Felújítási munkákra pályázhatnak a társasházak

Megjelent a hegyvidéki önkormányzat 2009. évi társasházi pályázata. A kerület ebben az évben összesen 75 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a társasházi közösségek beruházásaihoz.
„Társasházi felújítási támogatás” címen homlokzatok, szerkezeti elemek felújítására, biztonságtechnikai fejlesztésekre, előkertek és kertek kialakítására 50 millió forint jut. Graffitieltávolításra és antigraffiti-védelemre 10 millió forint a támogatási keret, míg helyi értékvédelemre 15 milliót tud fordítani a kerület.
 
Mindez azon a fórumon hangzott el, amelyen Kovács Lajos alpolgármester és Kovács Lajos Attila, az önkormányzat városüzemeltetési irodájának vezetője tájékoztatta az érdeklődőket a 2009-es társasházi pályázat céljairól és a támogatások feltételeiről. Az alpolgármester a polgármesteri hivatalban rendezett eseményen elmondta: az általános felújítási célokra a 4–49 lakásos társasházak pályázhatnak, az 50, vagy ennél több lakásos házak számára egy külön, ötéves támogatási programot működtet az önkormányzat (lásd cikkünket a 3. oldalon – a szerk.), míg a graffitimentesítési és az értékvédelmi pályázat esetében nincs megkötés a lakásszámra.
 
Az önkormányzat előnyben részesíti a homlokzatfelújításokat, mert ezek a városkép javítását is szolgálják. Kiemelten támogatott övezetnek számít a Királyhágó tér–Márvány utca, azaz a leendő sétálóutca épített környezete. A kivitelezési összköltség akár ötven százaléka is támogatható, ráadásul – különösen, ha utólagos hőszigetelés is történik – kétéves megvalósítási idővel is benyújtható a pályázat, azaz most a 2010. évi költségeket is meg lehet pályázni. A támogatás valamennyi pályázati formánál utófinanszírozású, tehát az elvégzett munka után folyósítható a megítélt támogatási összeg. A két évre szóló támogatás esetén az elszámolás alapja az évenkénti megítélt támogatás.
 
felujitasi
Az önkormányzat előnyben részesíti a homlokzatfelújításokat, mert ezek a városkép javítását szolgálják
 
A városüzemeltetési iroda vezetője a pályázati dokumentáció összeállításához is megfogalmazott néhány hasznos tanácsot. Először is a pályázat készítőjének a tervezett munkák elvégzésére be kell kérnie a kivitelezői ajánlatokat, amelyek aztán a társasház közgyűlése elé kerülnek. A lakóknak el kell fogadniuk a megfelelő ajánlatot, továbbá nyilatkozniuk szükséges arról, hogy az önkormányzat támogatása esetén elfogadják az összes pályázati feltételt, illetve biztosítják a munkák költségeinek önrészét.
 
Kérdésekre válaszolva az irodavezető hangsúlyozta: a pályázatot a közös képviselőnek kell benyújtania, akadályoztatása esetén az intézőbizottság elnöke jogosult eljárni. Az önrész igazolásához az önkormányzat nem tudja elfogadni az üzemeltetési számlán lévő pénzt, minden egyéb pénzintézettől származó, harminc napnál nem régebbi számlakivonat megfelelő, amely igazolja, hogy a megpályázott munkákhoz szükséges saját fedezet – társasház-felújítás címen – rendelkezésre áll. Az építésiengedély-köteles munkáknál csatolni kell a közös képviselő nyilatkozatát arról, hogy a munkák megkezdése előtt beszerzi a szükséges engedélyeket, illetve az elszámolás során benyújtja a használatbavételi engedélyt. Amennyiben kérdéses, hogy a tervezett felújítási munkához kell-e építési engedély, érdemes a pályázat benyújtása előtt kikérni a kerületi polgármesteri hivatal építésigazgatási irodájának véleményét.
 
z.
 
A társasházi pályázatok pontos feltételeit a „Pályázati Felhívás és Tájékoztató 2009.” tartalmazza, amely a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (XII., Böszörményi út 23–25.) beszerezhető, vagy a www.hegyvidek.eu honlapról letölthető. A pályázatok beadásának határideje 2009. május 22., péntek 13 óra, kivéve a graffiti elleni védelem pályázatait, amelyeket – a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig – folyamatosan be lehet nyújtani, legkésőbb 2009. november 30-ig.