Igényelhető a krízissegély

A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Kormányrendelet alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság szociális segélyként egyszeri, vissza nem térítendő támogatást állapíthat meg a rászorulók számára. A juttatásban az részesülhet, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem 2009-ben nem haladta meg az 57 815 forintot, jelenleg nem részesül nyugellátásban, és családja a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében a mindennapi életvitel fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került.
 
Krízishelyzetnek minősül, ha a kérelmező munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően elvesztette, jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest legalább húsz százalékkal csökkent, lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége a 2008. szeptember havi összegéhez képest húsz százalékot elérő mértékben emelkedett, illetve a támogatást egészségi állapota indokolja. Nem jogosult ugyanakkor a támogatásra az, akinek 2009-ben 15 ezer forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg, vagy az átmeneti segély igénylése folyamatban van, de a kérelem elbírálásának időpontjáig a segély megállapítására nem került sor. Szintén kikerül a támogathatók köréből, aki kilencven napon belül még nem nyújtott be átmeneti segély iránti kérelmet (kivéve, ha arra nem lenne jogosult).
 
Az igényléseket a polgármesteri hivatal népjóléti irodáján 2009. Augusztus 1-je és november 30-a között lehet benyújtani. A kérelmező körülményeit a megismert tények alapján a jegyző igazolja, a jogosultságot és az ellátás összegét azonban a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság állapítja meg. A támogatás mértéke legalább húszezer, legfeljebb ötvenezer forint lehet. Különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer forint adható. A támogatást egy alkalommal, a család egy tagja kérheti.
 
További információ a népjóléti irodán ügyfélfogadási időben személyesen vagy a 224-5915-ös telefonszámon kérhető. A kérelemnyomtatvány letölthető a www.hegyvidek.eu honlapról a nyomtatványok menüpont alatt, illetve személyesen átvehető a népjóléti irodán ügyfélfogadási időben: hétfőn 13.00–17.30, szerdán 8.00–16.00, pénteken 8.00–12.00 óráig.
 
(mm.)