Nőtt a bölcsődei férőhelyek száma

Az évek óta romló gazdasági helyzetnek köszönhetően egyre több szülő kénytelen bölcsődébe adni gyermekét. A növekvő igényeket látva Hegyvidék önkormányzata tavaly óta ötvenöt új férőhelyet létesített a kerületi kisdedóvókban.

Az utóbbi évek elhibázott kormányzati intézkedései többszörösen sújtják a kisgyermekes családokat, a létbizonytalanság miatt az anyák többsége a lehető leggyorsabban megpróbál visszatérni munkahelyére. A Hegyvidéken sincs ez másképp, ezért az önkormányzat tavaly megkezdte a bölcsődei férőhelyek számának növelését. Első lépésben a minisztériumi fenntartású Bíró utcai bölcsődével született megállapodás meghatározott számú kerületi gyermek felvételéről, majd szintén 2008-ban új csoportszobát alakítottak ki a Zugligeti Bölcsődében.

A fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt évben összesen harmincöt új férőhely létesült, azonban ez sem bizonyult elegendőnek, így az önkormányzat az idén ősszel további húsz helyet biztosít a kerületi családok számára – mondta el lapunknak Müller Csaba, a polgármesteri hivatal népjóléti irodájának vezetője. Ily módon a Bíró utcába és az önkormányzat saját intézményeibe összesen kétszázharmincöt gyermek járhat. Könnyítést jelent, hogy a bölcsődék alapító okiratában előírt létszám húsz százalékkal túlléphető, ami nagy férőhelybővülést jelentett az elmúlt években.

Ennek köszönhető, hogy ebben az esztendőben a felvételi kérelmek elbírálásakor százötven férőhely állt rendelkezésre. A kétszáztíz befogadott kérelemből első körben hatvanat kellett elutasítani, jó hír ugyanakkor, hogy az önkormányzat rendeletében előírt jövedelemhatár alatt élő családok gyermekei kivétel nélkül felvételt nyertek valamelyik bölcsődébe. Időközben újabb üresedések történtek, így további huszonkét gyermek elhelyezésére nyílt lehetőség. Helyhiány miatt mindössze tizenegy jelentkezést kellett elutasítani.

Müller Csaba kiemelte, hogy ezúttal is előnyt élveztek azok a gyerekek, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedül álló szülő esetén a három és félszeresét. Szintén kedvezőbb elbírálásra számíthattak azok a jelentkezők, akiket egyedül álló szülő nevel, vagy kettőnél több gyermeket nevelő családban élnek.

 

(em.)