérült vagy összefirkált könyveket, ugyanis az intézmény akár az iskolai könyvtárból is köteles ép példányokat a rászorulók rendelkezésére bocsátani.
 
A tankönyvtámogatás keretében diákonként további ezer forintot kapnak az intézmények, amit belátásuk szerint különböző kedvezmények biztosítására használhatnak fel, egyebek között kipótolhatják az ingyen tankönyvre jogosultak tízezer forintos támogatását. Esetükben ugyanis az iskola nem kérhet pénzt a könyvekért.
 
Változatlan étkeztetési rendszer
Továbbra is igénybe vehető a rászorultsági alapon járó ingyenes és kedvezményes étkeztetés az iskolákban. Nem kell fizetniük az ebédért a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodásoknak és alsó tagozatos tanulóknak. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt azok kaphatnak, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 százalékát. Az önkormányzat fizeti az étkeztetés költségeinek felét a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő felsős diákok, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos, a három- vagy többgyermekes családban élő és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekek esetében.
A támogatásokat a tanév első napjától lehet igényelni, a kedvezményes étkeztetést a kérelem befogadását követő hónaptól biztosítja az iskola. A másnapi ebéd egy nappal korábban lemondható, így betegség vagy utazás esetén nem kell térítési díjat fizetni. Mivel az iskolák közbeszerzés keretében választják ki az ételt szállító céget, az étkezés díja intézményenként különböző lehet.
 
Nem drágultak a tankönyvek
Az előző évivel megegyező áron vásárolhatják meg a szülők a kötelező tankönyvcsomagokat. Továbbra is nagy lehet azonban az eltérés az intézmények között, ugyanis a csomagok tartalmáról az iskolák saját maguk döntenek.
 
Az alsós évfolyamokon várhatóan nyolc- és tizenkétezer forint közötti áron lehet beszerezni a könyveket, a legtöbbet most is az elsős tankönyvcsomagért kell fizetni. Néhány ezer forinttal drágábbak a felsős és a gimnáziumban használt kiadványok, az átlagár azonban a nagyobbaknál sem haladja meg a 15 ezer forintot. Az alapcsomagokban nincsenek benne a tízezer forintnál is többe kerülő szótárak, sőt, a drágább atlaszok, enciklopédiák, határozók is kimaradnak, ezeket tehát külön kell megvenni.
 
Óvatos becslések szerint egy elsős kisdiák beiskolázásának költsége meghaladja a 25 ezer forintot. Általánosságban elmondható, hogy minél idősebb a gyerek, annál többe kerül az iskola. Míg a kicsiknél a tankönyvek megvásárlása jelenti a legnagyobb kiadást, a felsőbb évfolyamoknál többféle járulékos költséggel kell számolni.
 
A már említett szótárak és atlaszok mellett a tornafelszerelés, az edzőcipő, az iskolatáska vagy hátizsák, valamint az írószerek jelentik a legnagyobb tételt, hiszen egy-egy márkásabb darabért akár több tízezer forintot is elkérnek. A végösszeget természetesen az iskola elvárásai mellett a gyerek és a szülők igényei határozzák meg.
 
Egyre többen vásárolnak hipermarketekben, ahol az olcsó árak sajnos gyakran alacsony minőséggel párosulnak. A tapasztalatok szerint vonalzóból, füzetből vagy tolltartóból nem érdemes drágát venni, írószerekből viszont ajánlatos a jobb minőségűt választani. Különösen az írás tanulásakor fontos, hogy ne törjön ki állandóan a ceruza hegye, de a rosszul fogó vagy pillanatok alatt kifogyó töltőtoll is sok bosszúságot okozhat.
Iskolakezdési támogatás

A gyermekek után járó, az adóév első napján érvényes minimálbér harminc százalékáig – jelenleg 21 450 forintig – nyújtható munkáltatói juttatást mindkét szülő megkaphatja. Az adó- és járulékmentesség feltétele, hogy a támogatást a tanév első napját megelőző, vagy az azt követő hatvan napon belül, tehát legkésőbb október végéig tankönyv, taneszköz vagy ruházat vásárlására használják fel.
 
A támogatás vásárlási utalvány formájában vagy utólagos elszámolással vehető igénybe. Utóbbi esetben a vásárlásról a munkáltató nevére szóló számla bemutatásával kell elszámolni.
 
Ingyen tankönyv pénzügyekről A Magyar Nemzeti Bank jóvoltából az ország valamennyi 11. évfolyamos diákja ingyen juthat a pénzintézmény gondozásában megjelenő, középiskolásoknak szóló pénzügyi tájékoztató füzethez. A kiadványt az oktatási intézmények osztják szét a tanulók között.
 
A kezdeményezés célja, hogy hozzásegítse a fiatalokat a helyes pénzügyi döntések meghozatalához. A közérthető nyelvezetű füzet a mindennapi életben közvetlenül felhasználható információkkal látja el a diákokat a legfontosabb pénzügyi termékekről és szolgáltatásokról. Elmagyarázza a diákhitel, a nyugdíjpénztár, a bankszámla, a bankkártya működését, valamint sorra veszi a különböző megtakarítási formákat és pénzpiaci alapfogalmakat.
 
Az információs füzet a kiadványok, illetve egyéb kiadványok címszó alatt az alábbi honlapokról bárki számára ingyenesen letölthető: http://www.mnb.hu, http://www.penziranytu.mnb.hu, http://www.sulinet.hu.
(mam.)