Hat csoport indul a János kórház óvodájában

Szeptemben nyitja meg kapuit Hegyvidék legújabb óvodája. A Szent János Kórháztól átvett és a XXI. század követelményeinek megfelelően átalakított, a legmodernebb eszközökkel felszerelt Alsó Svábhegyi úti épületegyüttesben, az évfolyamok folyamatos feltöltését figyelembe véve, az első évben hat óvodai csoport indításáról döntött az önkormányzat. Az intézmény vezetésével a kerületet jól ismerő Hámori Máriát bízták meg.
A teljes külső és belső felújításon átesett épület kilenc gyermekcsoport fogadására alkalmas, azonban az idén a tervek szerint csupán hat óvodai és egy játszóházi csoportot indítanak. A korcsoportok arányának hosszú távú fenntartása érdekében az első évben négy kis-, valamint egy-egy középső és nagycsoportban kezdődik meg a munka. Erre azért van szükség, hogy a következő években valamennyi évfolyam teljes kihasználtsággal működhessen.
 
16_Page_05_Image_0001
 
Az óvoda kialakításakor külön hangsúlyt helyeztek arra, hogy az épületen belüli foglalkozásokhoz megfelelő méretű terek álljanak rendelkezésre. Ennek köszönhetően a tágas kiszolgálóhelyiségek és a fejlesztő- logopédiai szoba mellett egy hetven négyzetméteres tornaszoba is a gyerekek rendelkezésére áll. Szintén az életkori sajátosságok figyelembevételével alakították ki az intézmény kertjét, az EU-szabványoknak megfelelő, modern játszóeszközökkel felszerelt nagyméretű udvaron valamennyi csoport saját játszófelületet kapott. A kicsik egészséges szellemi fejlődését csoportonként két szakképzett óvodapedagógus és egy dajka segíti.
 
Gondoltak azokra is, akik a többségtől eltérő nevelést igényelnek, velük szakképzett fejlesztő pedagógus foglalkozik. Az intézmény vezetője, Hámori Mária hitvallása szerint arra van szükség, hogy a gyerekek barátságos, szeretetteljes környezetben, megfelelési kényszer nélkül, képességeiket kamatoztatva fejlődjenek. Az a cél, hogy az ovisok szívesen járjanak oda, hiszen csak így lehet hatékony nevelőmunkát végezni.
 
16_Page_05_Image_0002
 
A nevelőmunka során a játék mint legfontosabb gyermeki tevékenység kerül előtérbe. „Nálunk az óvodások egész nap játszhatnak, a fejlesztő tevékenységeket is játékosan végezhetik” – mondja az óvodapedagógus. A tehetség kibontakoztatása mellett legalább ennyire fontos a család bevonása az intézményben folyó munkába. Ezért igyekeznek olyan tevékenységi formákat biztosítani, amelyekbe a szülők, de akár a nagyszülők is bekapcsolódhatnak.
 
Hámori Mária hisz abban, hogy az egészséges mentális fejlődés szerves része a tapasztalás, a világ megismerése, amit az óvoda minden eszközzel igyekszik elősegíteni. A valódi ismeret ugyanis az a tudás, amelyet a gyermek a játékon, művészeteken, alkotómunkán keresztül önmaga szerez meg. Az óvodapedagógusnak tehát nincs más dolga, mint megnyitni és ébren tartani a kicsik érdeklődését, vágyát a megismerésre.
 
16_Page_05_Image_0003
 
Minden téren a teljességre törekednek, s ennek szellemében az alapfeladatok ellátásán túl, speciális feladatként, biztosítják a táplálékallergiás gyerekek integrált óvodai ellátását. Az „óvodától az érettségiig” program a János kórház konyhájával együttműködve valósul meg, a gyerekek étkezését gasztroenterológiai szakvélemény, valamint a háziorvos és a kórház dietetikus nővérének útmutatása alapján állítják össze. „Az integráció lényege, hogy az allergiás gyerekek teljes értékű óvodásnak érezzék magukat, akik egészséges társaikkal közösen mindenfajta hátrányos megkülönböztetés nélkül vesznek részt az óvodai programokban” – hangsúlyozza az óvodavezető.
 
A világ tevékeny megismerése, az egészséges életmódra nevelés, a gyermeki személyiség egyéni fejlesztése komplex nevelési folyamat. Hozzá tartozik az életritmus kialakítása, a testedzés, a természetes mozgásformák mindennapos biztosítása, a rend, a tisztaság és a helyes táplálkozási szokások igénnyé formálása. Mindezt nem lehet és nem is szabad siettetni, éppen ezért az óvoda vezetése az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve fogalmazza meg az iskolaérettség kritériumait, hogy minden gyermek képességei maximális kibontakoztatása mellett, zökkenőmentesen tudja megkezdeni tanulmányait.
 
mm.