Kríziskezelési támogatás igényelhető

November 30-ig lehet támogatást igényelni a kormány által elindított Kríziskezelő Program keretében, amelynek célja a válság miatt krízishelyzetbe került családok támogatása. A támogatási programot nagyobbrészt önkéntes adományozók: gazdasági társaságok és magánszemélyek finanszírozzák.
Egymilliárd forintos induló kerettel indította el a kormány a Kríziskezelő Programot, melynek célja, hogy egyszeri, kis összegű, vissza nem térítendő állami támogatást nyújtson a válság hatására nehéz körülmények közé került családoknak. A legalább 20 ezer, legfeljebb 50 ezer, kivételes esetekben maximum 100 ezer forintos támogatást azok igényelhetik, akik krízishelyzetbe kerültek, például elveszítették munkahelyüket, vagy jelentős (legalább 20 százalékos) jövedelemveszteséget szenvedtek el, illetve lakáshitelük havi törlesztő részletének növekedése eléri a 20 százalékot.
 
Az igénylő csak felnőtt korú (18 év feletti) lehet, nem részesülhet nyugellátásban, és kizárólag akkor kaphat támogatást, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbért (57 815 forintot). Mindemellett a támogatásra csak azok jogosultak, akik 2009-ben a kérelem benyújtásának időpontjáig nem részesültek 15 ezer forintot meghaladó átmeneti segélyben, valamint az önkormányzat nem tud részükre átmeneti segélyt biztosítani, és nincs folyamatban lévő kérelmük.
 
A kérelmeket a lakóhely, illetve a tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez, egységes adatlapon kell benyújtani. Ennek során a kérelmezők segítséget kaphatnak a kérelmek szakszerű kitöltéséhez, valamint ekkor történik meg a kérelemben foglalt adatok valódiságának ellenőrzése is. A jegyző megvizsgálja azt is, hogy a kérelmező esetében fennállnak-e az előírt jogosultsági feltételek: amennyiben nem, a kérelmet elutasítják.
 
A kitöltött, aláírt és ellenőrzött kérelmeket a jegyző juttatja el az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság illetékes igazgatósága részére, amely a jegyzői javaslat alapján, gyors eljárásban dönt a támogatás megítéléséről, annak konkrét összegéről. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ügyfél kérelmének megfelelően, legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 22 munkanapon belül gondoskodik a pénzbeli támogatás folyósításáról.
 
A Magyar Államkincstár 10032000-00285575-50000067 számmal megnyitotta azt a számlát, amelyre magányszemélyek, gazdasági szervezetek anyagi helyzetük függvényében, önkéntesen tehetnek felajánlást, növelve az augusztus 1-jén indult és november 30-ig tartó Kríziskezelő Program pénzeszközeit. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kezelt krízisalapba, a legutoljára közzétett adatok szerint, a kormány által biztosított egymilliárd forinton felül több mint hárommilliárd forint adomány folyt be, aminek túlnyomó részét gazdasági társaságok, kisebb részét magánszemélyek adták össze.
 
z