A XII. kerület az előző esztendőhöz képest jóval kevesebb állami normatív támogatást kap
A XII. kerület az előző esztendőhöz képest jóval kevesebb állami normatív támogatást kap

Elfogadták a kerület idei költségvetését

Habár csökken az állami normatív támogatás, és – ahogy az lenni szokott – a forrásmegosztás sem kedvez a Hegyvidéknek, az önkormányzatnak sikerült olyan költségvetést alkotnia, amelyet az ellenzék is úgy értékelt: előrelépett a kerület. Megvan a fedezet a szociális segélyezésre, s az idén még több pénzt jut járda- és útfelújításokra, valamint a parkok, játszóterek rendezésére. Ugyanakkor a polgármester június végéig zárolta a kerületi intézmények dologi kiadásainak tíz százalékát. Ez a pénz szolgálhat tartalékul a közeljövő bizonytalanságaira.
„Rossz és jó hírek” ismertetésével kezdte Pokorni Zoltán polgármester a 2009. évi költségvetés tárgyalását a februári testületi ülésen – mint mondta, ezek befolyásolták a számításokat, a tervezést. A rossz hírek között első helyen említette, hogy a XII. kerület az előző esztendőhöz képest 330 millió forinttal kevesebb állami normatív támogatást kap 2009-ben. A kerületek közötti forrásmegosztás sem kedvező az önkormányzat számára, mert minden évben egyre kevesebb pénzeszközhöz jut.
 
Van fedezet a segélyezésre
Hátrányos a Krisztina körúti postaközpont elköltözése: mintegy 70 millió forinttal kevesebb gépjárműadót tervezhet emiatt az önkormányzat, ez az összeg a XIII. kerület kasszájába folyik be a továbbiakban. Ugyancsak kellemetlen, hogy 2009-től a kerületi intézményeknek áfát kell fizetniük az ingyenes étkeztetés után. Ebben az esztendőben sem a közalkalmazottak, sem a köztisztviselők nem kapnak jutalmat, illetve megvonják a 13. havi illetményt is.
 
Még nem ismertek a várható állami megszorító intézkedések részletei, de az biztos, hogy az áfa 20-ról 23 százalékra történő emelése jelentős terhet ró majd a kerületre. „Nincs más választásunk, a jelenleg hatályban lévő jogszabályok alapján kell elvégezni számításainkat” – hangsúlyozta a polgármester.
 
Azért jó hírek is vannak: a közalkalmazottak keresetkiegészítésénél (étkezés, utazás, bérlet stb.) az önkormányzat követni tudja az árak emelkedését, és továbbra is biztosítja ezeket a juttatásokat. Az ismert okok miatt az idén nagyobb számú segélyezési igénylésre számít a kerület vezetése, amire a költségvetés biztosít is fedezetet. Több pénz jut út- és járdafelújításokra, a parkok, játszóterek rendezésére. A különböző pályázati összegeket, amelyeket elnyert a Hegyvidék, ebben az évben lehet felhasználni.
 
A közbiztonság javítása érdekében változatlanul működik majd a járőrszolgálat, és helyi közbiztonsági program is készül. Tovább folytatódik az intézmények fűtéskorszerűsítése, a nyílászárók cseréje. A polgármester kiemelte, lát esélyt arra, hogy valamennyi nevelési-oktatási intézményben megvalósulhasson a mindennapos testnevelés.
 
„TYÚKLÉPÉSEKKEL HALADUNK ELŐRE”
Élő Norbert, a pénzügyi bizottság elnöke azt javasolta, az önkormányzat képezzen tartalékot az iparűzési adó csökkenése miatt. Mint mondta, pozitívumnak tartja, hogy a normatív támogatás csökkenése mellett a személyi juttatás és járulék is kevesebb lesz, ami kompenzálja a kiesést. Hangsúlyozta: rendezni kell a Faber Kft. helyzetét, hogy az önfenntartóvá váljon.
A költségvetés sokat javult az elmúlt évekhez képest, vannak pozitívumai és negatívumai – emelte ki Élő Norbert. Utóbbiak között említette, hogy nem kezeli a „működő vagyon” és a vagyonfelélés problémáját, illetve kötvénykibocsátást tervez, ami mögött nincs kockázatelemzés. Az ellenzékiek véleményét összefoglalva Élő kijelentette: „nem sikerült mérföldeket lépni, de tyúklépésekkel haladunk előre”.
 
Nádasi Tibor képviselő azt javasolta, hogy az eladó Bürök utca 31. alatti ingatlant (volt idősek otthonát), élve elővásárlási jogával, vegye meg az önkormányzat, s hozzon létre ott bölcsődét vagy óvodát. Fedezetként a polgármesteri hivatal saját felújítási költségeiből, a lakossági tájékoztatásra tervezett összeg csökkentéséből, a GESZ tevékenységi kiadásának és az önkormányzati irodaházak tervezett felújításának csökkentéséből (Faber Kft.) származó pénzösszegek szolgálhatnának.
 
Élő Norbert az MSZP-frakció nevében ugyancsak módosító javaslattal élt: az önkormányzat hajtson be 530 milliós kötbért a Sportmax kivitelezőin, ami nagyobbrészt a csökkenő bevételekből származó hiányok pótlására szolgálhatna, továbbá segíthetné a környezetvédelmi közalapítvány, a kisebbségi önkormányzatok munkáját, az egészségügyi alapellátást, valamint a tervezett szociális bolt megvalósulását. Emelhető lenne az óvodák, bölcsődék dologi kiadása, és (az önkormányzati bérlakások megemelkedett bérleti díjait fizetni nem tudók számára) kiegészítő lakbértámogatásra, illetve a közalkalmazotti jutalmakra is maradna pénz. Vincze Géza szerint is biztosítani kellene a közalkalmazotti és köztisztviselői jutalmakat. A képviselő felhívta a figyelmet a sporthoz kapcsolódó lehetséges bevételekre.
 
Harmincmillió a gyakorlóiskolának
Pokorni Zoltán vitazárójában maga is módosító javaslatot tett: a Semmelweis Egyetemnek üzemeltetésre átadott Diana utcai gyakorlóiskola működési költségeihez 30 millió forintos támogatást indítványozott. Az üzemeltető számára veszteséges a működtetés, és már a szerződés felbontását tervezi, amit jó lenne elkerülni – mondta a polgármester. A költségvetési vitában elhangzottakra reagálva kiemelte, az önkormányzat az idén nem tervezi ingatlanok vásárlását. Ugyanakkor szeretné bérbe venni a János kórház tíz éve bezárt, közel 200 fős óvodáját, ami enyhíthetne az elhelyezési gondokon – a felújítás költségeit betervezték a költségvetésbe.
 
A kötvénykibocsátás árfolyamkockázatával kapcsolatban elhangzott észrevétellel Pokorni egyetértett, mint mondta, fontos szempont az árfolyam-garancia. A Faber Kft.-ről megjegyezte, hogy a cég működésének kezdete óta most először nullszaldós, köszönhetően az új vezetőnek.
 
A szavazás során Nádasi Tibor és Élő Norbert javaslatai nem kapták meg a szükséges többséget (mindkét esetben 8 „igen”, 16 „nem”, 1 tartózkodás volt a szavazati arány), míg Pokorni Zoltán módosító javaslatát 6 ellenszavazat mellett elfogadta a testület. A költségvetési rendeletet végül 17 „igen”, 6 „nem”szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők. A költségvetés főszámai: a kiadás 16 893 097, a bevétel 16 393 097, míg a tervezett hiány 500 000 E Ft.
 
A szavazás után Pokorni Zoltán bejelentette: polgármesteri jogkörével élve elrendeli a kerületi intézmények dologi kiadásainak 10%-os zárolását 2009. június végéig. Ez a pénz szolgál tartalékul a közeljövő bizonytalanságaira. Az év közepén az addig eltelt idő tapasztalatai döntik majd el, feloldható-e a zárolás, vagy ténylegesen is elvonják a pénzeszközöket. Pokorni hangsúlyozta, hogy az intézkedés kizárólag a dologi kiadásokra vonatkozik, a béreket nem érinti.
 
Az új költségvetés tárgyalását megelőzte a 2008. évi költségvetés zárszámadás előtti módosítása, amelyet rövid vitát követően, 17 „igen”, 6 „nem” szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadott el a képviselő-testület. Mint a polgármester egy felvetés kapcsán hangsúlyozta, jogszabályi előírás alapján kell rendeletet alkotniuk erről az önkormányzatoknak. A 2008. évi költségvetés módosított főösszege mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 18 742 607 E Ft lett.
 
EMELKEDNEK A GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI DÍJAK
Zárt ülésen döntöttek a képviselők a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria vezetői álláshelyéről. A tisztségre kiírt pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánították, így újabb pályáztatás szükséges. Ennek lebonyolításáig (legkésőbb 2010. február 24-ig) Balázs Attila, a jelenlegi megbízott vezető irányítja tovább az intézményt. Az ő kinevezése az előírt öt év gyakorlati idő hiánya miatt nem történhetett meg, rátermettsége és eredményei ellenére.
 
Március 1-jétől módosulnak a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai, ami az élelmiszer, az energia, illetve a szolgáltatások fogyasztói árának változása miatt vált szükségessé – erről döntött a testület helyi rendeletben. Az emelés 7%-os mértékű, így például a bölcsődékben a háromszori étkeztetés díja 352 forintról 377-re, az óvodák többségében a kétszeri étkeztetés díja 232-ről 248 forintra, az iskolák, középiskolák zömében az egyszeri étkeztetés díja 248-ról 265 forintra emelkedik.
 
Jogszabályváltozás miatt az építési ügyekben közreműködő szakmai tanácsadó testület, a Tervtanács tagjait és titkárát a jövőben nem a polgármester, hanem a tanács elnöke (kerületünkben a főépítész) nevezi ki – erről szól a képviselő-testület által egyhangúlag megszavazott új rendelet. A helyi jogszabály szintén rendelkezik arról, hogy az építési törvény változásából következően csökkent a Tervtanács illetékességi körébe tartozó ügyek száma.
 
A XII. kerületi Kulturális Közalapítvány kuratóriumának viszszavonását határozta el a testület, mivel az 1999-ben megválasztott grémium munkája ellehetetlenült, az elnök és a testület egyik tagja évek óta elérhetetlen. Az alapítvány működésének törvényes helyreállítása és a vagyonnal történő felelős gazdálkodás érdekében új kuratóriumot választottak a képviselők: az elnök Váczi János lett, míg a tagok: Aszódi Katalin, Tóth Kinga, Kókai Zsuzsanna és Petrányi Barna.
 
Újabb védett kerületi épületek
Tovább folytatódik egyes helyi jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánítása – ezúttal tíz épületet helyeztek védelem alá az erről szóló önkormányzati rendelet alapján. Mint Kovács Lajos alpolgármester elmondta, az önkormányzat előzetesen tájékoztatta az épületek lakóit, s ők több esetben is üdvözölték a szándékot.
 
Egyetértett a testület, hogy a kerület kezdeményezze a Kútvölgyi út 12. és a Gyöngyvirág út 2. (egykori óvodák) ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. A kerület vezetése mindkét helyen újból óvodát szeretne kialakítani, majd működtetni. A testület hatályon kívül helyezte két korábbi határozatát, amelyekben egy Márvány utcai helyiség, valamint a Farkasréti tér sarkán  (Rácz Aladár út 1.) lévő „Baetzféle”, fémszerkezetes, városképileg védett nyilvános illemhely bérbeadásáról döntött. A kérelmezők a döntést követően elálltak a bérleti szerződés megkötésétől, ezért az önkormányzat új pályázatokat ír ki.
 
A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, az önkormányzat kezdeményezze a Szilassy út 3. alatti ingatlan (amelyen az országos műemléki védettséget élvező, egykori Istenszeme fogadó található) ingyenes tulajdonba adását, vagy ingyenes, bármilyen jogcímen száz esztendőre történő használatba adását. A tervek szerint az épületben lakóotthon létesülne idősek, illetve mozgássérültek részére.
 
Két iskola egybeolvad
A Városmajori Gimnázium és a Kós Károly általános iskola közös intézménnyé fejlesztése többéves elképzelés, első lépése 1995-ben az iskolaszövetség létrehozása volt. A képviselő-testület 2008 márciusában döntött az egyesítés előkészületeiről, a szülőkkel, nevelőkkel történő egyeztetésről. A nevelőtestületek, iskolaszékek, diákönkormányzatok támogatják a szervezeti egyesítést, és Budapest Főváros Önkormányzata sem emelt kifogást a tervezett lépés ellen.
 
A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek: 2009. június 30-ával megszűnik a Kós Károly Énekzene Emeltszintű Általános Iskola, és beolvad a Városmajori Gimnáziumba. Az új intézmény neve: Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola, Módszertani Információs Felnőttképzési Továbbképző és Vizsgaközpont, rövidebben: Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola. Az intézményben 1–8. évfolyamon általános iskolai, 7–13. évfolyamon gimnáziumi képzés folyik.
 
A tanulók helyzetét, tanulói jogviszonyát nem érinti a szervezeti átalakítás, az általános iskolából a gimnáziumba való átmenetet az intézmény szervezeti és működési szabályzata rendezi. A remélt még magasabb színvonalú oktatási tevékenység mellett nem titkolt cél, hogy az új iskolában a 12 évfolyamos működés biztosítja majd a kerületi tanulók létszámarányának növekedését, ugyanis a Városmajori Gimnáziumban a XII. kerületi tanulók száma már harminc százalék alá került.
 
Módosította a testület az önkormányzat és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye közötti közoktatási megállapodást a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola működtetéséről. A változás technikai pontosításokat fogalmaz meg (például: az önkormányzati támogatás összegének rögzítése, folyósításának módja, felhasználása, a sportközpont intézményeinek használata stb.).
 
A hegyvidéki önkormányzat és a japán nagykövetség, illetve a Japán Közösség 2004-ben hozta létre a Budapesti Japán Iskolát a Virányos út 48.-ban, ahol 2005. április 1-jén kezdődött meg az oktatás. Időközben – 2007-ben – az iskolát működtető kht.-t a Cégbíróság törölte a cégjegyzékből, és az intézménynek azóta jelentős tartozásai keletkeztek. Az iskola igazgatója kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a megszűnt bérleti szerződés helyett új szerződés jöhessen létre. Vállalta a tartozások kiegyenlítését és magasabb összegű bérleti díj fizetését. A képviselő-testület jóváhagyta az elképzelést, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére.
 
Nyilatkoztak vagyonukról a képviselők Az írásban kiosztott, zömében különféle adatokat tartalmazó polgármesteri beszámolóhoz nem fűzött kiegészítést Pokorni Zoltán, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy ebben az évben nem a megszokott formában zajlik majd a március 15-i ünnepség. A helyi iskolák közötti verseny döntőjét rendezik 15-én a Csörsz utcai művelődési központban, s ennek keretében tartják a kerületi megemlékezést.
 
Végezetül Papp Sándor, az önkormányzat összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrzési bizottság elnöke jelezte, hogy valamennyi helyi képviselő határidőben és rendben eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
 
-jj-