Illetékköteles az üzemben tartói jog bejegyzése

Január 23-tól illetéket kell fizetni a gépjárműre vagy pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve az üzemben tartói jog megszerzése esetén. Mértéke a tulajdonjog megszerzése után fizetendő illeték huszonöt százaléka. A tulajdonjog átírásának költsége nem változik.

A tulajdonjog átírásának illetékét a motor hengerűrtartalma alapján számolják ki. Az illeték alapesetben tizenkilenc forint köbcentinként, azonban személygépkocsiknál 1890, motorkerékpároknál 500 köbcentiméter hengerűrtartalom felett minden megkezdett köbcenti után huszonnégy forint fizetendő. Haszonélvezet, használat vagy üzemben tartói jog bejegyzésekor a tulajdonjog átírásakor fizetendő illeték huszonöt százalékát kell leróni.

Amennyiben a gépjármű vagy pótkocsi esetében egyszerre zajlik a tulajdonjog és az üzemben tartói, használati, illetve haszonélvezeti jog bejegyzése, vagy a tulajdonjogot az azon már meglévő üzemben tartói, használati, haszonélvezeti jog kedvezményezettje szerzi meg, az átírás illetékét huszonöt százalékkal csökkenteni kell. A forgalmi engedélybe és a nyilvántartásba üzemben tartóként azt a természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet lehet feltüntetni, aki vagy amely a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződéssel vagy más hitelt érdemlő módon jogosultságot szerzett.

A bejegyzett üzemben tartó a tulajdonos egyoldalú visszavonó nyilatkozatáig a jármű forgalomban tartásával kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja. Ebbe beletartozik a jármű műszaki vizsgáztatása, a forgalomból történő ideiglenes kivonása és ismételt forgalomba helyezése, az üzemben tartó adataiban történő változások bejelentése, valamint a forgalmi engedély, címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlása.

A gépjármű üzemben tartójával kapcsolatos ügyek intézéséhez szükség van a járműhez korábban kiadott forgalmi engedélyre, a tulajdonos nyilatkozatára a változás bejegyzéséről, illetve a forgalmi engedély illetékének befizetéséről szóló postai feladóvevényre. Ez utóbbin, a befizetőazonosító rovatban fel kell tüntetni az üzemben tartó adószámát, a közlemény rovatban pedig az érintett jármű forgalmi rendszámát. A forgalmi engedély kiállításának illetéke új típusú okmány esetén 6000, régi típusú okmánynál, amikor a törzskönyvet is ki kell tölteni, 12 000 forint.

A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételekor be kell mutatni a forgalmi engedélyt, ha már van, a törzskönyvet, a jogügyletről szóló okiratot (például adásvételi szerződést), az eredetiségvizsgálat elvégeztetésére irányuló kérelemről szóló igazolást, vagy tizenöt napon túl a hivatal által kiállított igazolást. Igazolni kell a kötelező felelősségbiztosítás meglétét, valamint a vagyonszerzési illeték, illetve a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének befizetéséről szóló postai feladóvevényt.

MM.