Kiszolgáltatott a magyar fogyasztó

A leggyakrabban előforduló fogyasztói panaszokról, a fogyasztóvédelmi törvény nemrégiben bekövetkezett változásairól, illetve ezek már érezhető hatásairól tartott sajtótájékoztatót a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége és a Budapesti Békéltető Testület. A szakemberek megegyeztek abban, hogy a magyar vásárlók továbbra sem tudják megfelelően képviselni saját érdekeiket.

Míg korábban az utazásszervezőket, tavaly a kereskedelmi és szolgáltató szektort érintette a legtöbb fogyasztóvédelmi panasz. A Budapesti Békéltető Testület (BBT) munkáját dicséri, hogy az ügyek majdnem negyede egyezséggel végződött, egy százaléka kötelezéssel, és csak kevesebb mint felét kellett megszüntetni hatáskör hiánya vagy a panasz visszavonása, esetleg alaptalan beadvány miatt. Újdonság, hogy tavaly szeptembertől az illetékes minisztérium honlapján közzéteszik az eljárást akadályozó vállalkozások névsorát. Erre az ügyek alig egy százalékában került sor; elsősorban az építőipari cégekre jellemző, hogy nem működnek együtt a BBT-vel. Szintén szeptember óta a www.bekeltet.hu honlapon elérhetők azok a határozatok, amelyeket a kötelezettek nem tartottak be.

Gyakori panasz, hogy a cipők, illetve mobiltelefonok forgalmazásával foglalkozó cégek saját embereikkel vizsgáltatják ki a reklamációkat. Lábbeliknél jellemzően a nem rendeltetésszerű használatra, míg a mobiloknál vízkárra hivatkoznak. Elsősorban az idősebb fogyasztóktól érkeznek jelzések a termékbemutatókkal kapcsolatban. Bár törvény szól róla, nem tájékoztatják a fogyasztót, hogy ebben az esetben is nyolc napon belül el lehet állni a vásárlástól, ráadásul gyakran az írásbeli szerződést sem készítik el.

Sokan kifogásolják a nyílászárók cseréjét, felújítását végző cégek munkáját. Elsősorban a garancia érvényesítése jelent gondot, de nem ritka az sem, hogy a kivitelező eltűnik a foglaló átvétele után.

Várhatóan jelentősen megnő az életbiztosításokkal kapcsolatos bejelentések száma, mivel az idén sok ilyen szerződés lejár. Sajnos az eddigi adatok alapján több konstrukciónál előfordulhat, hogy a különböző levonások miatt a beígért hozamok töredékét fizetik csak ki. Az autósok számára fontos tudnivaló, hogy a négynapos autópálya-matrica a vásárlás napján nulla órától érvényes, így aki például este veszi meg, az tulajdonképpen csak három napig használhatja.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége arra hívja fel a figyelmet, hogy a vonatkozó törvény szeptemberi változása még kiszolgáltatottabbá tette a magyar fogyasztót, a jelenlegi szabályozás az állampolgá rokkal szemben a vállalkozókat védi. Megszűnt a nyolc évig tartó alkatrész-ellátási kötelezettség. A vállalkozásoknak már csak törekedniük kell a hibás termék 15 napon belüli kijavítására, az új törvényben nincs szó arról, hogy mennyi sikertelen javítási kísérlet után állhat el a fogyasztó a szerződéstől, vagy kérheti a termék cseréjét.

Továbbra sem szabályozzák egyértelműen az ár feltüntetését, illetve a címkék és használati utasítások tartalmát. Nincs megfelelő visszatartó erő a törvényben, hiszen az csak végső esetben engedélyezi a bírságolást, holott az ügyek kilencven százalékában a vásárlónak van igaza. Szintén újdonság, hogy a vásárlók könyvébe tett bejegyzésre csak jogi személyeknek kötelező harminc napon belül válaszolni. Az „egyszerű” vásárló kizárólag akkor számíthat megoldásra, ha panaszáról jegyzőkönyvet vetet fel. Ilyenkor általános ügyekben harminc, biztosítási és közüzemi ügyekben tizenöt nap a válaszadási kötelezettség. Ráadásul a BBT-hez is csak akkor lehet fordulni, ha a fogyasztó választ kapott a panaszára, vagy az nem érkezett meg a törvényben megszabott határidőn belül. A változások miatt ugyanakkor a közüzemi panaszokban leginkább érintett társasházak már nem fordulhatnak a békéltető testülethez, mivel ezt csak természetes személyek tehetik meg.

Hamarosan határozat születik autós cégekkel és két bankkal szemben indított közérdekű perekben. Az autóforgalmazók esetében a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége azt szeretné elérni, hogy a garancia ne csak akkor legyen érvényes, ha a tulajdonos betartja a meghatározott szervizfolyamatot. A pénzintézeteknél a cél az, hogy a jövőben csak előre meghatározott módon lehessen felbontani vagy megváltoztatni a banki szerződéseket.

mm.