Pokorni Zoltán polgármester (középen), Lovas Pál és Kovács Lajos alpolgármesterek a koszorúzáson
Pokorni Zoltán polgármester (középen), Lovas Pál és Kovács Lajos alpolgármesterek a koszorúzáson

Pedagógusokat díjaztak a nemzeti ünnepen

1956, 1989 és 2006 között vont párhuzamot Pokorni Zoltán október 23-án ünnepi beszédében, a Barabás Villában tartott kerületi megemlékezésen. A polgármester elismeréseket adott át a kimagasló munkát végző hegyvidéki pedagógusoknak.

„Megszoktuk, hogy egyedül ünnepelgessük vesztett nagy csatáinkat, melyeket túléltünk” – idézte a Hegyvidék polgármestere Ottlik Gézát az Iskola a határon című művéből, utalva arra 1956 kapcsán: túlélésünket segítette, hogy mindig voltak, akik bátran szembeszálltak a túlerőben lévő elnyomó hatalmakkal. Pokorni Zoltán ünnepi beszédében kiemelte: október 23-a a legfiatalabb, egyben legelevenebb nemzeti ünnepünk, hiszen még sokan vannak köztünk, akik részt vettek 1956 eseményeiben.

Az ő személyes beszámolóikból tudunk ma már sok mindent a forradalomról; ide sorolható Nádas László Palackposta – Levél Rozikának a múltról és 1956-ról című könyve is, amelyet a forradalom ünnepének előestéjén mutattak be a polgármesteri hivatalban (bővebb beszámolónkat a 8. oldalon olvashatják). „Mindenkinek van egy ilyen története, ezek adják az ünnep súlyát, komolyságát és erejét” – mondta a polgármester.

A politikus beszélt arról is, hogy éppen húsz évvel ezelőtt kiáltották ki a harmadik magyar köztársaságot. Szerinte nem olyan egyszerű mérlegre tenni ezt az időszakot, mint ahogy ’56-ot, hiszen még közelebb van, még inkább benne élünk, mégis, 1989 kapcsán is van mit ünnepelnünk. Bár sokáig álszent módon, egy hazugság paravánjaként használták a köztársaság nemes eszméjét, nem szabad lebecsülni azt, amit az elmúlt két évtizedben létrehoztunk. „Ne dobjuk ki meggondolatlanul, indulatainktól vezérelve ezt a húsz évet. Még ha nem is tudunk önfeledten ünnepelni, ne legyünk méltánytalanok ezzel az ünneppel!” – intett mindenkit megfontoltságra Pokorni.

A polgármester a forradalom évfordulóján a három évvel ezelőtt történtekre is emlékeztetett: a 2006. október 23-i rendőri túlkapásokat ügyészségi jegyzőkönyvekből idézte fel. Véleménye szerint amíg 1989 a harmadik köztársaság, a gyülekezés, a szólásszabadság ünnepe, addig a 2006-os események mindezen értékek szembeköpését jelentik. „Politikai versenyben élünk, de ez senkit nem jogosít fel arra, hogy politikai ellenfeleit kilökje a jogállam kereteiből” – közölte.

Pokorni Zoltán polgármester adta át a kitüntetéseket
Pokorni Zoltán polgármester adta át a kitüntetéseket

Pokorni Zoltán ünnepi gondolatait azzal zárta, hogy a jövőben a törvénytelenségeket számon kell kérni, ugyanakkor az indulatokat sem szítani, sem elfogadni nem szabad. Mint fogalmazott, tényleges változások szükségesek, különben Magyarország belecsúszik egy szürke, mocsaras, korrupt, átláthatatlan világba. Úgy véli: nem az a lényeg, hogy az egyik hatalmi réteg helyet cseréljen a másikkal – egy új, tisztább korszakot kell kezdenünk, különben értelmetlenné válhat mindaz, amiért 1956-ban sokan az életüket áldozták.

A polgármester Fonti Krisztinával, a helyi oktatási bizottság elnökével közösen rangos elismeréseket adott át kerületi pedagógusoknak. Életműdíjat kapott Foreth Mária, a Mackós Óvoda vezetőhelyettese, Hajós Erzsébet, a Kós Károly Ének–zene Emeltszintű Általános Iskola tanítója, valamint Zoltai Jenőné, az Arany János Általános Iskola és Gimnázium kémiatanára. Eötvös Józsefdíjat és a vele járó gyűrűt vehette át Kovácsné Viczing Erzsébet, a Németvölgyi Általános Iskola földrajztanára, dr. Némethné Révész Zsuzsa, a Városmajori Gimnázium nyelvtanára és Vajdáné Szili Mária, a Virányos Általános Iskola igazgatóhelyettese, matematikatanára.

Hegyvidék Ifjúságáért Díjban részesült Bettenbuk Krisztina, a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola néptáncpedagógusa, Váriné Alvári Erzsébet, a Városmajori Óvoda pedagógusa, Oláhné Szilvási Csilla, a Süni Óvodák pedagógusa, továbbá dr. Börzseiné Várhelyi Ildikó, a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium magyar–történelem szakos tanára. A Hegyvidék Gyermekeiért Díjat Lövei László, a Kós Károly iskola technikusa, munka- és tűzvédelmi felelőse, illetve Berei Sándorné, a Zugligeti Általános Iskola gazdasági ügyintézője kapta meg, míg a Hegyvidék Ifjú Pedagógusa Díjat Schláth Réka, az Arany János iskola magyar nyelv és irodalmat, angolt és drámapedagógiát oktató tanára, valamint Kothencz Edit, a Virányos iskola kémia–informatika tanára vehette át. Segítő Kéz Díjat kapott Virág András, a Sas-hegyi 543. Csaba Királyfi Cserkészcsapat parancsnoka, aki korábban az Arany János iskola kiváló tanulója volt, továbbá a KIMBI Óvoda Szülői Szervezete, amelynek tagjai aktív munkájukkal elősegítik, támogatják az óvoda oktató-nevelő tevékenységét.

A polgármester tizenöt nyugdíjas pedagógusnak nyújtott át díszoklevelet, megköszönve a hosszú, fáradságos munkával eltöltött éveket. Aranyoklevelet kapott Vigassy Györgyné tanítónő, Kovács Tibor tanító, Molnár Györgyné óvónő, Pallos Jánosné tanítónő, dr. Turóczi Károlyné tanítónő, Rehus Gyuláné óvónő, Máté Andrásné óvónő és Kállói Károlyné tanárnő, akik ötven éve szerezték diplomájukat. A hatvan évvel ezelőtt végzettek, Kiss Lídia tanítónő, dr. Posgay Béláné tanítónő, Ozorai Lajosné tanítónő, Mitnyik Lászlóné tanítónő és Czobor Béláné tanítónő Gyémántoklevelet vehettek át. Kovács Antalné tanítónő és Gerenday József tanító, akik 65 éve diplomáztak, Vasoklevelet kaptak közmegbecsülésre méltóan végzett munkájukért.

z.