Élhetőbb Magyarországot!

A XII. kerületben is megalakult a Patrióták a Gazdaságért és a Közjóért Egyesület helyi szervezete. A pártoktól független civil szerveződés a polgárok érdekeit szem előtt tartva a közjó érdekében tevékenykedne.
Alulról építkezve, az egyénekre támaszkodva, közösen létrehozni egy élhetőbb, boldogabb Magyarországot – ez a célja a 2008 áprilisában alapított Patrióták a Gazdaságért és a Közjóért Egyesületet létrehozó, a közügyek iránt elkötelezett értelmiségieknek. Ehhez véleményük szerint az szükséges, hogy a javak elosztása átlátható, igazságosabb legyen, az emberek pedig méltó körülmények között éljenek. Ne csak kimondott szó, hanem önként vállalt kötelezettség legyen az értékmentés és az értékteremtés.
 
Védeni kell azt, ami a miénk – vallja az egyesület –, az óvodákat, iskolákat és kórházakat, életben tartani a magyar tulajdonú vállalkozásokat, segíteni a hazai termékeket árusító boltokat. Mai, átpolitizált világunkban különösen fontos szerepe van a tisztességnek és az emberléptékű nyelvezetnek, ezért kell küzdeni a szakmaiatlanság, a kettős mérce, a korrupció, a cinizmus és a hazug tájékoztatás ellen.
A gazdasági helyzet folyamatosan romlik, a politika rátelepszik a mindennapokra az átlagember pedig értetlenül szemléli a változásokat. Sok a kételyünk, számos kérdés merül fel bennünk. Egyre többen várnak választ arra például, vajon mitől értékelődik fel a forint, hogy utána hirtelen zuhanjon mélyre, miért zárnak be egyre több óvodát, amikor már a meglévők sem tudják fogadni a kicsiket a többszörös túljelentkezés miatt. Az egyesület tagjai úgy látják, sokszor még a legjobban felkészült és jól informált ember is eltéved az információhalmazok rengetegében, szem elől tévesztve a valódi indokokat és problémákat.
 
A patrióták mindenekelőtt a közjó és az egyének érdekében kívánnak cselekedni. Szeretnék elérni, hogy a pártok forduljanak a civilekhez, hallgassák meg az emberek véleményét. Hogy ez megvalósuljon, szükség van a szabad információáramlásra a politikusok és a polgárok között. Ennek érdekében felveszik a kapcsolatot a helyi önkormányzattal és a kerület parlamenti képviselőjével, kapcsolatot keresnek a civil szervezetekkel. Figyelemmel kísérik a képviselő-testületi üléseket, felhívják az önkormányzat figyelmét a megoldatlan problémákra, javaslatokat tesznek. A közérdeklődésre számot tartó kérdéseket terveik szerint lakossági fórumokon vitatják meg, amelyeken a polgárok személyesen mondhatják el panaszaikat, építő jellegű észrevételeiket, ötleteiket.
 
Az egyesület az első nyilvános fórumát várhatóan márciusban tartja. Az érdeklődők a www.patriotakegyesulete.hu internetes honlapon olvashatnak további információkat. A személyes találkozók mellett a szervezet a patriotak@patriotakegyesulete.hu email címen is elérhető.
mm.