Felvidéki magyar diákokat támogat a hegyvidéki önkormányzat

Száz felvidéki magyar gyermek magyar nyelvű iskolai oktatását támogatja a hegyvidéki önkormányzat. A határon túli, hátrányos helyzetű régióban élő kisdiákok tízezer forint beiratkozási ösztöndíjat kapnak.
A parlament által 2001-ben megszavazott kedvezménytörvény támogatta a határon túli magyar családokat abban, hogy anyanyelvi óvodába-iskolába járassák gyermekeiket, egy szlovák– magyar államközi megállapodás következtében azonban arra nincs lehetőség, hogy a felvidéki magyar családokhoz közvetlenül eljusson a gyermekeik után járó pénz. Ezt a kiesett juttatást igyekszik pótolni a Rákóczi Szövetség a gyermekeiket anyanyelvi iskolába beírató felvidéki magyar családok tízezer forintos támogatásával.
A szövetség tavaly ötvenöt felvidéki helyszínen közel kétezer magyar kisdiáknak juttatta el a tízezer forint összegű beiratkozási ösztöndíjat. A program a gazdasági szempontból hátrányos Kelet- és Közép-Szlovákiában, illetve a nyugati országrész peremvidékein valósul meg; a többi régióban csupán a nagycsaládosok, valamint azok a családok részesülnek ámogatásban, amelyek  gyermekeinek naponta más településre kell utazni annak érdekében, hogy magyar iskolába járhassanak.
Az ösztöndíjprogramot több hazai település, köztük a XII. kerület is támogatta, a hegyvidéki önkormányzat egymillió forinttal járult hozzá. Dunaszerdahely, Nagymegyer, Ipolyság, Komárom, Ógyalla, Tormagörgő és Muzsla magyar iskoláiba beíratott száz magyar gyermek kapott tíz-tízezer forintos támogatást. Harminc muzslai diák az ösztöndíjat egy ünnepség keretében vehette át nemrégiben. Az eseményen részt vevőket Pokorni Zoltán polgármester levélben köszöntötte. Mint írta, „nekünk, az anyaországban élőknek, nem szabad megfeledkezni arról, hogy többmilliós lélekszámban élnek magyar anyanyelvűek a határainkon túl. Figyelnünk kell arra is, hogy az országhatáron túl élő magyar gyermekeknek életük meghatározó éveiben, akár akkor, amikor írni tanulnak, akár akkor, amikor pályaválasztásukat meghatározó gimnáziumi éveiket kezdik meg, lehetőségük legyen magyar nyelvű közegben tanulni.”
z.