A félévi bizonyítvány is fontos lehet

Január utolsó hete a félévi bizonyítvány kiosztásának ideje. Sok szülő és gyermek bizonytalan ilyenkor, hogy mennyire kell komolyan venni az osztályzatokat, szöveges értékeléseket, mire érdemes figyelni, min kell változtatni, hogy év végén ne érje kellemetlen meglepetés a tanulókat. Két szakembert, kerületi iskolaigazgatót kérdeztünk.

Szerdahelyiné Jászberényi Ágnes, a Virányos Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy az általános iskolai félévi értesítőt a magatartás- és a szorgalomjegy tükrében kell vizsgálni. Más hozzáállásra van szüksége annak a diáknak, akinek a szorgalom- és a szaktárgyi jegye is 3-as, mint aki ugyanezt az eredményt jóra értékelt szorgalommal éri el. A csupán egy jegynyi eltérés ugyanis alapvető különbségeket takar.

Az első esetben a tanuláshoz való viszony és a motiváltság területén észlelhető valamilyen probléma, míg a másodiknál szaktárgyi támogatásra szorul a gyermek. Vegyék komolyan a szülők, ha a tanuló bármilyen ok, például hiányzás vagy lemaradás miatt felzárkóztatást igényel! – javasolja Szerdahelyiné. Érdemes utánajárni, milyen fejlesztő órákat, korrepetálási lehetőségeket kínál az adott intézmény. Külön figyelmet érdemelnek a jó eredményeket elérő, kimagaslóan teljesítő gyerekek. A velük való foglalkozás során kiemelt szerepet kaphatnak az önbizalom-növelő, sikerélményt nyújtó és még jobb teljesítményre ösztönző tanulmányi versenyek és pályázatok. Biztassuk őket arra, hogy tehetségüket minél jobban kibontakoztassák – javasolja a szakember.

Az alsósok félévkor és év végén nem osztályzatokat, hanem szöveges értékelést kapnak. A „kiváló”, „jó”, „megfelelő”, illetve „felzárkóztatásra szoruló” kifejezések a tantárgyi előmenetelre utalnak. A követelményrendszert az iskolák munkaközösségei együtt állapítják meg, a teljesítésről a szülők részletes írásbeli tájékoztatást kapnak. A szöveges értékelés legnagyobb előnye, hogy az érdemjegyekkel ellentétben lehetőséget ad a tanuló fejlődésének finomabb kifejezésére, a dicséretre és a hiányosságok bemutatására egyaránt, egyúttal kijelöli a következő időszak feladatait.

A felső tagozatokon már a hagyományos ötjegyű skálán osztályoznak. A félévi, zömében négyes- ötös bizonyítvány azt jelenti, hogy a diák órai munkája jó, a készségek, képességek terén sincs elmaradása. A hármas (változó) jegy kiegyensúlyozottabb munkával javítható, de az eddiginél alaposabb vagy aktívabb órai részvételt, felkészülést igényel. Az ennél rosszabbul teljesítő diák számára már szükséges a komolyabb segítség, a nagyobb otthoni odafigyelés. Annak érdekében, hogy év végére jobb jegyeket szerezzen, ajánlatos korrepetáláson is részt vennie. Az igazgatónő azt ajánlja, hogy a szülők fogadóórán, szülői értekezleten keressék fel a tanárokat, tanítókat, mert csak így lehet hatékonyan kezelni a felmerülő problémákat.

A Városmajori Gimnáziumot vezető dr. Szebedy Tas tájékoztatása szerint a középiskolai félévi bizonyítványnak elsősorban tájékoztató funkciója van. Végzettséget nem igazol, a felvételi pontszámokba sem számít bele, a tendenciákat azonban egyértelműen megmutatja. Ha a diák félévkor valamelyik tárgyból elégtelent vagy figyelmeztető elégségest kap, az előrevetíti az év végi bukás lehetőségét.

mm.