Helyi sportfejlesztési terv készült

Heti öt testnevelésórát tartanak szeptembertől a kerületi általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára – ez is szerepel az új sportfejlesztési tervben, amelyet legutóbbi ülésén hagyott jóvá a képviselő-testület. János kórházi Óvoda, Játszóház néven június 1-jétől kezdi meg működését az önkormányzat új óvodája. A képviselők elfogadták a kerületi rendőrkapitány éves beszámolóját.
Szomorú bejelentéssel kezdte a májusi önkormányzati ülést Pokorni Zoltán polgármester: elhunyt dr. Szili József, aki 1990-től 1998-ig helyi képviselőként, azt követően külsős bizottsági tagként dolgozott. A halála miatt az oktatási bizottságban megüresedett helyre dr. Vécsei Pált választotta meg a testület.
 
A 2008. évi zárszámadás tárgyalása során Élő Norbert, a pénzügyi bizottság elnöke kiemelte: az önkormányzat kiegyensúlyozottan, nyereségesen működik. Felhívta a figyelmet néhány kérdésre, amelyre szerinte a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani. Képviselőként elhangzott – mint jellemezte: szubjektív – hozzászólásában több kritikai észrevételt tett, kiemelve a vagyon megtartásának fontosságát és a „presztízsberuházások” ügyét. Szavaihoz csatlakozott képviselőtársa, Vincze Géza is. A testület végül 18 „igen”, 9 „nem” szavazattal fogadta el a zárszámadásról szóló rendeletet.
 
János kórházi Óvoda, Játszóház
Az önkormányzat egy védőoltássorozat beadását szervezi meg évente a 13. évüket betöltő leánygyermekek részére. Az oltóanyag védettséget nyújt négy gyakori vírus ellen, amely a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök kialakulásáért felelős. A kerület – a családok szociális helyzetétől függően, amennyiben kérelmezik – 20-100 százalékos mértékű támogatást nyújt az oltóanyag árának kifi zetéséhez. A szülőnek gondoskodnia kell mindhárom oltás beadásáról, ellenkező esetben vissza kell fizetni a már megkapott oltáshoz nyújtott támogatást.
Évről évre emelkedik az óvodai férőhelyek iránti igény, s a közoktatási törvény új rendelkezése szerint 2010 szeptemberétől minden 3. életévét betöltő gyermek részére biztosítani kell az óvodai ellátást – ez lényeges változás az eddigi szabályhoz képest, amely csak az 5 éves gyerekek elhelyezését írta elő. Amint arról már lapunk is többször beszámolt, az önkormányzat folyamatosan keresi a lehetőséget a férőhelyszám emelésére – ezúttal egyhangú döntéssel új óvodát alapított. A Diós árok 1–3. alatt, a Szent János Kórház 34-es számú épületében június 1-jétől kezdi meg működését a János kórházi Óvoda, Játszóház.
 
A bérelt épületben hat, egyenként maximum 25 fős óvodai, valamint egy maximum 20 fős játszóházi csoport indulhat az idén. Az épület adottságai miatt a jövőben további három óvodai és egy játszóházi csoporttal bővülhet az intézmény. Az óvoda vezetésével Hámori Máriát bízta meg a képviselő-testület a vezetői pályázat sikeres lebonyolításáig, legfeljebb 2010. május 31-ig.
 
Heti öt testnevelésóra az alsó tagozatosoknak
A 2008 novemberében elfogadott drogstratégia szellemében az önkormányzat 1,2 millió forint összértékben pályázatot ír ki általános és középiskolák részére, amelyek részt vettek a drogfogyasztást felmérő kutatásban. A pályázat célja, hogy a szenvedélykeltő anyagok veszélyességét érintő egészségnevelési tervek szülessenek, illetőleg e tervek megvalósítása nyomon követhetővé váljon, eredményessége mérhető legyen. A maximálisan pályázható összeg 300 000 forint.
 
Lehetőség nyílik rá, hogy a kerület állami támogatást igényeljen az önkormányzati fenntartású sportlétesítmények felújításához, aminek alapfeltétele egy helyi sportfejlesztési terv elkészítése. A képviselők által most egyhangúlag elfogadott terv részletesen taglalja az alapelveket (a polgárok egészségének, fizikai állapotának javítása, a sportbeli hagyományok ápolása, a szabadidő hasznos eltöltésének és a szórakozási lehetőségeknek a biztosítása), az óvodákban, iskolákban, egyesületi keretek között, vagy a lakossági sport keretében végzett tevékenységek részleteit, a támogatás elosztási elveit és a tervezett fejlesztéseket, új beruházásokat. Kiemelésre méltó elképzelés, hogy ez év őszétől az általános iskolák alsó tagozataiban bevezetik a heti ötszöri testnevelésórát. Az elfogadott terv kellő alapja lehet egy helyi sportrendeletnek.
 
Pályázati lehetőség nyílt állami támogatás igénybevételére út- és járdafelújításokhoz is, emiatt a testület módosította a 2009. évi költségvetési rendelet egyik mellékletét. A változásokról az önkormányzati rendeletek közt olvashatnak következő számunkban.
 
Elfogadták a rendőrség éves beszámolóját
A XII. kerület uniós pályázati segítséggel kívánja kulturális, sport- és szabadidős negyeddé fejleszteni a Gesztenyés kertet. A 2008-ban benyújtott pályázat után újabb, javított Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítését írta elő a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A most elfogadott változat nagyobb részletességgel taglalja az elképzeléseket a fejleszteni kívánt területeken.
 
A kerületi rendőrkapitányság éves beszámolója arról tanúskodik, hogy a folyamatos személyzeti változások, a rengeteg csapatberendelés és a közrendvédelmi tiszthelyettesi létszámgondok ellenére a rendőrség igyekezett megfelelni az elvárásoknak. A közrendvédelem területén dolgozó tiszthelyettesek 93 százaléka vidéki lakos, itt a legnagyobb a fluktuáció. Sokan visszatérnek vidékre – bár ott nem magasabbak a bérek, ám kisebb a leterheltség, nem jelent többletet az utazás és a szállás költsége. A beszámoló szerint megoldást jelentene, ha a döntéshozók felismernék, hogy a fővárosi rendőröknek lényegesen több a feladatuk, és ez a bérezésben is megmutatkozna. Kosztolányi Dénes képviselő – a fővárosi adatok birtokában – több számadatot, mutatót ismertetett, amelyek alátámasztják, hogy Budapest egyik legeredményesebb szervezete a XII. kerületi, amely érdemes az önkormányzat további támogatására. A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
 
Egy 2002-ben hozott helyi szabályozás szerint a közműépítések és javítások után a járdákat teljes szélességben roncsolásmentesen bontható térkő burkolattal kellett helyreállítani. E szabály – mint az idő bizonyította – túl szigorúnak bizonyult. Az aszfalttal burkolt járdák esetében a térköves, szakaszos, „foltszerű” helyreállítás esztétikailag és műszakilag indokolatlan, emellett a térkő burkolatra történő átállás jelentős többletköltsége miatt a közműszolgáltatók visszafogták beruházásaikat a kerületben. Az egyhangúlag elfogadott új rendelet feloldja e szigort, és szakszerű útmutatást nyújt a kivitelezők számára.
 
Emléktábla Tóth Lőrinc tiszteletére
Nem működik a kerületi környezetvédelmi közalapítvány kuratóriuma. A hatfős tagság elnöke, Hamerli György lemondott tisztségéről, két tagja, Berczik Árpádné és Ivánfi András elhunyt. A polgármester javaslatára a képviselő-testület most módosította az alapító okiratot, az új elnök Péchy László helyi képviselő lett, míg az elhunytak munkáját Gáspár Fruzsina Sára és Herold Viktória folytatja.
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a Mária-zarándokút XII. kerületi útszakaszának kijelölését és kialakítását. Emléktáblát helyez el az önkormányzat Tóth Lőrinc jogtudós, író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Királyi Kúria tanácselnöke, 1912 óta kerületi utcanévadó tiszteletére egykori lakóháza, a Városmajor utca 57. falán.
 
Végül működésének stabilitása érdekében 2016. június 30-ig meghosszabbították az Alkotás utcai Budai Rajziskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola bérleti jogát.
 
-jj-