Elismerések köztisztviselőknek

A hegyvidéki önkormányzat tavaly alapította meg „A hegyvidéki polgárok szolgálatáért” elnevezésű díjat. Az elismerésben minden évben a polgármesteri hivatal két munkatársa részesül, akik tartósan magas színvonalon dolgoznak, jelentős szakmai feladatot oldottak meg, munkájuk során kiemelkedő eredményt értek el, vagy életútjukkal szolgáltak rá a kitüntetésre. A díjat az idén dr. Horváth Judit és Miklóshalmi Péter vehette át. Ebben a lapszámunkban dr. Horváth Juditot mutatjuk be.
Dr. Horváth Judit 2006 óta vesz részt a polgármesteri hivatal kereteiben működő gyámhivatal munkájában. Jelenleg elsősorban a kiskorúakat érintő vagyoni és gyámsági, örökbefogadási és gondnoksággal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik.
 
Az önkormányzati feladatok közül miért éppen a gyámügyi munkát választotta?
– A jogi egyetem elvégzése után tizenegy évig részben gyámügyi vonalon dolgoztam a XI. kerületi önkormányzatnál, ezt követően néhány évig az Országgyűlési Biztosok Hivatalában, majd a Képviselői Irodaházban vállaltam állást. Innen kerültem a Hegyvidékre, így tulajdonképpen visszatértem eredeti szakterületemhez. A közösség érdekében végzett tevékenység nálam egyébként is családi hagyomány, hiszen édesapám is a közigazgatásban dolgozott, tőle örököltem azt az elhivatottságot, ami meghatározza a munkához és az emberekhez való viszonyomat.
 
Gyámügyesként mivel foglalkozik?
– A gyámhivatal a kiskorúak, valamint a speciális élethelyzetbe került felnőtt korúak jogainak és érdekeinek védelmét látja el. Az ügyintézők utca szerinti bontás alapján dolgoznak. Feladataink közé tartozik a többi között a gyermek családi jogállásának rendezése, a szülői felügyeleti joggal, az örökbefogadással, a gyermekek ideiglenes elhelyezésével, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételével, valamint a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatos hatósági teendők ellátása.
 
Horváth Judit elsősorban a kiskorúakat érintő ügyekkel foglalkozik
Horváth Judit elsősorban a kiskorúakat érintő ügyekkel foglalkozik
 
Melyek a jellemző ügytípusok?
– Valószínűleg a kerület elöregedése az oka, hogy az utóbbi években egyre többször kell eljárni gondnoksági ügyekben. Jellemzően cselekvőképességüket elvesztett, idős emberekről van szó. A gondnokság intézménye a személyi és vagyoni érdekvédelem szerepét tölti be. Szintén ebbe a körbe tartoznak azok a pszichiátriai betegek, akiket gondnokság alá szükséges helyezni. A gyámhivatal készíti elő a gondnoksági ügyet a bírósági tárgyalásra, benyújtja a keresetet, majd a bíróság döntése után kirendeli a gondnokot. A gyermekeknél az öröklés, a pénzvagyon feletti rendelkezés kérdése, illetve az ingatlanok adásvétele adja a legtöbb feladatot. A kerületben több gyermekotthon működik, az itt élő közel hetven gyerek felett is részben a gyámhivatal őrködik.
 
A gyámhivatali munka jellegéből adódóan kikerülhetetlenek a konfliktusok. Mit tehet ilyen helyzetekben az ügyintéző?
– Bár valóban előfordulnak hevesebb szócsaták, komolyabb incidensre szerencsére még nem került sor. A legtöbb vita a kapcsolattartás végrehajtása során zajlik. A szülők között sokszor órákig tartó megbeszéléseken néha a kelleténél jobban elszabadulnak az indulatok. Ilyenkor a tárgyalást levezető ügyintézőnek arra kell törekednie, hogy megbékítse a feleket, amihez nagyfokú empátiára és lélekjelenlétre van szükség.
 
A munkahelyén kívül mi köti a kerülethez?
– A Veszprém megyei Külsővatról származom, de tizenhat éve már XII. kerületinek mondhatom magam. A Hegyvidék szívében, a polgármesteri hivatal szomszédságában élek. A lányom itt végezte az általános és a középiskolát is. Jelenleg a Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok szakán a negyedik évét kezdi.
 
Mivel foglalkozik szabadidejében?
– Gyerekkorom óta rengeteget olvasok, elsősorban szépirodalmat. Ez nálunk családi hagyomány. Mivel hat testvérem van, már tudtam olvasni, mire az iskolába kerültem. Másik nagy szerelmem a film. A középiskolai és egyetemi filmklubokban Bergmanon, Fellinin, Kuroszaván „nevelkedtem”. Otthon nagy DVD-gyűjteményem van. Amikor csak tehetem, a szülőfalumba utazom, hogy édesanyámmal és testvéreimmel legyek. Összetartó, nagy család vagyunk, az ünnepeket mindig együtt töltjük.
 
mm.